Martes, 24 de junio de 2008
 

(DE FALAMOS DE RIBADE POR FRANCISCO LANZA
As primeiras noticias son de mediados do seculo XVI

O documento en que por primeira vez se fala de algo relacionado co ensino en Ribadeo é unha conta de propios do ano 1542 na que figura unha partida de 500 maravedises pro “Bachiller de Gramática”

(...)Por Real Orde de 21 de agosto de 1856 creouse a Escola de Nautica e Comercio para axuda da cal concedeu o Estado no ano seguinte dous mi l reas.

 

(...) O fin de 1840 un fato de homes dinos fundan na vila unha agrupación que tiña por pricipla ouxeto propagar a cultura. Esta colectividade nominabas Sociedade de Fomento, viña a segui los pasos da “Sociedad para propagar y mejorar la educación del pueblo” fundada en 1838 pola Sociedade Económica Matritense, a instancia da raiña gobernandora tiña por lema: “Sin instrucción no hay libertad”


Publicado por a333 @ 16:24  | de la historia de Ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios