Martes, 03 de junio de 2008

   

GUIA DE ACCESIBILIDADE EN RIBADEO


 

Información sobre Accesibilidade en Ribadeo:

 

Centro Peonil (San Francisco-Villafranca del Bierzo-Rodríguez Murias- S Roque- Reinante-)

Iniciamos o percorrido fronte a Eirexa Parroquial de Sta. María do Campo (Accesible inclusive no seu interior), na rúa S. Francisco, na súa reconstruccion conservaronse elementos da fábrica primitiva, como as dúas portadas góticas do segulo XIV, decoradas con motivos vexetais. Dentro arcos románicos e dous retablos barrocos do seculo XVIII, a rúa linda co parque San Francisco por unha banda e pola outra con casonas antigas como as que atopamos o longo de Villafranca del Bierzo, Rodríguez Murias e San Roque. No cruce de Villafranca del Bierzo coa Rúa Rodríguez Murias comeza Reinante.

 

En todas estas rúas ubicanse númerosos comercios, e dúas farmacias Cabe destacar a Galeria que une San Francisco con Reinante dispón de rampa de acceso pero precisa de axuda para acceder dende silla de rodas (Accesible con dificultade)

 

Estas rúas son accesibles sen acompañante o ser peoniles, o mesmo que Viejo Pancho (nun primer tramo dende Rodríguez Murias), Pasaron y Lastra, San Miguel e Amando Pérez.

 

Da Oficina de Turismo ó Centro de Servicios Sociales da Xunta de Galicia /Concello/Cantón dos Moreno/Parque Municipal-Accesible con dificultade. No intre da confección desta guia precisa axuda de acompañante 

Arredores da Praza de Abastos

 

Son accesibles: 

Paso para peóns dende o comezo de Vicente Pérez (Cruce con Reynante) a Praza de Abastos . Cara o Centro de Saude (Reinante);Cruce de Ramón González a Avenida de Galicia

 

Avenida Rosalía de Castro-Podese discurrir pola Avenida sen dificultade e a maioria dos comercios que nela se ubican son accesibles, de todo-los xeitos existen pasos de cebra inaccesibles para persoas en silla de rodas. Nesta Avenida ubicase a Estación de Autobuses con cafetería con plena accesibilidade e servicios hixiénicos habilitados para diverso-funcionais.

I

ACCESIBILIDADE EN PRAIAS:

Praia artificial de area oscura con acceso a persoas con minusvalía é Os Bloques, situada ó carón do Porto Comercial de Mirasol, nela practicanse deportes como piraguizmo, remo, windsurf. Está urbanizada con paseos de cemento. Sen servizos para persoas con minusvalía

 

 Esteiro-A Devesa. Praia de area branca . Dispón de acceso para persoas con minusvalía.

As Catedrais- O Paseo sobre a Praia é accesible a persoas en silla de rodas. Dispón de rampas coa pendente axeitada

 

Análisis de Centros >> Administración Pública:

   Centro de Servicios Sociais Municipal- Buenos Aires – 982120808 Accesibilidade ó edificio.

  Auditorio Municipal: Accesibilidade ó edificio. Espacios reservados para persoas en silla de rodas na parte de enriba do Auditorio (Dispón de ascensor)

  Centro de Servicios Sociais -Ibañez-982128209 Accesibilidade Exterior e Interior (Restaurante accesible)

  Oficina de Emprego.Avenida de Galicia 25,982129059. Accesible.

  Oficina de Turismo -Oficina Municipal de Consumo-Dionisio Gamallo 982128689-Accesible

  Praza de Abastos-Ramón González 982128810 Accesibilidade e con servicios hixiénicos adaptados.

  Centro de Saude-Reynante -982130143 Rampa de acceso na entrada e barandilla. Accesibilidade mediante ascensores adaptados.

  Aparcadoiros Entradas adaptadas. Mostrador sen adaptación.

 

  Estadio Municipal Pepe Barrera, na entrada principal onde se atopa o bar hai unha rampa non accesible.

 •  

  Instituto Porta da Auga-Avenida de Luarca-Avenida de Luarca. http://centros.edu.xunta.es/iesportadaauga Accesible. Ascensores adaptados. O mesmo Formación Profesional. Teñen servicio adaptado para diversofuncionais. 

  Colexio Público Gregorio Sanz. Avenida de Luarca. 982128848 As rampas de acceso precisan de acompañante pero o interior é accesible para persoas con diversidade funcional. Servicio adaptado para diverso funcionais.

 

  Cemitero Municipal:Accesible. Dispón de Servizos adaptados para diversofuncionais

 Rexistro da Propiedade Alza 5-092128370-Accesible

  Oficina da Seguridade Social. Irmans Moreno Ulloa 4. 982128108 Accesible o seu interior pero é imposible acceder a beirarrua sen axuda.

 • Oficina de Correos- Avenida de Asturias 9-982128248-Accesible.

 • Piscina Municipal-982130141-Accesibilidade.Vestiarios adaptados

 • Servicio Galego de Emprego-982128059-Avenida de Galicia-Accesible

 • Iglesia de Santa María do Campo. San Francisco. Accesible.

 • Accesibilidade Estación FEVE -O Grañol 982130739 :Rampas de acceso beirarrua -anden pero desa beirarrua para acceder o tren, atopamonos coa necesidde de rampa metálica movible para acceder ó tren, da cal non dispoñen, no interior do tren o espacio para moverse na silla é aceptable pero non teñen baño adaptado No percorrido Ribadeo-Viveiro so se pode viaxar ou subir con silla de rodas en duas estacións, nas demais a persoa precisaria axuda doutro, para acceder ó tren.

 

 • Accesibilidade Estación Autobuses-Avenida Rosalía de Castro. Teléfono 982128042: Rampas de acceso pero os autobuses non están adaptados para usuarios en sillas de rodas

 RESIDENCIAS/CENTROS TERCEIRA IDADE:

 Mirador del Eo. Cargadoiro 17. 982120075 Accesible
Hospital Asilo de San Sebástian y San Lázaro. Clemente Martínez Pasarón 982128 056

CENTRO DE DÍA: Travesía Rua Nova. Teléfono 982120407

* Existe, tamén un servizo de axuda no fogar de titularidade municipal.

 

Aparcamentos reservados para persoas con discapacidade ou movilidade reducida:

Hai 7 prazas reservadas pintadas, necesitan ser pintadas, sinalizadas e respetadas.

 

No Centro Comercial EROSKI hai 10 prazas reservadas (4 con sistema bolardos- automático)

Na Estación de Autobuses 1/ No Porta da Auga 1

 

 

 Accesibilidade nos Colexios Electorais: 

So tres son accesibles:

Oficina de Turismo-Accesible con dificultade

Colexio Sagrado Corazón-Accesible

Vilaselán-Accesible

 

Hoteles-Casas Rurais-Albergues Accesibles,,,

Apartamentos Casa Fandin Apartamentos completamente accesibles


A DEVESA - RIBADEO - (Lugo ) ESPAÑA - Tel. +34 649126817 - http://www.casafandin.com/index.php?id=2
A Cortiña de Cantalarrana-Casa Rural.982120187 http://www.cantalarrana.com/ 1 habitación adaptada para persoas con minusvalía
Parador de Turismo-Amador Fernández 902886677 1 habitación habilitada para minusvalidos.(No servicio as barras son fixas) Restaurante accesible/Aseos para persoas con discapacidade  http://www.parador.es/es/tratarFichaParadorCabecera.do?parador=063
Hotel AG en Porcillán http://www.hotelagporcillan.com/ 982120570 Habitación doble perfectamente equipada para discapacitados, asemade o están a sala de reunións e a de hidromasaxe
Hotel Bouza J Vicente Pérez Martinez 13 982130083 Sinalado como accesible na Guia de Establecementos Hosteleiros de Lugo-1 Habitación Adaptada. Restaurante-Café Bar accesible con baño adaptado para minusvalidos  http://www.ribadeoturismo.com/hotelbouza/instalacionesbouza.htm
O Cabozo do Zacurro. Alza. Accesible hotel/restaurante

Outros establecementos accesibles:
 
MULTICINES A beirarrua non é accesible sen acompañante, pero é accesible no seu interior. Os servicios están adaptados para os diversofuncionais. 
 
Pizzbur. Avenida de Galicia. Accesible. Baños para minusválidos.
 Cafetería Estación Autobuses en Rosalía de Castro
Clube Naútico. Accesible Servicios Hixienicos adaptados  http://www.clubnauticoribadeo.com/


FARMACIAS
 
*Montserrat Iglesias Nuñez Ramón González 982128007 Accesible
*Virginia Boada Garrote Avenida Galicia 23982120078
 
Parafarmacia Vidasana -Calvo Sotelo. Accesible
 
OFICINAS BANCARIAS:
A Caixa-Reynante. Accesible.
Caixa Galicia en Avenida de Galicia-Accesible
Banco Pastor-Accesible
Caixeiro BBVA -Accesible


Animamos a plantear suxerencias sobre este tema e a que nos indiquen calquer erro que apareza nesta guía que será subsanado de inmediato.
Basicamente a accesibilidade e para persoas en silla de rodas xa que non existe en Ribadeo sinalización en Braille.


A realízación correu a cargo de A Mariña-Cogami e Atalaia, pero sen o asesoramento dos primeiros, é dicir, de A Mariña-Cogami sería imposible realizala. Eles publicarán unha guía mais completa en datas vindeiras. Tamén colabourou o Foro de Vida Independente.

O traballo que realizamos é moito mais extenso que o que aparece no blog. Sinalamos o accesible e o que non o é. 
Tamen temos que precisar que comercios accesibles non aparecen eiqui pero deciuse pasar o mais básico

Añadimos un enlace a un rueiro de Ribadeo http://www.ribadeo.com/callejero/ para que se comprobe que a accesibilidade en Ribadeo, polo de agora, é minima.


PREGAMOS COMUNIQUEN CALQUER ERRO COMETIDO NA CONFECCION DA GUIA.

 

 

Información sobre Accesibilidad en Ribadeo:

Centro Peonil (San Francisco-Villafranca del Bierzo-Rodríguez Murias- S Roque- Reinante-)
Iniciamos el recorrido frente a la Iglesia Parroquial de Sta. María del Campo (Accesible incluso en su interior), en la calle S. Francisco, en su reconstruccion se conservaron elementos de la fábrica primitiva, como las dos portadas góticas del segulo XIV, decoradas con motivos vegetales. Dentro arcos románicos y dos retablos barrocos del seculo XVIII, la calle linda con el parque San Francisco por una parte y por la otra con casonas antiguas como las de Villafranca del Bierzo, Rodríguez Murias y San Roque. En el cruce de Villafranca del Bierzo con la Calle Rodríguez Murias comienza Reinante, también peatonal

En todas estas calles se ubican númerosos comercios, y dos farmacias Cabe destacar la Galeria que une Sano Francisco con Reinante que dispone de rampa de acceso pero precisa de ayuda para acceder desde silla de ruedas (Accesible con dificultad)
 
Estas calles son accesibles sin acompañante al ser peatonalse,. incluso Viejo Pancho (en un primer tramo desde Rodríguez Murias), Pasaron y Lastra,San Miguel y Amando Pérez.
 
De la Oficina de Turismo al Centro de Servicios Sociales de la Xunta de Galicia /Ayuntamiento/Cantón de los Moreno/Parque Municipal-Accesible con dificultad. Al confeccionar esta guía precisa ayuda de acompañante 
Aledaños de la Plaza de Abastos

Son accesibles: 
Paso para peones desde lo comienzo de Vicente Pérez (Cruce con Reynante) la Plaza de Abastos . Cara el Centro de Salud (Reinante);Cruce de Ramón González la Avenida de Galicia
 
Avenida Rosalía de Castro-Se puede discurrir por ella sin dificultad y la mayoría de los comercios que en ella se ubican son accesibles, pero existen n pasos de cebra inaccesibles para personas en silla de ruedas. En esta Avenida se encuentra la Estación de Autobuses con cafetería con plena accesibilidad y servicios higiénicos habilitados para diverso-funcionais.
I
ACCESIBILIDADE EN PLAYAS:
Playa artificial de arena oscura con acceso a personas con minusvalía es Los Bloques, situada a un lado del Puerto Comercial de Mirasol, en ella se practican deportes como piraguismo, remo, windsurf. Está urbanizada con paseos de cemento. Sin servicios para personas con minusvalía

 Esteiro-A Devesa. Playa de arena blanca . Dispone de acceso para personas con minusvalía.
Las Catedrales- El Paseo sobre la Playa es accesible la personas en silla de ruedas. Dispone de rampas con la pendiente idónea
 
Análisis de Centros >> Administración Pública:
 Centro de Servicios Sociales Municipal- Buenos Aires ? 982120808 Accesibilidade al edificio.
Auditorio Municipal: Accesibilidad al edificio. Espacios reservados para personas en silla de ruedas en la parte de arriba del Auditorio (Dispone de ascensor)
Centro de Servicios Sociales -Ibañez-982128209 Accesibilidad Exterior e Interior (Restaurante accesible)
Oficina de Empleo.Avenida de Galicia 25,982129059. Accesible.
Oficina de Turismo -Oficina Municipal de Consumo-Dionisio Gamallo 982128689-Accesible
Plaza de Abastos-Ramón González 982128810 Accesibilidad y con servicios higiénicos adaptados.
Centro de Salud-Reinante -982130143 Rampa de acceso en la entrada y barandilla. Accesibilidad mediante ascensores adaptados.
Aparcadoiros Entradas adaptadas. Mostrador sin adaptación.
 
Estadio Municipal Pepe Barrera, en la entrada principal dónde se encuentra el bar hay una rampa no accesible.
Instituto Puerta del agua-Avenida de Luarca- http://centros.edu.junta.eres/iesportadaauga Accesible. Ascensores adaptados. Iincluso Formación Profesional. Tienen servicio adaptado para diversofuncionales. 
Colegio Público Gregorio Sanz. Avenida de Luarca. 982128848 Las rampas de acceso precisan de acompañante pero el interior es accesible para personas con diversidad funcional. Servicio adaptado  
Cementerio Municipal:Accesible. Dispone de Servicios adaptados
 Registro de la Propiedad Alza 5-092128370-Accesible
Oficina de la Seguridad Social. Irmans Moreno Ulloa 4. 982128108 Accesible su interior pero es imposible acceder a la acera sin ayuda.
Oficina de Correos- Avenida de Asturias 9-982128248-Accesible.
Piscina Municipal-982130141-Accesibilidad.Vestuarios adaptados
Servicio Gallego de Empleo-982128059-Avenida de Galicia-Accesible
Iglesia de Santa María del Campo. San Francisco. Accesible.
Accesibilidade Estación FEVE -El Grañol 982130739 :Rampas de acceso acera-anden pero d para acceder al tren, es necesaria rampa metálica movible , de la cual no disponen, en el interior del tren el espacio para moverse en la silla es aceptable pero no tienen baño adaptado En el recorrido Ribadeo-Viveiro solo se puede viajar o subir con silla de ruedas en dos estaciones, en las demás la persona precisaria ayuda de otro, para acceder al tren.
 
Accesibilidade Estación Autobuses-Avenida Rosalía de Castro. Teléfono 982128042: Rampas de acceso pero los autobuses no están adaptados para usuarios en sillas de ruedas
 RESIDENCIAS/CENTROS TERCERA EDAD. Son accesibles:
 Mirador del Eo. Cargadoiro 17. 982120075
Hospital Asilo de San Sebastian y San Lázaro. . Clemente Martínez Pasarón 982128 056

CENTRO DE DÍA: Travesía Rua Nueva. Teléfono 982120407

* Existe, también un servicio de ayuda en el hogar de titularidad municipal.

Existen aparcamientos reservados para diversofuncionales.:

 
En el Centro Comercial EROSKI hay 10 plazas reservadas (4 con sistema bolardos- automático)
En la Estación de Autobuses 1/ En el Puerta del agua 1
 
 
 Accesibilidade en los Colegios Electorales: 
So tres son accesibles:
Oficina de Turismo-Accesible con dificultad
Colegio Sagrado Corazón-Accesible
Vilaselán-Accesible
 
Hoteles-Casas Rurais-Albergues Accesibles,,,
Apartamentos Casa Fandin Apartamentos completamente accesibles


La DEVESA - RIBADEO - (Lugo ) ESPAÑA - Tel. 34 649126817 - http://www.casafandin.com/index.php?id=2
La Cortiña de Cantalarrana-Casa Rural.982120187 http://www.cantalarrana.com/ 1 habitación adaptada para personas con minusvalía
Parador de Turismo-Amador Fernández 902886677 1 habitación habilitada para minusvalidos.(En el servicio las barras son fijas) Restaurante accesible/Aseos para personas con discapacidade  http://www.parador.eres/eres/tratarFichaParadorCabecera.del?parador=063
Hotel AG en Porcillán http://www.hotelagporcillan.com/ 982120570 Habitación doble perfectamente equipada para discapacitados, asemade lo están la sala de reuniones y la de hidromasaxe
Hotel Bouza J Vicente Pérez Martinez 13 982130083 Señalado como accesible en la Guia de Establecimientos Hosteleiros de Lugo-1 Habitación Adaptada. Restaurante-Café Bar accesible con baño adaptado para minusvalidos  http://www.ribadeoturismo.com/hotelbouza/instalacionesbouza.htm
El Cabozo del Zacurro. Alza. Accesible hotel/restaurante

Otros establecimientos accesibles:
 
MULTICINES A beirarrua no es accesible sin acompañante, pero es accesible en su interior. Los servicios están adaptados para los diversofuncionales. 
 
Pizzbur. Avenida de Galicia. Accesible. Baños para minusválidos.
 Cafetería Estación Autobuses en Rosalía de Castro
Clube Naútico. Accesible Servicios Hixienicos adaptados  http://www.clubnauticoribadeo.com/


FARMACIAS
 
*Montserrat Iglesias Nuñez Ramón González 982128007 Accesible
*Virginia Boada Garrote Avenida Galicia 23982120078
 
?Parafarmacia Vidasana -Calvo Sotelo. Accesible
 
OFICINAS BANCARIAS:
?La Caja-Reynante. Accesible.
?Caja Galicia en Avenida de Galicia-Accesible
?Banco Pastor-Accesible
Caixeiro BBVA -Accesible


Animamos a plantear sugerencias sobre este tema y lque nos indiquen cualquier error que aparezca en esta guía que será subsanado de inmediato.
Básicamente la accesibilidad es para personas en silla de ruedas ya que no existe en Ribadeo señalización en Braille.


La realízación corrió a cargo de La Marina-Cogami y Atalaia, pero sin  asesoramento de los primeros, es decir, de La Marina-Cogami sería imposible realizarla. Ellos publicarán una guía completa en fechas próximas. También colaboró el Foro de Vida Independiente.


Añadimos uno enlace a Ribadeo http://www.ribadeo.com/callejero/ para que se compruebe que la accesibilidad en Ribadeo, ahora, es minima.

ROGAMOS COMUNIQUEN CALQUER ERROR COMETIDO EN La CONFECCION DE La GUIA.

 


Publicado por a333 @ 8:21  | itinerario-guia
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios