Martes, 12 de agosto de 2008

,  en nome e representación de Atalaia, previo a reunión da Mesa de Asociacións neste mes de agosto,  e de conformidade co falado no mes de abril comunica que Atalaia está interesada no  Regulamento de Participación Cidadá, levado ó pleno en Rogos e Preguntas por O Tesón e que o BNG quedou en desenvolver neste mandato.

Asemade pídese sexan convocadas á Mesa toda-las asociacións que esten inscriptas no Rexistro de Asociacións deste Concello.

  En Ribadeo, a 12 de agosto de 2008


Publicado por a333 @ 16:44  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios