Lunes, 09 de junio de 2008
 Pola Alcaldía Presidencia acctal., de conformidade coa previsión contida no Regulamento do Consello Municipal da Muller do Concello de Ribadeo

RESOLVO: Convocar sesión do mesmo para o próximo día 12 de xuño de 2008, xoves, as 20: 30 horas no Salón de Plenos da Casa do Concello.

A sesión referida serán convocados os/as titulares en rprsentación de cada Grupo ou Entidade que forman parte do Consello Sectorial durante este periodo do exercicio de 2008, segundo os nomeamentos efectuados polas Entidades representadas no mesmo, baixo a seguinte

ORDE DO DIA

1. Aprobación se procede da acta da anterior sesión de data 24 de xaneiro de 2008
2. Valoración das actividades desenvoltas no periodo xaneiro-xuño
3. Proposta e fixación dun nuvo calendario de actividades
4.Traballo en Comisións
5. Plan de Igualdade para o Concello de Ribadeo
6 Varios


Publicado por a333 @ 15:30  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios