Martes, 06 de mayo de 2008

*Reproducimos solo el dirigido al Ayuntamiento

 

 

Excmo. Concello de RIBADEO

 

 

____________, con DNI ________en nome e reprsentación de Atalaia, con enderezo a efectos de notificación en _____________ de Ribadeo

 

EXPON:

 

Ribadeo sufre apagóns que no pasado mes de febreiro se prolongaron durante horas, aunque de xeito regular vaise a luz por tempo dabondo para descontrolar as caixas nos supermercados e noutros establecementos, provocar perdidas de arquivos ou documentos, danos irreparables en electrodómesticos...

 

BEGASA, ten que  asumir a responsabilidade social do servicio público que explota, xa que os cidadans pagamos os recibos para un suministro axeitado e antes deso, todos nos tivemos que dar de alta e a empresa aceptounos, polo que debe cumprir co asinado.

 

Tendo en conta o anterior SOLICITAMOS a intervención do Concello para que fagan valer os nosos dereitos e evite a repetición deste tipo de situacións

 

5 maio de 2008

 

 


Publicado por a333 @ 15:29  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios