Viernes, 25 de abril de 2008

para escribir que ya está arreglado el acceso al Centro Social-a la Oficina de A Mariña Cogami. El punto al que nos referimos cuando se habló de "accesibilidad" en la reunión de la Mesa de Asociaciones con el Alcalde.
Todavía con vallas pero quedará bien.


Publicado por a333 @ 18:58
Comentarios (0)  | Enviar
Jueves, 24 de abril de 2008

 O Consello da Muller votou xa andar neste ano 2008 e pese a que a nosa Asociación está inscrita no Rexistro Municipal non se nos convocou.

Atalaia pide o dereito a formar parte de dito Consello.

Ribadeo, a 23 de abril de 2008
SR ALCALDE DO CONCELLO DE RIBADEO


Publicado por a333 @ 15:31
Comentarios (0)  | Enviar
 

No mes de febreiro solicitamos a Oficina de Turismo para unha exposición fotográfica do 3 ó 9 de novembro de 2008.

Temo-la concedido de palabra pero, e dado que van a coulabourar alleos a Asociación coa exposición, pedimos dende Atalaia, a concesión por escrito.

Ribadeo, a 23 de abril de 2008


Sr Alcalde do Concello de Ribadeo


Publicado por a333 @ 15:27
Comentarios (0)  | Enviar
Domingo, 20 de abril de 2008

Fernando Suárez informó a la mesa de asociaciones sobre la actualidad municipal ribadense

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, se reunió por primera vez esta semana con la mesa de asociaciones vecinales. El regidor avanzó que en adelante se celebrarán encuentros cada cuatro meses, para informar a los representantes de los vecinos de la actualidad municipal.

Entre los temas tratados figuraron las gestiones realizadas ante Begasa para protestar por los cortes de luz; el plan general de ordenación municipal; la eliminación de barreras arquitectónicas y la depuradora.

«Expliqueilles como estaba este proxecto, cos traballos de expropiación para realizar esas obras e para que empecen a funcionar os colectores principais do saneamento das parroquias que están construídos desde fai pouco tempo. Díxenlles que apareceron problemas coas choivas dos últimos días entre Rinlo e Vilaselán, pero a empresa que realizou eses traballos está arranxando os camiños», señaló Suárez.


Publicado por a333 @ 6:02
Comentarios (0)  | Enviar
S?bado, 19 de abril de 2008

Hasta ahora Atalaia está viendo lo que ocurre con la Mesa de Asociaciones, falta la incorporación de muchas de ellas, falta "cuerpo"= unión, entre todas.
Desde Atalaia se buscara la utilidad de la unión, que sería solucionar los problemas que se planteen entre todos. Que se no se acalle ninguna voz. Que todo el mundo sea escuchado. Nadie debe hablar por los demás ni nadie va solucionar los problemas de todos. Sin protagonismos.
Mediante la participación, la comunidad es la que tiene la fuerza y entre todos se debería fomentar el que cada asunto salga adelante, llevado por los asociados.

En nuestros estatutos está: "a) Promover el pensamiento crítico frente a la realidad para la búsqueda de alternativas de libertad en igualdad y justicia, tratando de conseguir nuevos cauces para la participación ciudadana siempre de conformidad con la Legislación vigente
b) Mantener relaciones solidarias con otros colectivos
c) Contribuir a la creación y mantenimiento de movimientos sociales de base y autogestionarios. "


Publicado por a333 @ 10:57
Comentarios (0)  | Enviar

Xuntanza co alcalde

 


Onte tivo lugar a esperada xuntanza de membros da mesa de asociacións co alcalde. Foi ás oito, no concello. Non se pode dicir que fose moi numerosa polo número de asocións representadas, pero foi a primeira en varios anos. E un método xa caducado coa anterior administración non se improvisa, nin tan só contando co número.
O dito. Só acudimos representantes de O Cantal de Rinlo (2), Obe (1), A Atalaia (2) e O Tesón (2). Se todo sae como é debido, iráse estendendo o número, como xa foi previsto na xuntanza preparatoria.
Comecei eu tentando de facer un pequeno resume da xuntanza previa mantida no Parador, máis pequeno que o posto no blog. Despois de diversas discusións, internas entre os representantes, o alcalde tomou nota de cinco temas (os dous que orixinaron a xuntanza previa, o corte da luz e o PXOM, e de tres máis)
Os temas tratados:
A protesta polo corte de luz. A postura do alcalde foi enviar unha carta reclamando que non voltara a suceder (A carta da mesa de asociacións de protesta está aínda por enviar). Hai necesidade dunha nova subestación para subministro de Ribadeo. Esa subestación estará financiada por diversas aprtes, entre as que se atoparán BEGASA, a xunta, SEPES e o Concello, estando en negociacións aínda sobre cotas de aprticipación. A presencia de SEPES no grupo débese a que a subestación é fundamental para o novo polígono industrial, parado na súa xestación debido a non poder garantir na actualidade a potencia eléctrica necesaria. A colaboración de SEPES implica o aumento de prezo do solo no polígono.
PXOM. Admitiu que non se nos preguntara. O próximo paso en relación co movemento asociativo será unha xuntanza cos representantes que queiran enviar as asociacións, prevista en principio para o día 29 ás 17:30, con asistencia de presoal representativo de EPTISA, empresa redactora do plan. Esta xuntanza contémplase como unha das tres reunións grandes no auditorio, estando as outras dúas adicadas ó rural (o mesmo día, 20:00h) e ó núcleo urbano (día 6, 20:00h). A lembrar que está previsto algunha xuntanza de discusión por parte de asociacións.
Accesibilidade. Hai un proxecto da adoptado, con fondos do Plan de Dinamización Turística, ó que lle faltan detalles para a súa licitación, que estánse es espera de solventar, espera relacionada co sobretraballo que ten esta tempada o arquitecto municipal, algo que tamén está retrasando a concesión de licenzas de ocupación e apertura.
Depuradora. O tramo Rinlo-Ribadeo ten xa repisado e está comunicado para que non se reciba a obra mentras que non se amañe. Xa houbo contactos para a compra de terreos da depuradora, pegada á actual, nos que tras un primeiro momento no que parecía que estaba solucionado, houbo retrocesos e irase á expropiación, estando á espera de consignar cartos para realizala. A nova depuradora contará cos tres ciclos de tratamento (a actual ten só un), que irán nunha superficie aproximada duns 20.000m2.
Galpón do porto. Polo momento, aínda que o alcalde sabe do tema, non hai unha proposta en firme sobre da mesa. Ten recibido unha carta da Plataforma para a Defensa da Ría para abrir un debate (o que motivou a súa inclusión na orde do día), pero estima que non debe facelo sen ter papeis: facelo doutro xeito sería comer el o marrón do malo que houbera sen poder asegurar unha alternativa.
O alcalde, a proposta do Tesón (seguindo o que era común na anterior época da Mesa de asociacións de realizar unha nota de prensa) comprométese a enviar á prensa un naota informativa da xuntanza.
Tiña algún tema máis que tratar (mesmo citado, como a situación actual da traída de augas a traverso dunha tubería de fibrocemento e sen capacidade efectiva de almacenamento en relación co consumo actual nos depósitos dos que se dispón), pero coido que xa foron abondos. Outra vez será, tendo en conta que esperamos voltar a xuntarnos co alcalde en catro meses, cada catro meses, a non ser cuestións estraordinarias. Así quedamos: a convocatoria faráa o alcalde, estendida ás asociacións de veciños máis a asociación COGAMI, que comunicou a Soledad Rodríguez, participante na xuntanza previa, que estaba interesada no tema. Será feita a convocatoria cunha antelación ós plenos e con antelación tamén para que a alcaldía poda estar prevenida dos temas que convén tratar por parte das asociacións, que deberán ter unha xuntanza previa para acordalos.
Hora e cuarto de xuntanza deu para moitas cousas, se ben cabería apuntar que despois dun inicio no que parecía que a xntanza non ía co alcalde, este deu mostras dun bo manexo da situación, pero non se logrou pasar da información á discusión. Quizáis era moito pedir para unha primeira xuntanza en anos/Recogido en el blog Ribadeando

Publicado por a333 @ 7:12
Comentarios (0)  | Enviar
Jueves, 17 de abril de 2008

Hoy  17 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se acaba de celebrar la reunión
Reunidos Alcalde, 2 miembros de O Teson (Asociación convocante), 2 de la Asociación O Cantal de Rinlo, 2 de Atalaia y posteriormente 1 de la Asociación de Vecinos de Ove.
Abre la sesión A.G. y dice que basicamente se habla de dos cosas: El corte de luz (BEGASA) y el PGOUM
También habla de que la Mesa se planteaba para intercambiar opiniones con el Alcalde antes de los Plenos.
Por Atalaia dicen que son más puntos los tratados en la reunión de la Mesa.Que Atalaia no entrara en el tema del PGOUM ya que consideran que en este caso es el mejor de los posibles y que asi lo manifestó en la reunión del Parador. Que la Mesa no representa a todas las Asociaciones. Que en la reunión del Parador se ha tratado el tema de Accesibilidad y que se quedó en contactar con A Mariña Cogami.
AG de O Teson dice que como A Mariña Cogami no fue convocada a la anterior reunión, tampoco puede ser convocada a esta con el Alcalde.
Atalaia disiente.
Ante la discusión el Alcalde con el acuerdo de todas las Asociaciones presentes queda en convocar a las Asociaciones de Vecinos. Emplaza a las Asociaciones a que señalen el plazo en que debe reunirse la Mesa y se queda en que sea tres veces al año: en agosto, diciembre y abril. Y de manera urgente a petición de las Asociaciones. Pide el Alcalde que quede claro que se puede convocar de manera extraordinaria.
Se concocará con diez dias de antelación y a mayors de las Asociaciones citadas anteriormente, también convocará a A Mariña Cogami
También se encarga el Alcalde, en esta primera reunión, de fijar un orden del día de acuerdo con las Asociacines presentes: Corte de luz-BEGASA, PGOUM, Accesibilidad, Depuradora de Aguas, Galpón de Mirasol (Este dice O Tesón sería un tema que se trataría de estar presente A Plataforma pola Defensa da Ría) Pide conocer los temas que se quieran tratar por las asociaciones previamente para poder prepararlos
Comienza explicando que envio una queja a BEGASA por el corte de luz y que politicamente actuó como él ha creido conveniente.  Que los vecinos podrán realizar la manifestaciones vecinales sobre el particular, que determinen.
Sobre el PGOUM comenta que se está explicando a nivel particular y se estará haciendo en estos dos meses de exposición al público. Que el martes 29 a las 5:30 de la tarde, en el Auditorio Hernán Naval, se dará una charla explicativa a las Asociaciones y vecinos /El 6 de mayo a las 8 de la tarde desde el punto de vista urbano. Que a estas charlas serán convocados los portavoces de los grupos municipales ya que el Plan ha sido pactado entre todos

Sobre el tema de la Accesibilidad dice el Alcalde que existe un proyecto por desarrollar elaborado durante el Plan de Dinaminzación Turistica.
Atalaia dice que en concreto a lo que ellos se refieren es al tramo de la Plaza de España, al lado del Ayuntamiento, que reunía condiciones de accesibilidad y con las obras hace imposible el acceso al Centro de Servicios Sociales de personas en silla de ruedas. El Alcalde dice que arreglará el tema en breve. Que mañana hablará con A Mariña Cogami que han pedido reunirse con él y con el Arquitecto Municipal y que si no lo ha hecho hasta ahora es por falta de tiempo del Arquitecto ya que a diario se encuentra dando explicaciones a los vecinos sobre el PGOUM.

Sobre la Depuradora de Aguas. Explica en que consiste y como se ha realizado el acceso a los terrenos necesarios  para su construcción.

En cuanto al galpón en el muelle de Mirasol dice que la Plataforma ha pedido debate público y que como el Ayuntamiento no dispone de ningún documento que pruebe la realidad de construcción de ese galpón, no hay nada que debatir mientras no exista un paso formal dentro de los procedimientos a seguir por parte de la Administración Pública.

O Tesón dice que es costumbre la realización de una nota de prensa y pide al Alcalde haga él la valoración de lo hablado en esta Mesa. El Alcalde dice que si alguna de las Asociaciones asistentes quiere hacerlo, lo haga. Como nadie lo desea, queda él en hablar ocn la prensa sobre esta reunión.
A las 9 de la noche salimos Atalaia.


Publicado por a333 @ 21:56
Comentarios (0)  | Enviar
Martes, 15 de abril de 2008
 Será este jueves a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento.

Publicado por a333 @ 19:17
Comentarios (0)  | Enviar
Domingo, 06 de abril de 2008
E, no medio, onte tivo lugar a xuntanza da Mesa de asociacións. 6 asociacións achegáronse ó Parador para falar en primeiro lugar dos apagóns de Begasa. Ó final non haberá, alomenos de momento, manifestación, senón protesta escrita diante de diversos organismos e institucións. Se se repite, está previsto que a resposta sexa outra. E, respecto ó PXOM, artellouse algunha idea como a constitución dun grupo de traballo e a realización dunha mesa redonda. Espérase ter unha xuntanza co alcalde próximamente, previa petición escrita. En resume, lento pero seguro/RIBADEANDO

Publicado por a333 @ 14:16
Comentarios (0)  | Enviar
S?bado, 05 de abril de 2008
A las 20 horas del 5 de abril, estaba convocada Atalaia por O Tesón,  para una reuniòn de la Mesa de Asociaciones en el Parador de Turismo de Ribadeo.
Estaban presentes O Teson, Plataforma pola Defensa da Ría, Asociación de Veciños de Vilaselán, Asociación de Veciños de Ove, Asociación de Veciños de Rinlo y Atalaia.
Se actualizan datos de los distintos representantes.
Comienza el representante de O Tesón explicando los motivos por los que se convocaba ahora la Mesa y explicando un poco de su historia reciente.
Uno de los motivos el corte de luz que sufrió Ribadeo hace unos días, lo que motivó una queja del Alcalde a BEGASA.
Después de barajar varias posibilidades desde la recogida de firmas, a una manifestación, se queda en que uno de los representantes de la Plataforma pola Defensa da Ría redactará una carta de protesta que firmaremos las Asociaciones presentes y se intentará que sea firmada por otras, que convocadas no se presentaron. La carta se dirigirá al Ayuntamiento, al Instituto Galego de Consumo y a la Consellería de Industria.
Por la Atalaia se pide que a la próxima reunión se convoque a A Mariña-COGAMI.
Por la Atalaia se pide tratar el tema de la accesibilidad. Que se están reconstruyendo varias calles y que entendemos se está haciendo con subvención por este motivo. Que se construirá un ascensor para permitir a diversofuncionales un acceso que ahora les es negado a las oficinas sitas en la Casa Consistorial . Que las recientes obras frente al Ayuntamiento han eliminado zona de aparcamientos reservada a personas en silla de ruedas y las rampas que permitian pasar al Centro de Servicios Sociales, es decir se ha eliminado la accesibilidad de la zona. ¿Como se pretende llegar al ascensor cuando se construya? ¿Como llegar a la oficina de A Mariña-COGAMI? ¿Al Centro de Servicios Sociales? Urge buscar solución inmediata.
Se queda en pedir cita al Alcalde con la Mesa de Asociaciones. Se encargará de ese tema O Tesón
Dado que acaba de comenzar el periodo de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana de Ribadeo, se trata de este instrumento de vital importancia para el futuro del pueblo. De que el Ayuntamiento informa en vez de deliberar.
Que O Tesón sacará escritos sobre el tema y que no se han tenido en cuenta sus alegaciones al Plan.
Se está de acuerdo en organizar una Mesa Redonda para debatir el tema y definir el Ribadeo que queremos. En la Mesa Redonda participarian un constructor, un arquitecto, un representante del Ayuntamiento, uno de las Asociaciones y un moderador.
También se habla de crear un grupo de trabajo que se reunirá por vez primera el próxmo miercoles  las 8 de la tarde en Ove. Atalaia, en principio, declina asistir.
Por la Atalaia se saca el tema de la limpieza de los contenedores. Que consideramos que en los que se suele echar basura orgánica deberían ser adjudicados directamente a los vecinos implicados: bares, restaurantes, supermercados, concesionarios plaza abastos y que se encargasen de su limpieza directa ya que son fuente de malos olores.
Se contesta que no es posible hacerlo asi ya que la limpieza corresponde al Ayuntamiento, otra cosa son las sanciones que se puedan imponer.
Uno de los representantes de Atalaia se encargará de hacer un resumen de lo tratado y de enviarlo a los demás participantes.
Se cierra la reunión a las 21:30 horas de la tarde


Publicado por a333 @ 23:02
Comentarios (0)  | Enviar
Jueves, 03 de abril de 2008

Reunidos a las 4 de la tarde en la "Casa da Xuventude", se comienza por dar cuenta de los progresos en la guía sobre accesibilidad en la que se está trabajando y que se está a punto de finalizar, aunque A MARIÑA -COGAMI la publicará, probablemente, dentro de un año y decidimos esperar a su publicación para pasarla al blog de Atalaia. Se da cuenta que mañana 4 de abril continuamos por la tarde, comprobando la accesibilidad de unas calles que faltan.

Comentamos que nos ha llegado un correo de la Televisión Gallega en la que nos ofrecen un espacio para denuncias.

Que por correo O Tesón nos convoca a reunión de la Mesa de Asociaciones el próximo sábado a las 8 de la tarde en el Parador de Turismo. Uno de los temas a tratar el corte en el suministro eléctrico que ha sufrido parte de Ribadeo la semana pasada y que ha ocasionado numerosas molestias (daños a establecimientos)  Irán T y S aunque para tomar decisiones que afecten a Atalaia habra de consultarse a la asamblea, caso de ser significativas.

Dado que numerosas calles de Ribadeo no cuentan con nombre (Supone ya un problema incluso para los carteros a la hora del reparto), siguiendo la sugerencia de un amigo de la Asociación, decidimos pasar una propuesta de nombramiento al Ayuntamiento en cuanto lo elaboremos y para aprobar en una próxima asamblea. Nombres para calles como por ejemplo, el de Ana Ferradás. Nosotros propondremos y luego los políticos que pongan lo que les de la gana, pero que lo hagan.

Se trata también el tema de la exposición. Algunos amigos nos ofrecen fotografias. Queda el escoger y decidir como montar. Se habla también de preparar un manifiesto. Se queda de presentar propuestas documentadas para la próxima asamblea e ir preparando el tema ya que hasta noviembre tenemos tiempo.

También se trata el tema de los próximos miembros de Atalaia, que son aceptados por unanimidad.

A las 18 horas terminamos la Asamblea.


Publicado por a333 @ 18:57  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar