Domingo, 31 de agosto de 2008
Fai meses que estamos escoitando as moi diversas opinións sobre as consecuencias destructivas que para a Ría de Ribadeo sería a construcción da nave-garaxe que ENCE pretende facer como terminal de carga para a pasta de papel.
A este respecto, a maioría dos vecinos de Ribadeo e moitos dos pobos limítrofes a Ría, nos pronunciamos en contra de dita obra, considerando incluso unha vileza administrativa a simple proposición de obra para tamaño monstro arquitectónico no belísimo e incomparable ámbito natural en que se designa.
Pois ben. Agora leemos nos medios de comunicación o contrato ENCE-FEVE para o traslado da carga para o porto de Aviles, pois aínda que algúns din textualmente que sería para Xixón, paréceme estraño preten­der instalar unha vía de FEVE desde a praza dos Mártires o Musel. De todas formas sacar 500.000 Tm/ano de pasta de papel en un tren de vía estreita, non vai ser ningunha bro­ma, pois equivale a sacar 500.000 Tm/365 días = 1370 Tm diarias, e supoñendo 40 Tm para este tipo de vagóns-plataforma, son 35 vagóns diarios o qué equivale a un convoi de case 500 m. de largo. En Estados Unidos é fácil de levar a cabo co ancho de vía dos trens e coa orografía llana do terreo que te­ñen, eu alí teño visto trens de 12 e 14.000 Tm de varios kilómetros de largo con catro e seis locomotoras, na época de recollei­ta do trigo e do millo, e nos transportes de mineral e carbón. Aquí dubido moito que se
poida facer tamaño transporte coa cantida-de de curvas que ten o trazado da vía e a inseguridade de tracción de dito convoi en vía estreita, como é o caso. Pero ese non é noso problema, así que xa o solucionarán os "despertos" na materia.
Tamén se oe, que podemos perder postos de traballo no porto de Ribadeo senón se fai dita nave. Este comentario é realmente malvado, inxusto e malévolo. Vexamos. Recordando un pouco a historia da miña propia familia co Porto de Ribadeo, podo dicir que meu avó Pancho por liña paterna, cando a primeiros dos anos 1930 volta por segunda vez de Cuba, emprégase na colla, na que ten a desgracia de accidentarse o caer entre un barco de carga no que traballaba e o muelle, o que o leva a morte os seis meses como consecuencia do aplastamento que recibiu. Pois ben. Na colla había de 24 a 28 persoas ou o equivalente a dúas mans de traballo de doce ou de catorce homes, para facer a car­ga e descarga dos barcos mercantes, e aten­der do seu amarre. Nos barcos de pesca, estaban enrolados máis de medio cento de homes. Por outra banda, meu pai Pancho e seus irmáns, quedan orfos e pequeños can­do o óbito de meu avó ocorre, e miña avoa Pepa e eles, deféndense como poden para sobrevivir as penurias da Guerra Civil. Meu pai vai a Escola da Granxa pola maná, co para él o millor mestre e inolvidable Genaro. Pola tarde aprende o oficio de mecánico no taller de Larravide, e logo, xa maior de idade, pasa a traballar nos talleres do muelle por mais de 30 anos, con Jesús e con Seivane e Barcia, os Carrelos; mais tarde iría para a fábrica de Alginatos da Vilavella, onde por desgracia morreu tamén novo.
Cando traballaba meu pai no muelle de Figueirúa, polos anos 50, 60 e 70, eu mesmo recordó no ano setenta e tres, Seivane e Barcia tina mais de trinta empregados: mecá­nicos, soldadores, montadores, etc. propios e de subcontratas, pois facían para os bar­cos de arrastre de casco de madeira, todo o puente de aluminio e aceiro, así como, toda a instalación eléctrica, fabricación e montaxe de tanques, motores, servo motor do timón, alineación do eixe de cola e propulsor principal, montaxe aparatos de navegación diversos,.etc. etc. Nos talleres limítrofes, aserradeiros, fábrica de xeo e barcos de pesca de altura e baixura, podía haber outro cente­nar de homes. Pola outra banda, Asteleiros Gondán estaba construíndo 1 barco ramplero por mes, con unha plantilla de persoal moi grande.
Con todo esto quero dicir que se perde-ron moitos empregos no Porto de Ribadeo, e si se fixera o que vimos dicindo desde fai meses, os que nos manifestamos en contra da "nave-garaxe", esto é, montar unha grúa pórtico para carga de contenedores, eso si sería dinamizar a actividade do porto e tra­ballar en serio por un futuro mellor. Nos, non estamos en contra de activar o porto, e crear mais postos de traballo, senón que o que non queremos e seguir vendo a destrucción da Ría de Ribadeo, sen siquiera levantar a voz e gritar con todas as forzas, NON MAIS BAR­BARIDADES NA RÍA (léase escolleras ¿para qué?; pilastras do ponte ¿non hai outros tipos de construcción de pontes?; recheos ¿non hai explanadas naturais mellor feitas a todo o largo da ría sen tocar o seu álveo?)
Os vecinos de Ribadeo, polos anos sesen­ta e setenta, víamos medrar a actividade do porto de tal forma, que estudiamos e conse­guimos o título, dezaoito capitáns e xefes da Marina Mercante por aquetas datas. Algúns incluso pensábamos en navegar uns anos e volver para traballar no noso porto, cousa que nunca ocorreu, precisamente pola desi­dia das autoridades competentes que nunca emendaron as barbaridades que se facían e se humillaron para sobrevivir e defender prebendas complementarias en aras de que "creaban emprego" e non era cuestión de ir en contra das obras, o que eu traduzo por que "creaban cazo" e naide está en contra do seu propio peto.
Para terminar, se ENCE-FEVE fixeron un contrato, claro está que se van a gastar millos de euros dos fondos públicos, supo­nemos que a Administración do Tesouro Público agora considera o proxecto elixido mais "rentable" que o do Porto de Ribadeo, pois montar a grúa pórtico aquí, custará uns dez millos de euros, mentres que tender e poner a funcionar unha vía férrea, e montar a grúa pórtico de descarga de trenes tipo Porto de Amberes, en Aviles ou en Xixón, tanto me ten, pode saír por centos de millós de euros, a diferencia de capitales e clara, pero ... quizáis algún "defensor do cazo" nos siga achacando e dando a tabarra os manifestan­tes, culpándonos da pérdida de empregos o non deixar montar aquí tamaño enxendro de nave.
Ría sí, nave non.

Recollido en Ribadeando

Publicado por a333 @ 10:09  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar
 

El arcedianato más occidental de la diócesis de Oviedo se llamara Arcedianato de Ribadeo, cuyo ámbito se extrapoló hasta un extremo sorprendente, ya que se extendió desde la Sierra de los Ancares, en los confines de las actuales provincias de Lugo y de León, hasta el río Nalón, ya en el centro de Asturias. Según un inventario diocesano ovetense efectuado en 1382 el arcedianato de Ribadeo incluía los arciprestazgos de Castiel de Navia (Navia de Suarna), Burón (Fonsagrada), Miranda (San Tirso de Abres), Ribadeo (Castropol), Grandas (Grandas de Salime), Navia de Luarca (Navia), Valdés (Trevías), Los Valles (Navelgas), Luiña (Luarca) y Pravia de Allende (Pravia hasta el Nalón; en contraposición a Pravia de Aquende, que estaba en la orilla derecha de dicho río y pertenecía al deanazgo de Oviedo); de los cuales los tres primeros incluían una buena porción del territorio gallego actual, que fue asignada al obispado de Lugo en un arreglo de los límites diocesanos efectuado a mediados del siglo XX/Wikipedia


Publicado por a333 @ 9:19  | historia ribadeo media
Comentarios (0)  | Enviar
 

Correa Calderón escribió “El arte racial de Suárez Couto. Notas de estética gallega”. Suárez Couto a juicio de Correa era el único pintor que se podía incluir en un ciclo nórdico “integrado por regiones geográficamente bien delimitadas pero (...)unidas por un concepto semejante de emoción”

“Suárez Couto da una lozana sensación de no haber pintado nunca entre cuatro paredes, sino frente a la viva naturaleza” (E.Correa)

“Hallo en Suárez Couto esa verdad, esa sinceridad que dan al arte, aun más nuevo, una grave permanencia museal. Restará de todo arte innovador aquello que haya sido creado con el espiritú conmovido.” (E. Correa)


Publicado por a333 @ 9:17  | amandosuarezcouto
Comentarios (0)  | EnviarA la derecha las pequeñas calas de arena de Figueras resguardadas del Nordés. También se puede ver, fijandose un poquito, el faro de la Punta de la Cruz. En el entrante estaría la playa de Arnao.
Por la izquierda se puede ver detras de los muelles de Porcillán, las columnas del Cargadero y la sombra del Fuerte San Damian.


Publicado por a333 @ 9:12  | fotografia
Comentarios (0)  | Enviar
S?bado, 30 de agosto de 2008
De Blanco y Negro 26 de setiembre de 1915

Las traineras son embarcaciones de banco fijo al igual que las trainerillas y los bateles. En el banco fijo el lugar donde el remero va sentado no se mueve está fijado al bote, y las piernas casi no se utilizan, pasandose a utilizar principalmente la espalda para realizar el tiro durante la palada.

Publicado por a333 @ 15:09  | bateleros
Comentarios (0)  | Enviar
 

Publicado por a333 @ 9:02  | fotografia
Comentarios (0)  | Enviar
 

 foi un farmacéutico e afecionado á música, creou e dirixiu en Ribadeo a Coral Polifónica entre os anos 50 do pasado século e o seu falecemento en 1984, así como animou diversas outras formacións musicais. Recentemente editouse un libro sobre a súa persoa, “Cincuenta años de música en Ribadeo. Biografía musical de Carlos Álvarez y Fernández Cid


Publicado por a333 @ 8:37  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar
Acto continuo se dio lectura al escrito que dice asi:
"Al Excmo. Ayuntamiento de Ribadeo=La Comisión organizadora de la manifestacion celebrada
en el día de hoy, tiene el honor de exponer a ese Excmo. Ayuntamiento las bases acordadas
en dicho acto.=En vista de la crisis por que atraviesa el obrero de esta villa, y del negro
porvenir que espera debido a la carencia de trabajo, unido a los subidos precios de los
artículos de primera necesidad, consideramos que el municipio de Ribadeo, está en la obligación
de estudiar y poner en práctica los medios conducentes a conjurar la precaria situación de la clase
obrera y del comercio e industra de esta villa, cuyos medio exponemos a la ilustrada consideración
de ese Ilustre Ayuntamiento, para que realice mejoras locales y otras obras perentorias y de más
fácil realización que podrán beneficiar grandemente al público de esta localidad remediando en
parte el hambre que ya siente el pueblo trabajador=Entiende esta comisión=Primero:
Que ese Excmo. Ayuntamiento puede por si acometer muchas obras tales como Matadero Público, Plaza
Cubierta, Alcantarillado, Cementerio, Urbanización, Caminos Vecinales y arreglo de calles, siendo
estas tres últimas de pronta realización=Segundo : En las atribuciones de ese Ayuntamiento está
también obligar a los propietarios al derrumbamiento de muchos edificios qu se hallen en estado
ruinoso, algunos de los cuales ya han sido denunciados; lo mismo que el saneamiento de infinidad
de domicilios llamados zahurdas, carentes de toda higiene; y como también al arreglo de canalones
y bajadas de agua=Tercero:También confiamos en que esa Excma. Corporacion estimule el resto de los
particulares, haciendo un llamamiento  a sus sentimientos altruistas para que abran trabajo con
la construcción de obras y reparaciones;y en que recabará de los Poderes Públicos, para que sigan
los trabajos paralizados de Villaselán y Rampa del Muelle de Porcillan y pavimento del Kilometro Uno
de la Carretera de Ribadeo a Vivero=Además y en otro extremo, esta comisión se compromete si esa
ilustre corporación  se da para ello facultades, a hacer cumplir el bando de la Alcaldía  en lo
referente al abuso de abastecedores e intermediarios en los artículos de primera necesidad=Respecto
a los recursos necesarios a fin de llevar a cabo las obras que pueda emprender ese Excmo. Ayuntamiento
esta Comisión expondrá verbalmente los medios para conseguirlos= Y por ultimo pra designar las viviendas
que se hallen en estado ruinoso o en condiciones antihigienicas esta Comisión se encargará de nombrar
peritos que ayuden a los técnicos de ese Ayuntamiento en sus gestiones=Es cuanto tienen el honor de
exponer al recto criterio de ese Excmo. Ayuntamiento=La Comisión, Manuel González=Manuel Margolles=
Ribadeo 21 de febrero de 1915=Por la Camara de Comercio, Industria y Navegación, Marcial de Mira=Por
la Tertulia de Confianza, Leonardo Cuervo=Por la Sociedad Obrera La Concordia, Pedro Souto= Por la Asociación
de Luises, Juan de Dios Aenlle=Por el Sindicato de Obreros Ferroviarios, Amancio Arias=Por la Juventud Socialista
Santiago Rico=Por la Sociedad Obrera La Amistad, Ramón Loredo=Por el Nuevo Club Deportivo, Manuel Cuervo
El Parroco en nombre propio y del clero de esta villa se limita a rogar al Excmo. Ayuntamiento se digne
atender en lo que posible sea las aspiraciones de la honrada clase obrera, necesitada actualmente de trabajo= Ricardo
Mª Amor Méndez./Actas Ayuntamiento Ribadeo 23 de febrero de 1915

 

Publicado por a333 @ 8:35  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Viernes, 29 de agosto de 2008

Construido en el s. XVIII ??? por D. Bernardo Rodr´guez Arango y Mon que trajo una fortuna procedente de Perú y construyó también la capilla bajo la advoación de la Virgen de Chiquinquirá.

Bernardo Rodríguez Arango Murias y Mon, nació en Santa Eulalia de Oscos, el 6 de diciembre de 1704, y falleció en Villaselán en 1767.
Marchó a hacer fortuna a las Indias, probablemente a Colombia, donde pasó varios lustros, de donde le quedó el apodo del “Indiano”. Volvió a la península, hacia de 1735, instalándose definitivamente en el Condado de Ribadeo, concretamente en la parroquia de Villaselán, donde construyó o al menos amplió la casa palacio de Guimarán (Foros de xenealoxia.org)


Publicado por a333 @ 14:20  | arquitectura
Comentarios (0)  | Enviar
 Al fondo y pegada a la desembocadura del Rio Villaselán se ve la zona que ocupa el Castro. Frente a él, separada por un pequeño canal A Insua en la que se supone que también existen yacimientos arqueologicos.

Publicado por a333 @ 10:01  | fotografia
Comentarios (0)  | Enviar

Dramaturgo, ensayista, poeta... nacido en Ribadeo en 1927.
Algunas de sus obras: As Covas do Rei Cintolo, Pedro Madruga, Os Irmandiños, Dionisio Gamallo Fierros, Varón de Porcillán ...
ibadeo salda su deuda con Cortezón

24/8/2002 |

Por espacio de algo más de una hora, los cuatro ponentes esbozaron


 un retrato del Cortezón «comprometido», de un escritor que figura


 entre «os mais importantes da literatura galega porque quixo facer país,

dende o humanismo, que non é mais que o respeto polos outros»

.«Daniel levou adiante proxectos para que os galegos recuperáramos

 a dignidade de ser de un lugar e de ter orgullo d... Cortezón,
 que afirmó que él había escrito «Galicia no fracaso, non os fracasos de Galicia»,
 realizó hace unos años una importante donación de libros a la biblioteca municipal,
 de la que habló como «o meu amor», y se mostró visiblemente emocionado por
el reconocimiento público del que fue objeto ayer en Ribadeo. LA VOZ DE GALICIA
 


Publicado por a333 @ 9:40  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar

(Saint Albans, Inglaterra, 1941) é un hispanista inglés que ten promovido o coñecemento
da cultura galega, especialmente da súa literatura.

John Rutehrford é profesor do Queen's College da Universidade de Oxford e dirixe o Centro
de Estudos Galegos desta universidade. Foi presidente e vicepresidente da Asociación Internacional
 de Estudos Galegos.
Coordina o Obradoiro de Tradución Galego-Inglés do Queen's College, que traduciu e publicou a Castelao
 e Mendez Ferrín. Outros autores traducidos, que aínda non viron a luz en formato libro, son María Mariño,
 Carlos Casares, e Eduardo Blanco-Amor, entre outros. É coñecido por ser autor da tradución inglesa de
 dous clásicos da española: La Regenta e O Quixote. Tamén publicou unha novela en galego, As frechas de ouro'
(Vigo: Galaxia, 2004), sobre o Camiño de Santiago.

A súa vinculación a Galiza débese ao seu matrimonio cunha ribadense; reside en Ribadeo
parte do ano. O 24 de xuño de 2007 recibiu o Premio Trasalba pola súa contribución á difusión da lingua,
 a cultura e a literatura galegas

Ingresará o 4 de outubro do ano en curso na Real Academia Galega


Publicado por a333 @ 9:35  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar
Jueves, 28 de agosto de 2008
 Más sobre Amando Suárez Couto. Fue presidente de honor del Ribadeo F.C. en la primera Junta Directiva en 1913, la Coral Ribadense también le nombró miembro de honor

Publicado por a333 @ 20:10  | amandosuarezcouto
Comentarios (0)  | Enviar

Proposición –Los Concejales que suscriben cumpliendo la misión especial que les fue conferida de indicar el homenaje que debe tributarse, como muestra de perpetua gratitud, a la distinguida Sra. Doña Ernestina Mansilla , viuda del digno hijo de Ribadeo D Clemente Martínez Pasarón , por haber ejecutado a sus expensas  importantes obras en el edificio y salas del Hospital de esta Villa, por valiosos donativos a la Iglesia Parroquial de Santa María del Campo, para el comedor de caridad para los pobres que viene sosteniendo y por los levantados proyectos que se le atribuyen de crear un gran centro de enseñanza  e instrucción proponen a la Excma Corporación se sirva acordar: 1º Que se nombre hija adoptiva de Ribadeo a la Sra. Ernestina Mansilla, viuda de Pasarón.

2º Que se le de el nombre de Clemente Martínez Pasarón a la calle de Méndez Nuñez de esta Villa, en cuya via se halla emplazado el Hospital, en reconocimiento al interés que el finado esposo de la Sra. Mansilla tenía por mejorar dicho Establecimiento.---

 Casa Consistorial de Ribadeo a once de junio de mil novecientos doce-José Díaz Braña-Manuel Soto-Pedro Souto

 

En consecueancia el Ayuntamiento considerando que las proposiciones de que acaba de darse lectura reflejan con toda exactitud los sentimientos y deseos de esta Municipalidad y los de sus administrados, unanimemente acuaerdan aprobarlas sin discusión…

 

 

Sesión de 11 de junio de 1912 supletoria de la ordinaria del mismo mes


Ernestina Mansilla aparece asi en la obra "40 historias de Ribadeo" de Antonia Lazúrtegui Cuervo:

"Entre los filántropos ribadenses también se pueden citar algunas señoras, tal es el caso de doña Ernestina Mansilla, viuda de don Clemente Martínez Pasarón, que había labrado su fortuna en Buenos Aires.
Este señor es recordado también en las "Semblanzas Ribadenses" de C. Alejón, en las quese comenta que " con constancia y trabajo, ha llegado al pináculo de la fortuna y del bienestar. Socio de una casa importantisima, la de Martínez y Talarid, su "registro" (leáse almacen) era el club ribadense; alli leían, las Riberas del Eo, con verdadera fruición, y se comentaban las cosas del pueblo, tanto él como su señora, doña Ernestina, estaban siempre dispuestos a socorrer a quienes lo necesitaban. Esta señora, ya viuda, hizo varios donativos al pueblo de Ribadeo, principalmente legó, una fundación dedicada a la enseñanza, queaunque duró poco gozó de gran prestigio en su época. Existe un folleto: "La fundación Clemente Martínez en Ribadeo. Datos de su vida y trozos de su historia" editado en Madrid en 1923, en el que se exponen interesantes datos referidos a dicha fundación. Comienza este folleto relatando que "El 2 de setiembre de 1915 se firmó en Ribadeo, el contrato del régimen de, esta fundación, entre el Reverendo Padre Bernardo Provincial de los Agustinos, de laprovincia de Filipinas (a la sazón obispo de Almeria) y la Fundadora doña Ernestina Mansilla, Viuda de don Clemente Martínez Pasarón. Esta fundación estaba situada en una casa que existió hasta hace pocos años, detrás de la Iglesia Parroquial en el lugar que ocupó la Empresa Ribadeo y hoy, derribada. Sobre su solar se han construido viviendas. La fundación comienza a funcionar en 1916, regentada por los padres Agustinos y dirigida por e l padre Victor González, con acierto y celo, mereciendo por ello la estimación del pueblo de Ribadeo. Según sus estatutos, la fundación eraa beneficio de los necesitados de instruccion intelectual y religiosas y en ella se impartian enseñanzas básicas y mercantils. Comenzó muy bien pero dejó de funcionar después de unos siete años, al abandonarla los Padres Agustinos, al parecer por acuerdos de la Orden y dificultades económicas.
(...)El Hospital también fue objeto de varias donaciones. En un principio constaba solo de un piso con torrecillas a los lados, que fue aumentando  formando un vistoso edificio de dos pisos, a expensas de doña Ernestina Mansilla.

Y en este mismo blog aparece "En los años XX en el Colegio de la Fundación
CLEMENTE MARTINEZ PASARON estaba a cargo de la Escuela de Niñas, enseñanza básica,  Concepción López González(La escuela era conocida como la de doña Conchita), más tarde la sustituye Pura Vilanova Cedron"


Doña Ernestina Mansilla, viuda de Martínez, fundadora en Ribadeo de un colegio para huérfanos, y dama que por sus obras caritativas ha sido agraciada con la cruz de beneficencia.( Publicado por Blanco y Negro 1925)

Ernestina y Clemente no tuvieron hijos propios pero adoptaron una niña, Isabel.


Publicado por a333 @ 18:43  | nombres de mujeres
Comentarios (0)  | Enviar

Sesión de 11 de junio de 1912 supletoria de la ordinaria del mismo mes

 

(&hellipGui?o Enseguida de orden de la Presidencia se dio lectura por el infrascrito Secretario de los escritos que dicen:

“Proposición-Los Concejales que suscriben de la Comisión Especial designada para el homenaje de gratitud  que ha de tributarse en honor a la memoria del digno hijo de este término municipal D. Jesús Rodríguez Murias, que en su disposición testamentaria lego los rendimientos de la casa en donde falleció en esta Villa al Hospital; que a sus expensas se construyó en el pueblo de Rinlo un edificio para escuelas públicas; que mandó distribuir una buena cantidad de limosnas a los pobres, y que dejó otra considerable suma para que su albacea la emplease en una obra de interés en esta localidad, proponen al Ayuntamiento:-1º Que se de nombre de “Jesús Rodríguez Murias” a la calle de San Roque de esta Villa hasta el Teatro, por ser en la que ha vivido y falleció el benemérito bienhechor----2º Que en la casa nº    de la mencionada calle, que fue donde murió el Sr. Rodríguez Murias  y cuyos productos o rentas dejó para sostenimiento del Hospital  de esta población se coloque una inscripción en mármol que diga:

 

“Casa Consistorial de Ribadeo a once de junio de mil novecientos doce-José Díaz Braña-Manuel Soto-Pedro Souto-“

“Proposición- Los Concejales que suscriben cumpliendo la misión que les fue encomendada de indicar el homenaje de gratitud que ha de tributarse a la memoria del digno hijo de esta Villa D Antonio Otero Martínez que en su última voluntad legó la suma de cuarenta mil pesos, moneda argentina con destino a fines benéficos en este Municipio, proponen a la Excma. Corporación se sirva acordar: -----

1º Que se de el nombre de “Antonio Otero Martínez” a la calle de las Angustias de esta población por ser la en que nació el difunto bienhechor.----2º Que en la casa nº de la citada calle en la cual nació aquél se coloque una inscripción en mármol como perpetuo recuerdo que diga:

 

Casa Consistorial de Ribadeo a once de junio de mil novecientos doce-José Díaz Braña-Manuel Soto-Pedro Souto-“

“Proposición-Los Concejales que suscriben de la Comisión especial nombrada para indicar el homenaje de gratitud que debe tributarse al Sr. D. Julio de Lazúrtegui distinguido publicista e ilustrado financiero merced a cuyas iniciativas se ha constituido la Sociedad Minera de Villaodrid  y construido el ferrocarril desde este puerto a dicho punto, que es trabajador entusiasta e importante factor para que sea un hecho la prolongación del citado ferrocarril a Villafranca del Bierzo y a Lugo, dos grandes obras en que Ribadeo tiene puesto su pensamiento de engrandecimiento y progreso, proponen a la Excma. Corporación  se sirva acordar: “Que se de el nombre de “Julio de Lazurtegui” a la calle de Carlos III que termina en la Estación del ferrocarril de Villaodrid, de cuya empresa fue el Sr. Lazurtegui primer Presidente del Consejo de Administración  y es consejero vitalicio de la misma –Casa Consistorial de Ribadeo a once de junio de mil novecientos doce-José Díaz Braña-Manuel Soto-Pedro Souto-“


Publicado por a333 @ 18:40  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
 

Hubo en el año 1959 un concurso internacional de grupos folklóricos femeninos, en Norteamérica al cual se presentaron varias agrupaciones y entre ellas de Inglaterra, Irlanda y Escocia, siendo esta última, la que se llevó el primer premio, consistente nada menos ue en diez mil dólares. En dicho concurso figuraba un grupo de muchachas españolas residentes en Nueva York. Al saber esta noticia, unos señores de Ribadeo, que llevan la gaita en el alma y además sabiendo que Galicia es la madre de este instrumento, se lamentaron de que en aquel concurso no participara un “puñadin de rapaciñas” de nuestra tierra.

Y a consecuencia de todo ello surgió la idea de formar un grupo en Ribadeo, y como aquí se dice una cosa y se hace, se buscaron las chicas, se habló conmigo y a ensayar.

* De una entrevista al Instructor del Grupo de Gaiteras “Saudade”
**Dibujo de Maximino Aramburo


Publicado por a333 @ 6:56  | saudade
Comentarios (0)  | Enviar
Mi?rcoles, 27 de agosto de 2008
Limita coas parroquias de Rinlo e A Devesa ó oeste, Covelas e Vilausende ó sur, Ove, Ribadeo, Piñeira e Vilaselán ó leste e o mar Cantábrico ó norte
Barrios: Campo de San Lourenzo, O - Carreira Branca - Coedo - Coto, O - Galera, A - Granxa, A - Madanela, A - Manzana, A - Pinar, O - Regueiral, O - Requeixada, A - Río Caínzos - San Xillao - Siñeira, A - Tombín, O - Valado
Celebran cada 10 de agosto festas na honra de San Lourenzo
En Vilaframil fica a Granxa Escola Pedro Murias de principios do Seculo XX e tamén o Aerodromo de Ribadeo

Publicado por a333 @ 20:16  | parroquias de ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar

 Estos no son los que han sido reparados sino los originales que se encuentran al parecer pendientes de reparación desde hace mucho, demasiado tiempo...

La foto está tomada en la Atalaya y la casa que se ve al fondo es la "Do  Prelo."


Publicado por a333 @ 7:06  | cocos y cabezudos
Comentarios (0)  | Enviar
 

O documento cartográfico do que nos imos ocupar foi adquirido pola Bibliothèque Nationale de France a un tal monsieur Challus o 27 de setembro do ano 1848. Trátase dun vello pergamiño coloreado, sobre vitela, de aproximadamente 110 centímetros de longo por 70 de ancho, que ofrece a particularidade de presentar, nas súas dúas terceiras partes, un Portolano, mentres que o resto, o situado á súa esquerda, contén un pequeno Mapamundi circular arrodeado polas nove esferas celestiais. O documento está todo el realizado con tintas negra, sepia, roxa, verde e azul, con aplicacións douradas, e distintos tipos de letra.
     Del debemos dicir que, no que a Galicia se refire, e de norte a sur, ofrécenos as seguintes indicacións:
Ribadeo, Bivero, St. Marta, Perol —conxecturalmente, Ferrol—, Curunna, Mugia, Sisargas, Finis Terra, Noia, Pontevedra e Baiona. Así mesmo, amosa un enorme templo románico, o de Compostela, única representación en todo el que non ostenta ningunha clase de pendón ou bandeira. Contén, así mesmo, a referencia: "Europa, ab Europa rege neab Europa Agenoris filia, enim vocata et bocatur tercia pars mondi et incipit ab flumen Tanai et finitur in Galliciea in capit Finis Terra". "Europa, así chamado do rei Europo e de Europa, filla de Agenor, considerada unha das tres partes do mundo, comeza no río Tanais —o hoxe denominado Don— e remata no cabo Finis Terra en Galicia".
    Tanto polas súas dimensións como polo seu ornato a "Carta" parece tratarse máis dun ostentoso documento oficial, ou quizais un agasallo, que dun simple instrumento de traballo. Unha obra, en suma, moi fermosa, e posiblemente destinada a ser lida. José Comellas mesmo aventura a posibilidade de que fose feita "
para un gran señor, por un gran cartógrafo"

Xoán Bernárdez Vilar

Fuente: Biblioteca Virtual Galega

  http://bvg.udc.es/ficha_obra.jsp?id=A%


Publicado por a333 @ 7:03
Comentarios (0)  | Enviar
Martes, 26 de agosto de 2008

Dada cuenta de los antecedentes que interesara el señor Traveso Maseda
en anterior sesión ,referentes al regalo que de un retrato al oleo de Alfonso XII
 hizo condicionalmente al Ayuntamiento en el año 1877 el pintor don Dionisio Fierros,
 se acordo por unanimidad , a propuesta del Sr. Presidente y después de larga
deliberación, dejar dichos antecedentes sobre la mesa para adoptar acuerdo cuando
 se hallen presentes los señores concejales que no concurrieron a la sesión. (Acta Ayuntamiento de Ribadeo de
27 de junio de 1931)

Retrato Alfonso XII .- Puesto a discusión a petición del SR Gonzalez Alvarez, el asunto referente a si debe continuar
en el salón de sesiones al retrato al oleo de Alfonso XII, que regaló al Ayuntamiento en el
año 1877 el pintor don Dionisio Fierros, con la condición de recogerlo si se acordase retirarlo
del salón de sesiones, hizo uso de la palabra el señor Traveso Maseda para exponer que dicho retrato
no por lo que representa, sino por tratarse de una obra de arte de reconocido merito, debe continuar
en el salón, en el lugar que se designe que no sea de preferencia. Analogas manifestaciones
hizo el señor González Cobo, pronunciandose otros señores concejales porque el aludido cuadro se
devuelva a la familia del señor Fierros, toda vez no estiman conveniente que continue en el salón
de sesiones.
Terminada la discusión del asunto y sometido a votación se acordó por once votos de los señores
Rodríguez Pérez,Nistal Ares, Rodríguez, Alonso Fernández, Rodríguez Folgueira, Margolles Despora, Alonso
Barrera, Barrera Rodríguez, Rios fernández, González Alvarez y Fern´ndez Cardoso, contra dos
emitidos por los Señores Traveso Maseda y González Cobo, que no procediendo el cuadro de que
se trata, continue en el salón de sesiones de esta Consistorial, se devuelva a la familia del señor
Fierros, en cumplimiento de la facultad que este reservó al Ayuntamiento.(Acta Ayuntamiento de Ribadeo de 11 de julio de 1932)

Publicado por a333 @ 19:00  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
 Ganaron campeonatos por toda España.. Tripulaciones del Porcillán,
del  Cabanela, del Mirasol...o como tripulación de la Cofradía de Pescadores de Ribadeo

Amando Suárez Couto diseño copas para los Campeonatos de bateles del Eo

Publicado por a333 @ 18:54  | bateleros
Comentarios (0)  | Enviar
  Con siete meses de vida ya somos una organización desde la que sus componentes tratamos de buscar o plantear soluciones a los problemas que tenemos como vecinos y mejorar nuestro entorno.Estamos trabajando en  la recuperación de espacios públicos abandonados o infrautilizados, como pueden ser el Cine Teatro, la Casa da Ría, el Fuerte San Damián, areas recreativas.../Que la empresa BEGASA nos devuelva una parte de nuestros recibos de la luz ya que hemos sufrido numerosas interrupciones/Estamos intentando que nuestras calles lleven nombres de colectivos populares como el Grupo Saudade o como los Bateleros de Ribadeo/Buscamos que la historia de nuestro pueblo no se olvide, y por el momento el blog es la herramienta que estamos utilizando/Hemos estado trabajando y seguimos en ello, en el tema de la accesibilidad (junto con A Mariña-Cogami ) /Conseguir permisos del Ayuntamiento (orales) para restaurar cocos y cabezudos partió de Atalaia y de los colectivos con los que hemos estado colaborando desde hace meses (Amas de Casa, Viudas, O Cantal y A Mariña-Cogami)

Teresa Rodríguez nos representa en el Consello da Muller del Ayuntamiento de Ribadeo.

En la Mesa de Asociaciones que debería ser convocada por el Alcalde en este mes... también estaremos presentes,  y hemos pedido que se trate el tema de la elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana.

En noviembre en la Oficina de Turismo realizaremos una exposición...

Asamblearia, al margen de cualquier partido político, aunque caben todas las ideas mientras se respeten las normas de la Asociación. y si  se crearon cargos fue  por  el  papeleo, cualquier socio tiene el mismo peso.Los grupos de trabajo están pensandos en la efectividad y no se fuerza la integración. Cada uno da de si lo que buenamente puede. Uno nos informa en materia de accesibilidad, de viabilidad de un proyecto. Otro aporta documentación datos. Aquel sus conocimientos de informática...

 Somos gente del pueblo... vivimos en la parte Vieja, en Villaselán, en Cubelas... y algunos ni siquiera en Ribadeo , es decir para ser socio de Atalaia no es preciso ser redidente aqui, eso si, debes ser aceptado en asamblea y si entras en Atalaia es para trabajar desinteresadamente y cumplir con tu función. Cualquier decisión tiene que ser tomada por mayoría y hasta ahora todas lo han sido por unanimidad...


Publicado por a333 @ 7:14
Comentarios (0)  | Enviar
 

Limita con Ove, A Devesa, Cedofeita, Cubelas y Couxela

Sus barrios Lourido, Porto de Arriba, Porto de Abaixo, Rio da Veiga, Santo Tomé, Santalla, A Torre

 

El Pazo de Quinta Longa,  una especie de villa de abolengo, amurallada desde la época del feudalismo, en cuyo interior existía todo un pueblo, con su capilla, pozo de agua, panera

para el trigo, etc., con unos sesenta empleados, muchas criadas y de la que solo queda 

parte del patio de ingreso, cocina y corredor sobre pilares de granito y cubierta de pizarra. Palomar y capilla aparecen como un conjunto en mal estado de conservación

 

Las armas de la piedra de arma del Pazo de Quintalonga son de Montenegro, Baamonde y Lamas

 

En el escudo de Lamas en el Pazo de Quintalonga se encuentran la M coronada de los Montenegros en el primar cuartel, la M coronada con bordura de siete peces de los Baamondes en el segundo cuartel y, cortado, las armas de los Lamas que incluyen juntamente cinco llamas, tres flores de lis y una media luna con cinco estrellas (Foros de Xenealoxia.org)

 

Restos de un poblado castrense en el lugar de Os Castros.


Publicado por a333 @ 7:05  | parroquias de ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Lunes, 25 de agosto de 2008
Limita coas parroquias de Cubelas (no norte); Vilausende e Couxelas (no leste); Balboa e Vidal (o sur, pertencentes o concello de Trabada) e Arante no oeste. O río Grande fai de límite nunha das zonas, a él vai para o regado de Queixadoiro; Xa no sur o regato da Ferreira fai de limite con concello de Trabada. Os seus 182 habitantes, segundo o censo do 2004, agrupanse e 11 entidades de poboación e 3 lugares o que proporciona unha densidade de 25'3 hab/km2.
  • As entidades de poboacion son as seguintes: Barreiros (8), A Currada (29), A Igrexa (10), O Pedregal (9), Piñeiro (50), A Ponte (abandonado), Queixoiro (7), Requiande (36), Santo Antonio (7), Teixido (15) e A Trapa (11).
  • Os lugares (que xeralmente forman parte de algunhas das entidades) son: O Burgo, A Granda e A Torre.

Segundo Amor Meilán esta freguesía sería a antiga "Cito Facha" que xa figuraba no cambio feito polo bispo Paio de Cebeira co rei Afonso IX, no ano 1202. Dentro do térmo encontrase a torre de Cedofeita, construida, como mostra de poderío, para a defensa da facenda. A parroquia tivo o seu gran momento no século XIX, cando coas parroquias limítrofes, crearon o concello de Cedofeita independizándose así do concello de Ribadeo. Sen embargo, esta independencia durou pouco tempo xa que a integridade territorial do municipio de Ribadeo foi restaurada pola Xunta de Goberno da vila no 1843.

Documentada tamén como 'Citofacta', outras fontes remarcan o nome de Cedofeita ten a súa orixe na palabra latina Citofacta, composta polo adverbio latino cito ("axiña, cedo") e factum, participio do verbo latino facio, ("facer"). Así pois, de cito, que cambia a -t- en -d- (como catena a cambia en cadea) e a -a- de facta evoluciona a -ei- (como magus a meigo) acadándose a súa forma actual, Cedofeita, co significado de algo que foi feito, non 'fai moito tempo', senón en curto espazo de tempo, 'axiña'.

Uns terceiros o expresan do seguinte xeito: "Provén este nome do latín cito facta (que en castelán sería: temprano hecho), traducido como cedofeita, aínda que en galego diríase feito cedo". Ó parecer demanda o seu nome do Pazo de Cedofeita, como veremos mais adiante.

Pódese botar unha ollada a igrexa de Santa Mª Madanela e do Viso (Natividade) en Cedofeita, A da Nosa Señora do Carme e a de Santiago na aldea de Piñeiro. Pero o monumento máis resainte é o Pazo de Cedofeita. Edificio costruído entre finais do século XV e principios do XVI, fundado por Lope García de Cedofeita. De planta rectangular, fabricado en cachotería pizarrosa e cadeiría de granito en vanos e esquinais, con cuberta de lousa a catro augas e con chimenea-torre. Composto dun corpo con baixo e primeiro piso e unha torre de dous andares, con remate en almeado. O conxunto complétase cun hórreo, un pombar circular, un muíño e unha pequena capela de estilo barroco rococó e con espadaña dun so vano. Todo iso está rodeado por un alto muro con dúas portadas, unha das cales leva a fachada principal, onde se encontra o escudo de armas, e a outra, orientada o norte, conduce ata unha escalinata de pedra pola que se accede a vivenda. O escudo de armas de madeira sustitue a un anterior de pedra, cos linaxes dos Armada, Cid, Pedrosa, Sánchez, etc... A propiedade privada non e visitable. E situase a uns 8 kms da vila de Ribadeo, o caron da estrada, ten un recinto amurallado cunha zona de cultivo, árbores frutais e xardín/Wikipedia


Publicado por a333 @ 16:11  | parroquias de ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
OVE

Linda coas parroquias de Piñeira e Ribadeo (a cal xa absorbeu algunhas das aldeas desta parroquia no norte), Villapol (que o limita a Ría de Ribadeo de Asturias) polo leste, Vilausende (coa que fai límite a través de río Grande, no sur) e Cobelas e A Devesa (no oeste).

É unha freigresía pertencente o arciprestado de Ribadeo que ten 439 habitantes agrupados en 27 entidades de poboación e 9 lugares cunha desidade media de 25'5 hab/km2 segundo o censo do 2004.

  • As entidades de poboacion son as seguintes: As Aceñas (8), Acevedo (5), A Capela (7), As Casas Novas (12), O Chao de Ove (40), O Covo (8), A Eirexa (38), Estación Feve (13), A Faxarda (38), Frieira a Nova (18), Frieira a Vella (5), Os Garitos (29), A Graña (17), Os Guildeiros (1), Llano (16), Os Malatos (9), A Palmeira (67), Pastoriza (24), Reme (12), O Río de Ove (7), O Río de Ramos (abandonado), O Río Pequeno (10), Santa Cruz (10), Seixadelo (3), O Valín (5), A Veigadaira (36) e Vilar (1).
  • Os lugares (que xeralmente forman parte dalgunhas das entidades) son: A Escaleira, A Estación, Grañol, Ove, A Pega, San Lázaro, As Travesas de Ove, A Vilavella e O Xardín.

A igrexa é do século XVII, con retablo rococó no presbiterio, de dous corpos. Nas naves laterais, outros dous do mesmo estilo. Sufriu varias reformas posteriores. No lugar da Graña encóntrase a capela de Santo Estevo, cun retablo barroco dun corpo e tres hornacinas, tamén se atopan as capelas de Santa Cruz, San Lazaro e Santo Estebo, e na aldea de A Frieira esta a capela de Santa Lucia.
Unha  ponte romana  atravesa o río da Palmeira, na cal antigamente había sete muíños de auga; tamén houbo un muíño de vento do cal quedan restos conservados polos donos.
En As Aceñas moliños de mareas/Wikipedia


Publicado por a333 @ 15:55  | parroquias de ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar

Acto continuo se dio cuenta del escrito que dice asi:
"Sr Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribadeo-la Sociedad Obrera de Resistencia "La Prosperidad"
y "La Juventud Socialista" que suscriben a VS atentamente exponen= Que como quiera que para
interes del vecindario era coveniente y hasta esencialmente necesario el poner nombre al barrio donde
esta situado el edificio de estas sociedades, hemos acordado en perfecta armonia con dicho
vecindario, elevar, respetuosa solicitud a la Corporación de su digna presidencia, rogando
se le ponga "Calle de Francisco Ferrer Guardia" Suplicando a V. S. se digne dar cuenta de
la presente al Ayuntamiento en la primera sesión que celebre, cuya resolución no dudan que
sea favorable por creer es de justicia que pedimos en Ribadeo a 14 de enero de 1914-Por la juventud
=El Presidente José Garcia Iglesias=El Secretario=Antonio García=Por La Prosperidad-El Presidente
José Novo-El Secretario_Froilan García.
En su consecuencia, el Ayuntamiento, consdierando que el sitio donde se haya emplazado, el edificio
social de las entidades recurrentes y otras construcciones urbanas proximas al mismo, se conoce
desde tiempo inmemorial con el nombre de barrio de Picarolas y que no existe motivo ni razón
alguno que aconseje el cambio de este nombre por el de Francisco Ferrer Guardai , unanimemente acuerda
desestimar la peticion formulada

Ayuntamiento de Ribadeo 20 de enero de 1914


Publicado por a333 @ 14:02  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Domingo, 24 de agosto de 2008

 

CUADRO OLEO EFIGIE REPUBLICA.-El Sr Alcalde manifestó que el notable artista ribadense don Amando Suárez Couto habia ultimado el cuadro al oleo con la efigie de la República, que se le encargara para colocarlo en el lugar preferente del Salon de Sesiones, y que regalaba al Ayuntamiento tan notable obra de arte con la condición de recogerla el mismo, dado el caso de que algun Ayuntamiento quisiera retirarlo o retocarlo; por unanimidad se acordó aceptar dicho regalo con la expresada condición, otorgar un expresivo voto de gracias a don Amando Suárez Couto en prueba de reconocmiento y gratitud de la Corporación  y que una comisión formada por los señores Alcalde y primero y segundo Tenientes  de Alcalde  a la que podran agregarse cuantos  señores concejales lo tengan por conveniente , sea la encargada de notificar  este acuerdo a dicho señor.

Acta ayuntamiento de Ribadeo de 16 de octubre de 1931

 


Publicado por a333 @ 7:15  | amandosuarezcouto
Comentarios (0)  | Enviar
 

Sus barrios San Vicente, As Anzas, Marelle, Esfolado A Rúa, Salcedo, Barreiras, O Vilar, Sáa, Vilela, Aenlle, Pousadoiro, Cereixido, Carboeiro, Celeiros, Casas da Edra y A Ponte.

En ella se encuentra el Monte más alto del municipio: el Mondigo. El Rio Grande la separa de las parroquias de Villaosende y de Cedofeita. El Lexoso de Arante. Limita también con Ove, A Devesa, Vilaframil y Piñeira

Dentro de Cubelas se encuentra el embalse del Rio Lexoso

La existencia de Cubelas aparece documentada en la Alta Edad Media.

La Xunta de Galicia cambio el nombre de varias parroquias, el asignado a Cubelas es “Covelas”


Publicado por a333 @ 7:10  | parroquias de ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
S?bado, 23 de agosto de 2008
 Categoría: pintura aunque también podría ser proyecto o Amando Suárez Couto..Desde Atalaia buscamos que una calle de Ribadeo, lleve el nombre del primer grupo de gaiteras de España y probablemente del mundo.

Publicado por a333 @ 19:43  | saudade
Comentarios (0)  | Enviar
El mismo señor expuso, que según había oido decir, existía en las oficinas
municipales el proyecto (que hace años mandó confeccionar y costeo el Ayuntamiento) para construcción
de un camino de suma importancia y conveniencia para este pueblo, cual es, el que del muelle
del puerto conduce al faro de  la Isla Pancha y desde ese al camino vecinal de Villaselán, y  que
que de ser eso cierto, se permitía someter a la consideración de la Corporación, la conveniencia de gestionar
la construcción del aludido camino, a ser posible por el Estado, por tratarse de una via en la zona del
puerto y del servicio del faro, y de no conseguir esto, solicitar se le incluya en el plan general de caminos
provinciales, para que lo construya la Diputación Provincial.

1 de agosto de 1931 acta del ayuntamiento de Ribadeo

Publicado por a333 @ 7:00  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Viernes, 22 de agosto de 2008

Como ya aparece en este blog el primer elogio a Castelao, tras la guerra civil, lo publicó Dionisio Gamallo en el Semanario La Comarca

Daniel Cortezón Alvarez escribió Dionisio Gamallo Fierros, Varón de Porcillán en el 2005. En el 2001, Angel Antonio Deaño Gamallo había publicado Dionisio Gamallo Fierros

Nieto del pintor Dionisio Fierros fue miembro de la Real Academia Española, colaborador del Instituto de Estudios Asturianos

DIONISIO GAMALLO FIERROS Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho. Profesor del Instituto Lope de Vega, de Madrid autor de Estudios sobre Bécquer, Dos almas de alta tensión: Rosalía de Castro y Miguel de Unamuno, Albor (Poesía) ... fue uno de los grandes especialistas en literatura
Nacido en Ribadeo en agosto de 1914, murió en Madrid en el año 2000. Donó importante cantidad de libros a la biblioteca Municipal El Viejo Pancho.

"Soy atípico. No tengo televisión. No tengo automóvil y quiero tener cero relaciones con la banca". "Fui franquista, luego socialista. Pero devolví el carné porque no puedo ni quiero ser carnero. Ahora quiero morir republicano federal"


Publicado por a333 @ 15:46  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar
El intelectual ribadense adquirió para su estudio en 1963 ochocientas epístolas del autor de «La Regenta»
El centenario de la muerte de Leopoldo Alas Clarín y la compra por parte del Principado de un conjunto de sus manuscritos han propiciado una polémica sobre la adquisición de 800 cartas del autor de «La Regenta». En 1963 el intelectual y poeta ribadense Dionisio Gamallo Fierros se las compró a María Cuervo, esposa de Adolfo Alas -hijo de Clarín-, en una operación que los herederos del escritor zamorano consideran «irregular». La familia de Gamallo opina que estas acusaciones son calumnias

Los datos que se exponen en defensa de ambas versiones coinciden y, por ello, parece que en el fondo de esta polémica subyace un conflicto ético sobre el derecho de los propietarios de las cartas a venderlas y el supuesto deseo de Clarín de que permaneciesen en manos de su familia.

Las 800 cartas pertenecían a Adolfo Alas, que nombró a su mujer heredera legítima de todos sus bienes. Gamallo se puso en contacto con ella para adquirirlas, a lo que esta accedió. Los herederos de Clarín sostienen que el verdadero deseo de Adolfo Alas era que las misivas fuesen para su hijo, Adolfo. En declaraciones a La Voz de Asturias, María de la O Alas Escobio, nieta de Adolfo Alas, asegura que su abuela vendió las cartas sin el consentimiento de su padre, que era el heredero legítimo.

En este extremo coincide Pedro de la Llave Alas: «Yo era un niño, y recuerdo que mi madre Elisa, cuñada de María Cuervo, le reprochaba cómo había podido vender las cartas, si eran un patrimonio de la familia. Ella contestó que estaban en su casa, y que con lo que había en su casa hacía lo que quería».http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2001/06/17/618131.shtml

La Regenta a través de cartas inéditas de la Pardo Bazán a Clarín. Autor: Dionisio Gamallo Fierros


Publicado por a333 @ 15:24
Comentarios (0)  | Enviar
 

es iba muy bien creyendo así, y además, el negocio no hubiera dado siempre para otra cosa. ¡Creer! -Poco les faltaba para poner en la tienda de Ribadeo, donde vendían algo al pormenor, un rótulo que dijera: La Nata. Fábrica de mantecas. Proveedores de S. D. M.

Lo consultaron con varios teólogos y resultó que sería un sacrilegio. Que si no...

Leopoldo Alas http://www.interculturalita.it/biblioteca/clarin-index.htm


Publicado por a333 @ 15:09  | literatura y ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Jueves, 21 de agosto de 2008

-Allí viene- dijo el Cojuelo- el conde de Oropesa y Alcaudete, sangre de Toledo, Pimentel y de la real de Portugal; príncipe de grandes partes; y el que va a su mano derecha es el conde de Luna, su primo, Quiñones y Pimentel, señor de la casa de Benavides en León, hijo primogénito del conde de Benavente, que es Luna que también resplandece de día. El conde de Lemos y Andrade, marqués de Sarria, pertiguero mayor de Santiago, Castro y Enriquéz, del gran duque de Arjona, viene en aquel coche; tan entendido y generoso como gran señor. Y en ese otro, el conde de Monterrey y Fuentes, presidente de Italia, que ha venido de ser virrey de Nápoles, dejando de su gobierno tanto aplauso a las dos Sicilias y sucediéndole en esta dignidad el duque de las Torres, marqués de Eliche y de Toral, señor del castillo de Aviados, «sumiller de corps» de su majestad, príncipe de Astillano y duque de Sabioneta, que este título es el más compatible con su grandeza; a quien acompaña, con no menos sangre y divino ingenio, en Italia, el marqués de Alcañices, Almansa, Enríquez y Borja. Allí viene el condestable prudentísimo Velasco, gentilhombre de cámara de su majestad, con su hermano el marqués del Fresno. El duque de Híjar le sigue, Silva, y Mendoza, y Sarmiento, marqués de Alenquer y Ribadeo, gran cortesano y hombre de a caballo, grande en entrambas sillas, que por el último título que hemos dicho tiene privilegio de comer con los reyes la Pascua de este nombre. Va con él el marqués de los Balbases, Espinola, cuyo apellido puso su gran padre sobre las estrellas. Allí va el conde de Altamira, Moscoso y Sandoval, gran señor y caballero en todo; caballerizo mayor de su majestad la reina. Allí pasa el marqués de Pobar, Aragón, con don Antonio de Aragón, su hermano; del Consejo de Ordenes y del Supremo de la Inquisición. Los que atraviesan en aquel coche ahora son el marqués de Jódar y el conde de Peñaranda, del Consejo Real de Castilla; ambos, Simancas de la jurispericia como de la nobleza. http://www.lainsignia.org/2002/octubre/cul_095.htm


Publicado por a333 @ 17:45  | literatura y ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar

el conde de Ribadeo, sin armas apareciera (Copla)


Publicado por a333 @ 17:38
Comentarios (0)  | Enviar
 

 

http://www.losmuertos.es/LMVD_castellano.html

 

Comedia rodada en Rinlo y en Ribadeo que se estrenará en Ribadeo el próximo enero y a las asociaciones de vecinos que estamos intentando la recuperación de espacios públicos nos gustaría q ue el estreno fuese en el Cine Teatro


Publicado por a333 @ 6:33
Comentarios (0)  | Enviar
Mi?rcoles, 20 de agosto de 2008

Bañadas como un crisol por los remansos del Eo.

-Castropol corral de vacas, as Figueiras de cabritos,

A Veiga de folgazais e Ribadeo de señoritos.


Publicado por a333 @ 16:58  | poes?a-canci?n
Comentarios (0)  | Enviar

que procediste de tal alta cepa,
que solo en Villandrando y en Ribadeo
es bien que un pecho tan invicto quepa

Lope de Vega


Publicado por a333 @ 16:48  | poes?a-canci?n
Comentarios (0)  | Enviar
 

1.550

Navia deja de ser de Ribadeo. Llega la imprenta a Mondoñedo. El reino de Galicia cuenta con siete provincias. Fiestas de toros en Mondoñedo y Ribadeo.

1.564

Llega la Reforma.

1.572

Peste en Ribadeo, Lourenzá y Mondoñedo .

1.574

Cuatro naves de la Armada Invencible en Ribadeo .

1.607

La pesca de la Ballena en Ribadeo.


Publicado por a333 @ 7:13  | hist.ribadeocontemporanea
Comentarios (0)  | Enviar
 

 

 

 

 

1.199 a 1.233

La Sede del Obispado en Ribadeo

1.228 a 1.269

Los Benedictinos de Lourenzá hacen concesiones y cartas de poblamiento en esta parroquia (Rinlo, Meirengos)

1.325

Los gallegos de esta zona llegan a piratear naves inglesas

1.369

Pierre le Vesgne, Conde de Ribadeo

1.422

Ruy López Dávalos, Conde de Ribadeo

1.439

Rodrigo de Villandrando, Conde de Ribadeo

1.452

Ribadeo habilitado para cargar y descargar mercancías

1.469

La Irmandade Galega en estos aledaños

 

 


Publicado por a333 @ 7:10  | historia ribadeo media
Comentarios (0)  | Enviar
Martes, 19 de agosto de 2008
 

Acta sesion supletoria ordinaria celebrada el 30 de junio de 1932 por el Excmo .Ayuntamiento de Ribadeo

 

Dada cuenta de carta del alcalde de Santiago de Compostela invitando al de esta a la Asamblea preparatoria del Estatuto Gallego que habra de reunirse en aquella Ciudad el tres de julio proximo, y en vista de la imposibilidad en que se halla el señor Alcalde-Presidente de poder concurrir a tan importante reunion y estimando que en esta no debe faltar la representación de Ribadeo, se acordó por unanimidad designar para que le representen en dicho acto al concejal don Jose Antonio Traveso Maseda y al secretario don Eugenio López Yañez, indistintamente.

  
 Conferir la representación de este Ayuntamiento en la Asamblea de Municipalidades Gallegas que se celebrará en  Santiago durante los dias, dieciete, dieciocho y dicienueve del actual, a fin de proponer el Estatuto de Galicia, conforme al articulo 12 letra A  de la Constitución de la República , a los concejales don Carlos Nistal Ares y don José Antonio Traveso Maseda y al Secretario del Ayuntamiento don Eugenio Lopez Yañez, abonandoseles por cuenta de los fondos municipales los gastos que con tal motivo se les ocasionen.  Acta Ayuntamiento Ribadeo 8 de diciembre de 1932


Publicado por a333 @ 18:31  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
 

Acta sesión ordinaria ayuntamiento 2 de junio de 1932

 

Diose lectura a la siguiente moción:

El que suscribe, concejal de este ayuntamiento tiene el honor de proponer a sus compañeros de Corporación que se acuerde dar el nombre de José María López a la actual plaza o plazoleta de la “Fuente Nueva”= D. José María López fue un preclaro hijo de Ribadeo, artista notable que de modesto trabajador, llegó por su talento a destacarse en el mundo del arte. Sus múltiples actividades llevaron a la realidad infinitas obras de arte, tanto escultoricas como decorativas y arquitectonicas= Muy niño, sin base de estudio y solo por su creadora fuerza instructiva, esculpió una imagen del Crucificado, de tamaño natural, la del Corazón de Jesús y María, que se veneran en esta iglesia parroquial de Ribadeo. Sería interminable la lista de bellas obras salidas de sus cinceles, bastando mencionar como consagradotas de un artísta, la estatuta de la República y el busto de Salmerón, propiedad de “Alianza Repúblicana” de Gijón y la famosa estatua de Pelayo, que decora la Plaza del Marques  en la Villa de Gijón=Cree el que suscribe que Ribadeo tiene una deuda pendiente con su ilustre hijo, por lo que propone, como modesto pago, que se dé el nombre de José María López , a la ya citada plazuela de “Fuente Nueva” en una de cuyas casas nació y vivió el famoso escultor que dio brillo y honra a Ribadeo=Ribadeo 2 de junio de 1932=Manuel Margolles.

Abierta discusión acerca del contenido de la presente moción, hizo uso de la palabra el concejal autor de la misma, para defenderla y no habiendo otro señor regidor que solicitase intervenir en la discusión para impugnarla,. la Corporación atendiendo a los méritos del eximio artista hijo de Ribadeo acordó por aclamación acceder a lo solicitado pòr el señor Margolles Despora y sustituir el titulo de Plazuela de Fuente Nueva por el de Plazuela de José María López.


Publicado por a333 @ 18:28  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Lunes, 18 de agosto de 2008
 

Se extiende entre Villaselán, Rinlo, Ove, A Devesa  y Cubelas

El poligono industrial está proyectado dentro de esta parroquia y es el lugar donde de forma espontánea, se han colocado las naves industriales y los complejos comerciales (Exceptuando Irmandiños en A Devesa)

Tiene una zona de costa rica en caza y pesca y en esa costa está enclavado el Castro de As Carcovas en terrenos de masa común Muy cerca una cascada y una zona de cuevas amplisimas, la vegetación ha invandido los senderos desde los que se podian contemplar

Cuenta con varias playas de piedra y una de arena de dificil acceso.

Barrios de Piñeira son Dompiñor, Reverte,Vilar, Folgosa, A Iglesia, Rio, Morgullón, O Alto dos Pinos, Piñeiro, As Cruces, Outeiro..

El último domingo de setiembre celebran las fiestas en honor del Santo Cristo

La Iglesia de San Xoán de Piñeira con cruz parroquial de plata rococó del último tercio del siglo XVIII, probablemente obra del taller compostelano;Publicado por a333 @ 15:17  | parroquias de ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
 

Rinlo é unha parroquia  de Ribadeo. No medioevo estaba documentado como Riilo.

A freigresía pertencente ó arciprestazgo de Ribadeo. Limita coas parroquias de A Devesa ó sur, Vilaframil ó leste, Reinante (do concello de Barreiros) ó oeste, e o Mar Cantábrico ó norte. Está atravesada polo regato de San Xulián (ou San Xián, segundo outra denominación).

A entidade de poboacion é Rinlo, que conta cos lugares do Campo de María Méndez, O Campo de San Pedro, O Campo do Cristo, O Cantal, O Cotarelo e A Virxe Branca.

A historia da aldea, coma o do seu nome, non esta suficientemente clara, pero a maioría dos autores opinan, en canto ó nome que o debe ó pequeno río que desemboca no seu porto: Rivillus, palabra composta de rivius, (río) e a posposición diminutiva illus (río pequeno, regato). Perdida o v ante o i, fenómeno frecuente na formación das linguas romances, queda Riillus. O hiato formado polos dous ii fai desaparecer un deles, quedando Rillus, que acaba en Rilo, perdendo un l por redución fonética. O n que logo aparece é un fenómeno de nasalización secundaria, como esquecer / esquencer./Fuente Wikipedia

*Más información en el enlace que aparece en nuestro blog  Rinlo ya que  Rinlo es mucho más de lo que aparece en wikipedia.En el s.XIII ya se documenta la existencia de Rinlo. Muchas más calles rodeando la Plaza de Santa Catalina, un precioso paseo marítimo, un local social de la Asociación de Vecinos O Cantal con un reloj fabricado dicen que por José Rodríguez Losada, que es el mismo relojero que construyó el de la Puerta del Sol . El paseo marítimo, el antiguo lavadero, las formaciones rocosas que se extienden a lo largo de su litoral, las cuatro cetáreas... todo esto lo podeis ver en el blog de Rinlo.

 

 


Publicado por a333 @ 15:11  | parroquias de ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
 

Limita con Ribadeo, Piñeira y está situada en el litoral. A ella pertenece la zona recreativa etnografica de O Cargadoiro, en ella está el Fuerte San Damián, la zona de As Carrallas, la Isla Pancha, A Insua, el estuario del Rio de Vilaselán y el Castro de As Grobas La antigua via del tren minero de Vilaodrid a Ribadeo señalaba los limites entre Ribadeo y Villaselán y algunos de sus barrios Os Galos o A Lodeira son populosos. Otros de sus barrios son A Iglesia, A Senra, As Barreiras, O Circo, A Torre, A Cruz da Lodeira, O Espín, Outeiro, Campoxurado
Playas: Las de O Cargadoiro, Rocas Blancas y pequeñas calas junto la Rio de Villaselán
Los marineros imploran el favor de la Virgen de Villaselán “Virxe de Vilaselán, danos o ventiño en popa...”, la capilla situada en la carretera que va de Ribadeo a Piñeira contiene curiosimos exvotos, algunos en forma de maquetas de barcos y data del s. XVIII

El Santuario contiene altares barrocos y una hermosa talla de la Virgen con el niño en brazos pero la que dió origen a éste, es una talla pequeña que según cuenta la tradición apreció milagrosamente a unos marineros cerca de Pena Furada.

Es tradición que la Virgen sea llevada a la capilla de San Miguel en procesión.

 


Publicado por a333 @ 7:04  | parroquias de ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Domingo, 17 de agosto de 2008

El Policia con su pendiente, los pendientes de coral de la Coca. Las Ratas...Todos con vestimentas apropiadas, restañadas  las heridas provocadas por los malos cuidados... los cabezudos y los cocos bailaron, repartieron caramelos y creo que pocas veces se pudo ver tanta gente en San Roque
Todo el trabajo de restauración no ha costado un solo euro a la Administración. Para los que hicieron el trabajo, ayer emocionados y orgullosos,  los Cocos y Cabezudos simbolizan al pueblo de Ribadeo, bailan con las gaitas, bailan para el pueblo y con el pueblo 
Desde 1898 han acompañado a los ribadenses, es algo que forma parte de nuestro patrimonio cultural y que debe ser protegido para futuras generaciones.


Publicado por a333 @ 10:11  | cocos y cabezudos
Comentarios (0)  | Enviar
 

Este Alonso de Lancones fuese en esta sazón al rey don Enrique Quarto e traxo provisiones d'él para fazer hermandades en todo el reino de Galizia, así de labradores como de fijosdalgo, contra todos los cavalleros e Señores de Galizia, en tal manera que no quedaron con ellos sendos servidores que los sirviesen. Echáronlos de todas sus tierras e heredamientos, que un solo vasallo ni renta no les dexaron, derribáronlos todos las fortalezas, toviéndolos çercados, tirándoles con grandes trabucos e otros petrechos, seyendo capitán e governador d'estas hermandades este Alonso de Lancones, que cada que esto fazía se juntavan con él LXX omes fidalgos e labradores.

Las casas e fortalezas que derribaron son éstas: primeramente derribaron el castillo de Ribadeo, que era del Conde de Ribadeo, e el castillo d'Espinera, que era suyo tanbién. Derribaron al castillo de Miraneti e el castillo de la Cueva e a Villamayor, que eran de Pero Pardo, açerca de Vivero. Derribaron el castillo de Santa Marta, que era de don Vernaldino, fijo del Conde de Santa Marta, e mataron los vi-llanos [col. b] a la Condesa, su muger. Derribaron los castillos de Meda e de Albuchén e el de las Puertas e el de Valderas e el de Canpanes e el de Sarria e el de Monforte, que eran del Conde de Lemos. Derribaron los castillos de Marco e de la Puente de Imia e el de Ferrol e el de Villalva e la casa de Andrave, que eran de Ferrand Pérez de Andrave. Derribaron la casa e la fortaleza de Aviñón, que era de Ruy Pérez de Andrave, hermano de Ferrand Pérez de Andrave. Derribaron el castillo del Castro Verde, que era de Sancho de Ulloa. Derribaron el castillo del Brosno, que era de Gómez Pérez de las Marinas. Derribaron el castillo de Fonceras, que era de Lope Sánchez de Ulloa. Derribaron el castillo de Castromocho, que era del yerno de Pero Pardo. Derribaron el castillo de Riomayor e la fortaleza de la Puente de Riomano, que era de Luis de Azevedo. Derribaron la fortaleza y casa de Larrocha del Arçobispo de Santiago, que la tenía el fijo de Rodrigo de Moscoso; no la podiendo tomar, derribáronle la fortaleza e casa de Altamira, que era suya. Cercaron a la madre d'este Rodrigo de Moscoso en el castillo de Almanço e, no la podiendo tomar, derribáronle la casa de Altamira. Derribaron el castillo de la çiudad de Lugo e todas las casas de los fijosdalgo que moravan en ella, que no dexó uno. Derribaron el castillo de Lemos, que era del Conde de Lemos, e todas las casas de los fijosdalgo de la dicha villa. Derribaron el castillo de Ribadavia e todas las casas de los fijosdalgo que moravan en ella. Derribaron los dos castillos de la çiudad de Orenes que eran dentro. Derribaron el castillo de Utero de o Rey, que era del Conde de Venavente. Derribaron el castillo de Puerto Marín, del Arçediano de Santiago. Tomaron el castillo de La Curuña por conbate e, no lo quisiendo derribar, diéronlo a un escudero en tenençia que lo toviese por ellos. Derribaron todas las casas de los fijosdalgo // [Fol. 454 r., col. a] que andavan con ellos, por donde ovieron causa de se quebrantar estas hermandades.

Una pelea ovo el Conde de Lemos con estas hermandades en Monfierro e vençiólos e mató CD omes d'ellos. E çercáronlo después en Ponferrada e defendióseles porque era villa fuerte e porque se le allegaron muchos cavalleros e escuderos que andavan desterrados de lo suyo; e otrosí lo ayudó el conde don Álvaro de Trastámara.

Mataron los del Arçobispo de Santiago en una pelea dentro de la çiudad a Vernaldianes de Sotomayor, fijo de Rodrigo Sánchez de Moscoso, e de doña Mençía de Sotomayor con una saeta. E después que mataron los villanos de Ribadavia a la Condesa de Santa Marta, su señora, de cruda muerte, faziéndola pedaços, vino don Vernaldino, su antenado, contra ellos e mató muchos d'ellos e desotólos de mala manera.

Durando estas cosas e fechos en Galizia, como dicho es, e otros muchos por tienpo de tres años, poco más o menos, como a pareçer de las gentes Nuestro Señor quiso ferir con su deçiplina a estos cavalleros de Galiçia, e pagado d'ellos con piedad e viendo las demasiadas crueldades de los villanos e la su mucha desovedençia contra sus naturales señores, e más contra los fijosdalgo que los ayudavan, acatando la antigua enemistad que fue e sería entre fijosdalgo e villanos, juntándose con los dichos señores, dieron con los dichos villanos en el suelo, faziéndoles pagar todos los daños e faziéndoles fazer todas las dichas fortalezas mejores que de primero. E así están agora, como c[a]sas (1144) sin çimiento, que sin mayor no pueden mucho durar. E desataron Alonso de Lancones (1145). / [Fol. 454 v., col. a]

Fuente: LIBRO XXV
http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/bienandanzas/libros/Libro25.htm

En el final de la página pone:

<<Aquí se acavan los XXV libros que fizo Lope Garçía de Salazar estando preso en la su casa de Sant Martín. E escrevióle e acavóle Christóval de Mieres en el año del Señor de mil y quatroçientos y noventa y dos, en el mes de abril, a días andados del dicho mes diez y seis. A Dios sean dadas muchas graçias por sienpre sin fin. Amén. Deo gratias.

E fue este dicho libro mandado escrivir e tresladar por el señor Ochoa de Salazar, Proboste de Portogalete, fijo mayor de Lope de Salazar e nieto del dicho Lope Garçía. E tresladóse del registro que dexó el dicho Lope Garçía, no le podiendo acavar en su vida, segund por el oreginal pareçe, o fue quitado parte d'él.>> foros.xenealoxia.org


Publicado por a333 @ 8:01  | historia ribadeo media
Comentarios (0)  | Enviar
S?bado, 16 de agosto de 2008
Eduardo Gutiérrez.

 A ninguén se lle ocultan as dificuldades inherentes ao patrimonio cultural, desde a investigación á xestión, que inclúe a protección e a exhibición entre outras cuestións conexas e, en fin de contas, a financiación. Sobre todo isto as discusións a nivel teórico e prático foron e ainda son abondosas, comezando pola idoneidade do modelo de parques arqueolóxicos —para algúns, trasunto dos parques temáticos—,  e rematando polo límite orzamentario que supoñia e supón, xa que segue vixente, a Cidade da Cultura. Con esta especie de sangria a curto e a longo prazo, vai ser difícil ver algún día restaurado e visitable o castelo de Pambre, verdadeiro fito da nosa idade media, e un exemplo paradigmático do que se chama demanda social en materia de patrimonio cultural e que é abondosa ao longo de toda a xeografia galega. Naturalmente o agarimo polo propio, o vencello co pasado constitúen riscos sumamente positivos, por mais que as demandas  teñan que ser avaliadas como paso previo a calquer actuación consecuente.

Pero á marxe desa consideración tan invocada do carácter limitado dos recursos públicos, non é menos certo que no ámbito da cultura, alén do estritamente departamental, haberia que considerar se moitas desas iniciativas orientadas á recuperación da conciencia do país e dos seus símbolos e figuras, non estarian mellor concretadas en actuacións de carácter menos voluble e mais permanente, porque a recuperación e posta en valor de moitos dos elementos que conforman o patrimonio cultuiral, quizais deitarian resultados igualmente positivos, alonxados de continxencias discutibles e submetidas ás intemperancias de xestores cuxa mellor capacidade consiste na aplicación prática de “cada maestriño co seu libriño” como explicación de dislates e improvisacións varias.

É certo que non hai concello que non aspire á recuperación, rehabilitación, musealización, posta en valor, etc. de algún elemento de seu; pero aparte dunha mellor orientación xeral da política autonómica, á que antes aludimos, compre tamén unha corrección no ámbto municipal: as abultadas partidas destinadas a fogos artificiais disfrazados de cultura, a insistencia en programacións de dubidosa rendabilidade, o baleiro na creación de infraestrutura como soleira para a propia actuación e implicación cultural da sociedade, preferible á simples oferta de espectáculo, deberian levar a considerar o desvio de partidas especificamente orientadas á recuperación do patrimonio cultural.

Quizais estas reflexións poidan ter algunha utilidade para esa asociación ribadense entregada á recuperación do castro das Grobas na parroquia de Vilaselán, situado á beira do mar e que conta con catro imponentes foxos que fan honor ao seu nome. En calquer caso, xunto con Pambre, exemplos de demanda social a prol do patrimonio.http://www.galiciae.com/


Publicado por a333 @ 8:58
Comentarios (0)  | Enviar
 

.

Entre las miles de víctimas de la última dictadura en Argentina (1976-1983) figuran centenares de gallegos y asturianos. Un ejemplo es el ribadense Juan Carlos Casariego de Bel, nacido en 1922 (hijo de Antonio Casariego, oriundo de Tapia, y de María de Bel, nacida en Agudelo, provincia de Lugo), que fue secuestrado el 15 de julio de 1977. Desde entonces nada se sabe de su paradero.

Para que se haga justicia con las víctimas, en Argentina hay personas que sigue arriesgando su vida y dando la cara en condiciones muy complicadas. Es el caso de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos, de la que forma parte Nilda Eloy, quien también fue detenida y torturada durante la dictadura.

Nilda Eloy estuvo ayer en Ribadeo. Acompañada, entre otros, por la actriz Uxía Blanco, se reunió con el alcalde, Fernando Suárez, para tratar de recabar su apoyo. Nilda Eloy está visitando estos días varios concellos, por invitación de la CIG, que participa en la causa de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos: «Su ayuda ha sido para nosotros importantísima, pero queda mucho por hacer. Por eso pedimos apoyo, porque sostener los juicios, pagar a los abogados... es muy caro y por mucha voluntad que pongamos no podemos sin medios económicos».

Nilda Eloy estuvo estos días en Caldas de Rei, O Porriño, El Franco (en el Occidente astur) y mañana se desplazará hasta Gondomar llevando su mensaje. De todos estos municipios hay víctimas de la dictadura.

«La lista es enorme. En todo el país hay abierta mil causas. Sólo en La Plata, donde soy yo, hay unas 150. Pero por ahora a juicio sólo han ido tres represores, por muy pocos casos. Sin embargo nosotros seguiremos tratando de que se haga justicia con todas las víctimas».

Nilda Eloy sabe bien de lo que habla y el riesgo que corre. Ayer se cumplieron un año y cinco meses de la desaparición de un compañero suyo, Jorge Julio López, que con ella declaró en un juicio contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de los más de treinta campos de concentración que hubo en la ciudad de La Plata y en el conurbano bonaerense.

En la web de la asociación se recogen testimonios sobrecogedores y se relata la historia y trabajo del colectivo. También figuran un número de cuenta bancaria para colaborar. Otra forma de hacerlo es el blog www.apoyojuicios.blogspot.com, según explica Nilda Eloy.

Juan Carlos Casariego tenía 54 años cuando desapareció. Era abogado y un alto funcionario del Ministerio de Economía, donde se ocupaba de inversiones extrajeras. Fue secuestrado en Capital, torturado e interrogado sobre sus relaciones con altos jerarcas del ERP./De La Voz de Galicia

Más información sobre Juan Carlos Casariego en http://desaparecidosgalegos.blogspot.com/

Por no firmar negociados

Juan Carlos había nacido el 5 de diciembre de 1922 en Ribadeo, Lugo. Llevaba más de 30 años trabajando en la administración pública nacional, primero en la Dirección General Impositiva y luego en el Ministerio de Economía, además de dedicarse a su profesión de abogado. Cuando se produce el golpe de Estado de marzo de 1976 se desempeñaba como director de Inversiones Extranjeras en el Ministerio mientras José Alfredo Martínez de Hoz era ministro de Economía y Guillermo Walter Klein su secretario.

En diálogo con España Exterior, María Casariego expresa: “Luego de la implantación de la dictadura, comenzaron a atacar a mi padre desde diferentes flancos porque él se oponía a firmar varios negocios sucios que perjudicaban al país a favor del ‘establishment’ económico de la época. Lo que más disgustó a sus superiores fue su negativa a firmar la compra de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIAE)- encargada de proporcionar electricidad a Capital Federal y el Gran Buenos Aires- a la Multinacional Suiza Motor Columbus, de la que hasta entonces había sido director el ministro Martínez de Hoz”, recuerda María.

En este caso, el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, y Martínez de Hoz dispusieron comprar en 394.500 millones de dólares la compañía Ítalo-Argentina cuando en realidad el precio que debió haberse pagado era muy inferior pues era una empresa obsoleta y endeudada, según se determinó posteriormente. Esta transacción se convirtió en escándalo para Martínez de Hoz. La correspondencia privada del por entonces embajador argentino en Suiza, Luis María de Pablo Pardo, reveló la existencia de una negociación secreta para lograr que el gobierno pagara un buen precio por la compañía eléctrica.

“Papá no estaba de acuerdo con el vaciamiento que se estaba haciendo del país y no lo ocultaba, él era muy inteligente, sabía que resultaba peligroso negarse a firmar contratos que implicaban intereses de gente muy poderosa. Tenía ideas socialistas y aunque no participaba en ningún partido político, era muy jugado ideológicamente”, comenta María.

Juan Carlos desapareció el 15 de junio de 1977. “Ese día mi padre nos llamó para decirnos que iba a llegar más tarde a casa porque tenía una reunión en el despacho de Guillermo Walter Klein a las 20:30 pero nunca más lo volvimos a ver”.
http://www.espaexterior.com/index2.php?numero=480&accion=noticia&seccion=Emigracion&noticia=9905


Publicado por a333 @ 8:44
Comentarios (0)  | Enviar
La Avenida de Calvo Sotelo lleva al muelle de Porcillán. También bajando por Calvo Sotelo se puede atravesar el Campo de Obras Públicas y las escaleras que bajan pegadas al Pazo de Guimarán, conducen al muelle.
Por la Calle San Miguel - Guimaran encontramos dos caminos de bajada a Porcillán. Uno por la Travesía de Guimarán y otro por Guimarán mismo, tomando el desvio junto a la antigua Fortaleza.
Bajanda por Viejo Pancho-Antonio Otero.
Bajada por Amando Pérez.
Bajada desde la Atalaya por un sendero que bordea el precipicio y que va dar a Cabanela en donde todavía podemos ver las ruinas de la casa que habitó el Obispo Cebeyra
Bajada por el camino que va de Ibañez a Cabanela.
Bajada por la Travesía de Cabanela.
Bajada por Buenos Aires.
Y atravesando Mirasol, se puede bajar por la carretera que viene desde la Villavieja o desde la Villavieja mismo, atravesando la Playa de Os Bloques.
El Puerto está formado por los muelles de Porcillán (donde atracan las barcas de pasaje) y el de Mirasol que es el comercial, están unidos por el Paseo Marítimo Daniel A. Rguez. Castelao y en el muelle construido en la Escollera, frente a la Cofradía, se resguardan los barcos de pesca de la zona.

Publicado por a333 @ 8:40
Comentarios (0)  | Enviar
Viernes, 15 de agosto de 2008
 Por Eduardo Gutiérrez Fernández

Podería hoxe seguir o ronsel dun sonado escritor que comezou no eido da narrativa  trocando os pronomes enclíticos polos proclíticos, avanzou tecendo erros xeográficos magnificamente pagados —ao tempo que criaba dúbidas sobre a institución que o acolleu como escribidor—, e acaba de facer unha curiosa metonimia: espallar a crítica a el dirixida ao conxunto dos escritores. O caso é que falando das estelas que deixan os navios, algúns mesmo poden compoñer dúas, concretamente se falamos de catamaráns. En fin que baixo tal inspiración —e confiando en que alguén se decate do paralelismo—, direi, totalmente á marxe do anterior, que sen sair do lugar onde habito fun convidado a falar para facer o pregón dunha romaria certamente singular, e iso levoume a reparar na figura do pintor Amando Suárez Couto, estudada polo lucense Evaristo Correa Calderón que denominou como racial a súa arte nun sonado libriño editado en 1925 por ‘Ronsel’.

Nado en 1894 o pintor adscrebeuse ao galeguismo, e foi determinante en tarefas que o acreditan coma tal na súa vila natal de Ribadeo, como a fundación e dirección do Coro ‘Cantigas da Mariña’ en 1924, aparte da decisiva colaboración na Biblioteca Popular Circulante tres anos despois. Sostivo unha fonda amizade con Francisco Lanza e ilustrou o seu ‘Ribadeo antiguo’ con gravados en buxo, ademais de promover a súa edición: un belido libro dixo Otero Pedraio na segunda edición da súa ‘Guia de Galicia’, de 1945. De certo que o é, até o ponto de que as reedicións deberon facerse en facsímile exacto, isto é sen  redución, para mellor aprezar as requintadas xilografías.

Mais cinxindo esta nota á primeira etapa vital e artística de Suárez Couto, ou sexa a anterior a esa cesura que foi a guerra civil, e mesmo restrinxíndoa aos seus aspectos máis inéditos, cómpre subliñar a veta galeguista de Amando Suárez, de parte da cal temos testemuño mercé á súa relación con dous emigrados da súa vila natal residentes en Buenos Aires: o tamén pintor  Clemente López Pasarón, directivo da Sociedade Nazonalista Pondal e redactor do seu órgano ‘A Fouce’, e tamén co que seria co-director de ‘Céltiga’, Eliseo Pulpeiro. O primeiro ocúpase de Suárez Couto en 1926 na súa sección Os Nosos: ''Poucas veces a persoalidade glosada por nós correspondeu tan fondamente co título desta sección coma hoxe ao tratar da vida e da arte de Suárez Couto, tan galego de feitos como de sentimento, pois a súa vida coma súa arte exaltan todo o que ten de grande a nosa Patria''. Da correspondencia con Pulpeiro deitase o seu compromiso galeguista: en 1929 fala dos ‘irmáns’ na causa e cavilando sobre a necesidade dunha ‘Céltiga’ aquí di que ''non é posible nada parecido, pois non vos dades ideia do réxime estreito a que vivimos sometidos os probes habitantes deste chan, digno, abofé, de millor sorte''. Por certo que a preocupación polo progreso material do seu país é compartida polo seu irmán Henrique, enxeñeiro agrónomo e precursor do ensino agrario na comarca. Mais o espazo impón continuar noutra ocasión/http://elprogreso.galiciae.com/nova/15057.html


Publicado por a333 @ 13:04  | amandosuarezcouto
Comentarios (0)  | Enviar

La obra de ingeniería de mayor envergadura que se ha acometido en A Mariña en los últimos años afronta sus coletazos finales: el desdoblamiento del puente de los Santos en autovía. El estribo ribadense está próximo, a unas decenas de metros, y será alcanzado en el plazo previsto, antes de que concluya el mes de agosto. Sin embargo, la previsión del Ministerio de Fomento -según apuntó en su día el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín- es que el tramo de autovía Barres-Ribadeo, en el que se incluye el puente de los Santos, se abra al tráfico en el mes de diciembre.

La obra se ha ejecutado en diez fases. La primera consistió en el refuerzo de las zapatas y el encepado de las pilas; la segunda en las operaciones previas de adecuación del tráfico; la tercera en la ejecución del alma central; la cuarta en el pretensado vertical de las pilas; la quinta en el pretensado longitudinal exterior; la sexta en la colocación de traviesas; la séptima en la demolición de los voladizos; la octava en la instalación de los jabalcones y el hormigonado de las losas -el desdoblamiento en si-; la novena en el fresado y hormigonado del tablero actual, y la décima en los acabados (el aglomerado del tablero, la colocación de pretiles, la señalización y la inyección de vainas y el hormigonado de cajetines).

En las dos últimas fases, una vez finalizado el desdoblamiento, la obras en el puente se prolongarán durante la primera quincena de septiembre.

Las cifras de este proyecto sorprenden por su magnitud. Uno de los grandes secretos está en su interior, hueco. Se trata de cables, a modo de tendones, formados por miles de kilómetros de alambres, que contribuyen decisivamente a que el puente soporte todo el peso./La Voz de Galicia


Publicado por a333 @ 7:19
Comentarios (0)  | Enviar
Jueves, 14 de agosto de 2008

 

Dejar sobre la mesa para estudio instancia de la sociedad “Ateneo-Biblioteca Popular Circulante” de esta Villa, interesando del ayuntamiento solicite de la Junta de Intercambio y adquisición de libros la creación de una biblioteca municipal a cuyo efecto pone dicha sociedad a disposición de la municipalidad, el local y personal de que dispone

 


Publicado por a333 @ 15:38  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Accediendo a la peticion formulada por el Presidente del coro gallego de estas Villa "Cantigas da mariña" se acordó por unanimidad conceder a dicha colectividad una subvencion nde setenta y cinco pesetas con dsetino al Homenaje que los coros gallegos tributarán a la memoria del que fue Presidente de honor, don Perfecto Feijoo y Paucet

Perfecto Feijoo, boticario y folklorista pontevedres,  (1858-1935), fundador del  
primer coro gallego "Aires da Terra", gran compilador e intérprete de alalás

Publicado por a333 @ 6:48  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
 

 

Junta Municipal del Censo Electoral

de

Ribadeo

Credencial de Concejal Electo

 

El Presidente y Vocales de esta Junta en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 54 de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1d907,

 

Certifican: Que según resulta del acta de escrutinio general verificado en esta fecha con todas las solemnidades legales, ha sido proclamado Concejal electo por el Distrito nº1 RIBADEO-OBE de este termino el Sr. D. José RODRIGUEZ===========quién en la elección de que se trata, ha obtenido y le ha sido computado el número de votos que expresa el siguiente resumen, el cual se halla en un todo conforme con lo que aparece de dicha acta a que se remiten

-RESUMEN--

         D. Rafael Fernández Cardoso                    votos ciento cincuenta y tres
        
         D. Justo Barreiro Pico                                      “       ciento cincuenta y tres

    D. Carlos Nistal Ares                                       “       ciento cincuenta y tres

    D Salvador González Alvarez                          “      ciento cuarenta y siete

    D. José Rodríguez                                             “      ciento cuarenta y siete

       

En la precitada acta aparece que no hubo protesta ni reclamación alguna.

 

Y para que pueda hacerlo constar en forma legal el nombrado D. JOSE RODRIGUEZ expiden a su favor esta Credencial en Ribadeo a cuatro de junio de mil novecientos streinta y uno.

 

El Presidente                                                                                    Los Vocales

 


Publicado por a333 @ 6:41  | hist.ribadeocontemporanea
Comentarios (0)  | Enviar
Mi?rcoles, 13 de agosto de 2008
El próximo 23 de Agosto se celebrará la ya tradicional comilona de Amigos del Eo que se viene haciendo desde 1.943. Cada año se celebra en uno de los pueblos que bordean el Eo (Castropol, Vegadeo, Figueras y Ribadeo). En esta ocasión le toca el turno a Ribadeo. La comida se celebrará en el Parador Nacional de Turismo, donde ya se pueden conseguir las invitaciones por un precio de 37 euros. La Coral Polifónica de Ribadeo -decana de la provincia- será homenajeada en esta jornada por el importante papel cultural que desempeña desde hace varias décadas

Enlace a la web de la Coral Polifónica de Ribadeo desde este blog

Publicado por a333 @ 17:38  | hist.ribadeocontemporanea
Comentarios (0)  | Enviar
(...) La Asociación conduce a los pueblos al pináculo del progreso.
Animemonos todos de un mismo interés y deseemos conseguir el mismo fin. En el único camino que podemos seguir para alcanzar el porvenir brillante que debemos divisar aún en medio de la oscuridad presente.
Y no pensemos para esto en la grandeza de los menos y en nuestra pequeñez. Una simple arena arrojada al proceloso Océano, es la nada; pero muchas arenas forman esos inmensos bancos, contra los que se estrellan las más formidables olas.

Publicado por a333 @ 16:49  | hist.ribadeocontemporanea
Comentarios (0)  | Enviar
 

Aínda que é unha das parroquias máis montañosas de Ribadeo, cunha altitude media de 440 m. ten dous vales: o sector central, regado polo río Arante e o sector norte, regado polo río Lexoso (que é onde vive a meirande parte da poboación). Os 271 habitantes, segundo o censo de 2004, están agrupados en 8 entidades e 5 lugares, cunha densidade media 19'2 hab/km2.

As entidades de poboación son O Barredal (27), Os Bestilleiros (23), Cei (44), Cima de Vila (17), Fondo de Vila (23), A Ponte (14), Remourelle (98) e Vilamariz (25). Os lugares (que adoitan formar parte dalgunhas das entidades) son Os Fornos, A Madanela, As Pereiriñas, Portobragán e Rego de Mel.

A parroquia está documentada como Alanti.

A parroquia de Arante aparece citada en varias ocasións no libro de Francisco Lanza "Ribadeo Antigo", referíndose a existencia dun castro levantado sobre un montículo natural. Dentro de termo existen varias capelas, como a de Santa María Madalena, no barrio de Remourelle, e a da Nosa Señora das Virtudes no da Ponte. Pero segundo outras fontes a parroquia recibe o seu nome do río Arante que flúe ó pé do seu val. Este nome está formado pola raíz indoeuropea Ar (correr, fluír), e polo sufixo ante, moi frecuente en formacións preromanas de raíces hidronímicas, como Serantes, Amarante, etc.

Ademais das capelas mencionadas, destaca a igrexa parroquial de San Pedro de Arante, do século XVIII. Dispón dunha nave central cuberta por bóveda de canón e arcos de medio punto que remata noutra bóveda de pavillón sobre tres arcos de pedra, tamén de medio punto. No seu interior, tres retablos: dous deles barrocos e o outro clásico.

Xa na aldea da Ponte (ademais da capela) resalta a celebración dunha romaría de orixe medieval, que conmemora a vitoria sobre os franceses. É unha festa de gran colorido onde se sacuden uns pendóns de cores. Ten un gran valor histórico a recuperación realizada nestes últimos anos desta festa.http://gl.wikipedia.org/wiki/Arante%2C_Ribadeo

 


Publicado por a333 @ 7:03  | parroquias de ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Martes, 12 de agosto de 2008

el sábado 16 de agosto en la Calle que lleva su nombre y podreis bailar con  los recién restaurados Cocos y Cabezudos
escuchar a la Banda Municipal de Música de Ribadeo o disfrutar en la verbena
También se estará celebrando las fiestas en honor de Santa María Magdalena en la parroquia de Remourelle (Arante)


Publicado por a333 @ 18:25
Comentarios (0)  | Enviar

,  en nome e representación de Atalaia, previo a reunión da Mesa de Asociacións neste mes de agosto,  e de conformidade co falado no mes de abril comunica que Atalaia está interesada no  Regulamento de Participación Cidadá, levado ó pleno en Rogos e Preguntas por O Tesón e que o BNG quedou en desenvolver neste mandato.

Asemade pídese sexan convocadas á Mesa toda-las asociacións que esten inscriptas no Rexistro de Asociacións deste Concello.

  En Ribadeo, a 12 de agosto de 2008


Publicado por a333 @ 16:44  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar
 

          nos verdes bebe das tuas maos a cor e os ollos distraidos.

Faltaba-che dicer duas palavras máxicas da tua boca para nascer
          o Rio Eo que busca en van a noite que de ti bebe.

Nos resquícios deste instante, Ribadeo. Intermináveis soños mensaxes
          asinadas no teu corpo desaban no mar de azul cantábrico.

De madrugada o espello do rio fai-me triste fai-me Perceval .
          Esbaro por un brando olvido

Cesáreo Sánchez


 


Publicado por a333 @ 6:56  | poes?a-canci?n
Comentarios (0)  | Enviar
Lunes, 11 de agosto de 2008
EL PROXIMO VIERNES A LAS 12 DE LA NOCHE Escala Drinker. Esta vez tocarán junto con Operación Punk

Publicado por a333 @ 17:49
Comentarios (0)  | Enviar
 

picaro non son eu

picaro picariño,

son de Ribadeo


Publicado por a333 @ 16:58  | poes?a-canci?n
Comentarios (0)  | Enviar
 A hroa de cumprir co compromiso de pronunciar o Pregón da Xira son moitas as responsabilidades que seme oferecen, naturalmente excluindo as de tecer o eloxio da festa en versos propios, xa que non é ese o eido axeitado para que quen lles falase mova con soltura, ainda que si o é o de pedir prestados os poemas de outros e particularmente de aqueles que glosaron e enalteceron o instrumento musical que singulariza a Xira e que preside o monet da man do pétreo gaiteiro de traza románica. Pero non só me refiro a Rosalía de Castro ou Curros Enriquez cos seus impares A Gaita Galega e O gueiteiro, senón a figuras mais recentes, ainda que clásicas e que dedicaron liñas a esta festa e aos seus creadores e promotores, como é o caso de Eduardo Blanco-Amor a quen, ainda que xa lera, coñecin un dia de 1974 con ocasión da inauguración da Corredoira dedicada aos irmáns Suárez Couto. Naquela xa lonxana ocasión o semanario La Comarca recollía artículos do grande escritor ourensan, de Alvaro Cunqueiro, de Valentín Paz-Andrade e mesmo un breve poema de Celso Emilio Fereiro dedicado aos irmáns Carlos e Amando Suárez Couto, verdadeiros artífices da Xira, do Monumento ao Gaiteiro Galego e, no caso de Amando, do grupo de gaiteiras Saudade, aquel orixinal e singular conxunto ao que me gostaria hoxe citar aqui coma modseta homenaxe, porque o seu vencello coa Xira a Santa Cruz é evidente. Sobre Saudade chegou a escreber un breve articulo, en 1963 nada menos que Vicente Risco. A nosa é unha vila realmente prudente e mesurada á hora de exteriorizar os seus afectos, pero ten unha qurencia polo pasado que quizais significa aprazar o agarimo até que o paso do tempo sexa quen de obxectivar os zuizos e peneirar as vaidades. E por iso esta cita sobre o grupo Saudade e desde logro sobre Amando Suárez Couto, cuxo orixinal galeguismo callou antss da guerra no Coro Cantigas da Mariña, na xúa enxebre pintura que Evaristo Correa Calderón calificou de "arte racial", e na Biblioteca Popular Circulante. As de posguerra acreditan un pragmatismo obrigado-dadas as circunstancias-pero que nunca perde nen o acento, nen a emoción nen o sentimento galegos e, velái a Xira a Santa Cruz, o Monumento ao Gaiteiro e a fundación do grupo de gaitas Saudade, aparte claro do seu activismo a prol da Biblioteca El Viejo Pancho.
E con isto entramos, sen chave e de esguello, naquel eido que a un lle pode resultar mais doado e que intentarei que avostedes lles resulte  menos plúmbeo: o da historia, ou case mellor o da pre-historia no sentido figurado. Asi-se me permiten a brincadeira-evitarei esa parte da historia que para algúns precisaría aquela especie de disculpa de "a historia absolverame". Acollereime pois a esa outra máxima tan ribaense, por universal, que sinala que "os camiños do Señor son inescrutables"
Sempre houbo xiras e o termo vai asociado ao campestre; mesmo baixo o acobillo dste tipo de excursións con xantr facianse reunións de tipo político a finais do seculo XIX e comezos do XX por parte de organizacións obreiras, particularmente anarquistas. Non é desde logo o caso de Ribadeo, que nós saibamos, perosi que tiañn lugar xiras de pouco recorrido, por exemplo ao Xardin daquela totalmente nas aforas da vila, e mesmo verbenas nos Canapés, aparte naturalmetne das xiras ou paseos marítimos tan propios que logo se chamou Belle epoque. Msmo nalgunha ocasión producironse alborotos que logo eran recollidos e magnificados pola prensa local. Pero isto nada ten a ver con Snta Cruz, onde se facian romaxes desde antigo; o propio Suárez Couto ten un cadro titulado Romaxe en Santa Cruz pintado en 1902. Mais recuando no tempo moito menos, a festa consistia fundamentalmente en subir ao monte a pé, cargando coas bolsas e cestas que contiñan o xantar,disfrutar do día, da paisaxe e da compaña e baixar á noitiña. En boa medida tiña unha componente familiar, xa hai tempo moi amingoada e substituida polos grupos ou pandillas de xente nova. O que realmente permanece e racteriza a celebración e a gaita e todo o que ela significa, e msmo un fermoso monumento ao gaiteiro galego obra de Failde. Pero xunto coa homenaxe aos irmáns Suárez Couto, á que ants nos referimos, hai outros dous fitos na historia da Xira: o primeiro a inauguración do Monumento ao Gaiteiro Galego. Que cada quen percure nas súas lembranzas aqueles días, se chega a eles, oun na conmemoración da efeméride 25 anos despois. Na gaveta da miña memoria mestúrase a realidade de aquel día de agosto de 1965, cunha engaiolante pelicula de Carlos Díaz Suárez que vin moito despois, onde aparece o ministro de Información e Turismo, a Coral Polifónica de Ribadeo e o tenor Manuel Cortes recitando con estentórea voz O Gaiteiro de Curros Enriquez. Pero o que si teño por certo é que acudin á conmemoraación dos vinte e cinco anos, xa como Alcalde; pero isto, ainda que comeza xa a ser distante, ios omitilo porque para mirar o prsente ou o recente, ás veces compre unha peneira, un cendal, mentras que ao pasado podémonos asomar sen lentes de sol. E x que en vivencias andamos debo sinalar que ocupando quen lles fala un posto directivo na Agrupación Cultural Francisco Lanza recibimos de mans do Dr. Mario López Durá e outros directivos de Amigos da Gaita o encargo de facernos cargo da Xira,sequer transitoriametne, cousa queaceptamos levados por ese ímpetu xuvenil tan característico de aquel tempo. Aquela xente, pasounos información, datos de todo tipo, enderezos, o guión para as xestións ineludibles, etc. pero ademais, con grande sorpresa pola nosa parte, unha especie de caixón que contiña todo un xogo de pratos fontes e cubertería varia ou sexa a menaxe para montar a mesa oficial na que non só se sentaban as forzas vivas, senon tamén os propios integrantes dos grupos de gaietrios que acudían á festa. Algúns non viron con bos ollos o cambio producido, isto é a substitución das cadeiras polo enxebre chan á sombra dos piñeiros, mais para nos tiña o msmo carácter enxebrizador que para os nosos predecesores prescindir do clarinete nos grupos de gaitas. Curiosamente, os únicos que chiaron foron os gaiteiros. Afortunadamente non foi o único cambio: introduciuse o uso do galego na cartelaria e mellorouse esta adoptando unha nova estética; ademais encheuse o monte de bandeiras galegas; isto é ,o que hoxe é normal e hai un cuarto de sécula unha "excepción", substantivo por certo que viañ de ser moi utilizado nos anos inmediatamente anteriores. Lembremos o ano: 1977, ou sexa un antes da Constitución, dous antes dos primeiros concellos democráticos e catro antes do Estatuto de Autonomía de Galiza e engadamos tamén que -naquela barafusta-a primeira felicitación pola prestada organización da Xira procedeu da Sociedade de Amigos da Gaita. Por iso falaba eu antes da "prehistoria"
Eu creo que a festa callou moi fondo en Ribadeo dende hai xa varias xenaracións, e resulta moi dificil non atopar algún retallo biográfico propio vencellado á festa de algun xeito: as lembranzas de neno co asombro do estrondo de gaitas, foguetes e moitedumes, o balbordo na época xuvenil con ribetes de festa lúdicas total e as calidadse musicais sdosconcorrentes en bailes e múxicas xa de maiores, ou a escolma de eloxios literarios tecidos ao longo de tantos anos por prumas propias e alleas, porque o lugar é realmetne paradisiaco, pola paisaxe que desde esta atalaia se divisa, e tamén, polo simbolismo inherente a todos os cumes que dominan vales e vilas, humanizados dende hai séculos como demostra a capela que aqui se ubica, aparte da cruz. Por iso, cando o 28 de xuño de 1936 foi submetido a plebiscito o primeiro Estatuto de Autonomía, as organizacións do vello Partido Galeguista de toda Galiza decidiron acender fachos e fogueiras comemorativas nos montes e currutos de todo o pais. A organización de Ribadeo elexiu o lugar máis simbólico e emblemático para que fora divisada desde toda a ribeira: Santa Cruz. Aquela labarada de esperanza frustrouse e tiveron que pasar moitos anos  para recuperala. Pero hoxe as nosas miradas dirixense cara aló durante todo o ano e tripan aquel cume o primeiro domingo de agosto para a lediza nos asolague a t odos arrolada polas gaitas como f ondo dos cantares, foguetes e xantares. Os costumes van cambiando segundo avanza o tempo, pero en Santa Cruz mantese o esencial para que a cita perviva: unha organización cmo é Amigos da Gaita que erma dela, a Sociedade do Monte que o coida, e a paisaxe, o ambiente, a música e baile propios.
E debo rematar facendo o panexírido non só da Xira no seu aspecto lúdico-que tamen-senón na trefa de dignificación da nosa música popular, dos seus ancestrais instrumentos de gaita e percusión e tamén da vestimenta enxebre. Aqueles porque nos acompañan deste tempos medievais aledando os momentos de lecer dos nosos ancestros e os segundos quizais recreados e idealizados posteriormetne, pero desde logo tamén moi vencellados a Ribadeo e non hai mais que acudir a pintura de Fierros para aprezalo. E esa liña continuou co depurado vestiario co que outro pintor, Suarez Couto, dotou ao temperón Coro Cantigas da Mariña, e se houbera que continuar sinalando fitos o primeiro grupo feminino de gaitas e un Instituto que contou cunha tuna composta por gaiteiros e danzantes, no canto de guitarras e laúdes.
Señoras e señores. para os precursores a nosa lembranza, para os seguidores e epígonos a nosa homenaxe, para os que continúan no labor a nosa felicitación e para os que mañan suban a Santa Cruz, azos. Saúde para todos e moitas grazas


Ribadeo, 2 de agosto de 2000. Eduardo Gutiérrez Fernández. Recollido en La Cmarca del Eo de 9 de agosto de 2008

Publicado por a333 @ 15:09  | saudade
Comentarios (0)  | Enviar
 

(1844-1920) ribadense, sacerdote, jesuita y obispo

Con el seudónimo de Jaesver publicó en el Mensajero del Corazón de Jesús de la ciudad de México, un trabajo muy interesante sobre la Catedral de Zacatecas, y en la pág. 311 nos dice: “que el día 19 de diciembre de 1846, la cúpula del cimborrio estaba ya completamente cerrada;  y no quedaba en la iglesia más colateral de madera, que el de la capilla de San Pedro Apóstol, que hoy es la de Nuestra Señora del Refugio, el cual en febrero de 1853 cedió su lugar al de cantera que actualmente tiene la referida capilla”.

 


Publicado por a333 @ 6:45  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar
Domingo, 10 de agosto de 2008
En Ribadeando fotos.

En http://www.europapress.es/galicia/noticia-500-personas-protestan-ribadeo-lugo-contra-ubicacion-nave-puerto-otras-obras-danan-ria-20080810140448.html :

Alrededor de medio millar de personas --según la organización-- se concentraron hoy en la localidad lucense de Ribadeo para rechazar la construcción de una terminal de carga en el puerto, así como el desarrollo de otras actuaciones que "van a dañar el sistema de corrientes y provocar muchos problemas ambientales en la ría".

   En declaraciones a Europa Press, el coordinador de organización de Adega, Martiño Fiz, calificó como "muy buena" la asistencia a la concentración, que recorrió el centro de Ribadeo. Además, avanzó que intentarán constituir una coordinadora de asociaciones para evitar estas obras "que perjudican a la ría".

   A respecto de estas actuaciones, Fiz se refirió a la ampliación del astillero de As Figueiras, la construcción de una nave en Castropol (Asturias) y el polígono de Barres; todas ellas "a punto" de ser aprobadas o iniciadas. Por lo tanto, reclamó a la Administración que diseñe un plan de ordenación de los recursos naturales de Ribadeo y su ría que "establezca lo que se puede hacer y lo que no".

   "La Consellería de Medio Ambiente se desentiende, se pliega a los intereses económicos", criticó, y explicó que está "en contra" de las actuaciones en Castropol y Vegadeo, "pero no de las de Ribadeo"; al contrario que la administración asturiana. "Ven la paja en el ojo ajeno, pero no asumen sus propias decisiones mal tomadas", lamentó.

ACTUACIONES EN LA RÍA

   La nave que centró hoy las protestas de los ecologistas y vecinos es una planta que se anclará con pivotes a la ría y producirá un "fuerte impacto paisajístico y ambiental". El paisajístico se debe a que tendrá una altura "impresionante, como un edificio de seis o siete pisos" en el puerto de una localidad "que vive del turismo".

   Por su parte, la ambiental se centra en que los pivotes que la sustentarán se anclarán en el fondo de la ría. Según indicó el ecologista, esta ubicación puede producir modificaciones en las corrientes, al igual que "varias obras" que ya se produjeron y que fueron "comiendo terreno" a la ría y "favoreciendo" la aparición de bancos de arena "que limitan la entrada de agua del mar".

   Otras de las "amenazas" que indicó Fiz son el astillero de pequeñas embarcaciones de plástico reforzado de Castropol que, según aseguró, "no tiene por qué estar en la costa". "Que lo pongan en un polígono", insistió, al tiempo que justificó este cambio de ubicación en que desde la actual "no podrán meter los barcos porque no hay suficiente calado".

   Además, apuntó que hay una junquera a escasos 100 metros de donde se pretende ubicar esta planta que cuenta con una "importante" colonia de pájaros, de la que se pierde "una pérdida de especies" si aumenta el tráfico de embarcaciones en la zona. Asimismo, Fiz lamentó que este proyecto "no cuente con un estudio de impacto ambiental" puesto que "no se considera que afecte a la ría".

   "Nosotros alegamos que sí afecta ante el Gobierno asturiano y recibimos de parte del alcalde la negativa de envío de información", subrayó, pero el homólogo del Valedor do Pobo en Asturias "sí admitió nuestra queja a trámite", incidió. "Estamos pendientes de eso", advirtió Fiz.


Publicado por a333 @ 18:33  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar

Inaugurado en el verano de 1987, la construcción del Puente de Los Santos que une Asturias con Galicia, Castropol con Ribadeo,  San Damián con San Román, generó una viva polémica social y política por el impacto que podía causar en la ría. Con el paso del tiempo, las indudables ventajas de esa infraestructura han diluido la controversia. Ahora, gallegos y asturianos están pendientes del inicio de las obras para desdoblar los dos carriles de la carretera que cruza la desembocadura del río Eo.
El puente nos evita un rodeo (de Castropol a Ribadeo) de 19 Km
Se construye siendo Alcalde,  Eduardo Gutierrez Fernández y estando de  Presidente del Gobierno  Leopoldo Calvo Sotelo
En actas del ayuntamiento  que se pasarán a este blog ya estaba proyectado la realización de un puente que uniese ambas orillas del Eo, eso si, era desde el Cementerio de Castropol al de Ribadeo


Publicado por a333 @ 13:58  | hist.ribadeocontemporanea
Comentarios (0)  | EnviarPablo Ramil dirije el Instituto de Biodiversidade Agraria en Lugo
Pablo Ramil dirije el Instituto de Biodiversidade Agraria en Lugo
"Estamos transformando el medio natural en un medio artificial y se está tirando dinero público en barrabasadas que destruyen el medio". Así de contundente se mostró el director del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural en Lugo, Pablo Ramil Rego, durante una conferencia impartida en las Xornadas de Historia e Cultura celebradas en Porto do Son.

Ramil denunció la "política desastrosa que se aplica con frecuencia en áreas protegidas" y los daños causados en las mismas. En este sentido proyectó imágenes de quads circulando sobre dunas, macrobotellones en playas o motocros en A Curotiña (A Pobra), un espacio éste último protegido desde la Segunda República.

Asimismo, criticó la "barrabasada" de Costas al "empeñarse en unir con paseos marítimos y pasarelas todo el litoral gallego, desde Ribadeo hasta Camposancos (A Guarda), como si fuese la muralla china".

Ramil dijo que "la Red Natura carece de financiación específica, al contrario de lo que ocurre con los parques naturales" y que el reparto de las ayudas comunitarias a través del Gobierno central, primero, y de las comunidades autónomas, después, suele generar conflictos, porque en la mayoría de los casos quienes viven en zonas de red Natura no ven un euro, pues el dinero se va para actuaciones fuera de ella".

Pablo Ramil aseguró que "hay infraestructuras mal hechas que influyen negativamente en el paisaje. Antes de intervenir en él, lo esencial es la formación".

En este sentido puso numerosos ejemplos de actuaciones llevadas a cabo o permitidas por las administraciones con evidentes errores de criterio.

Ramil denunció la pasividad en la vigilancia de obras no permitidas y agresiones al medio. "Estamos pasando de hacer núclEos rurales a hacer neonúcleos con gastos ingentes de agua, luz, problemas de transportes, etc. Estamos degradando el territorio y creando núcleos que no van a tener viabilidad económica salvo que quienes viven en ellos paguen diez veces más por los servicios", dijo. También puso el ejemplo de dos viviendas construidas a pie de río en Vimianzo e envadiendo la franja arbórea. "Luego vienen las inundaciones y los incendios y nos llevamos las manos a la cabeza", señaló. "Ante casos como éstos, Augas de Galicia... simplemente no está", añadió.

Finalmente, indicó que "todo espacio natural es un lugar de oportunidades y de conflictos" y puso como ejemplos de políticas acertadas a Asturias y Andalucía. "Galicia siempre tuvo más ingenieros que oceanógrafos. Al mar sigue sin tratárselo como se merece", señaló Ramil. http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=10&idMenu=4&idNoticia=331498


Publicado por a333 @ 13:40  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar

Mucha gente. Varios colectivos. Y al final se dirige a los convocados uno de los representantes de A Plataforma pola Defensa da Ría. No solo se habla de la nave-terminal sino de otras agresiones. Algunas que se citan como el Puente de los Santos que era algo querido y  buscado desde hace muchisimo tiempo por los habitantes de la Ría. Los que estabamos alli de Atalaia lo entendemos como algo necesario quizás porque nuestra gente está formada por trabajadores y el Puente ha revitalizado esta zona. En un principio, en tiempos de la segunda república, o incluso antes, se pretendía de cementerio a cementerio (Del de Castropol al de Ribadeo), acabó haciendose de San Román a San Damián.
También se pide la unión de las asociaciones de la Ría para poder salvaguardarla.
Ría SI. Nave NON ha sido el lema y bueno entendemos que el pueblo ha dicho NO y es que nadie que ame a la Ría, a nuestro entorno ... podría consentir la instalación de semejante abominación.


Publicado por a333 @ 13:07  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar
Con todo, muchas toneladas, muchos puestos de trabajo, muchos intereses y, lo más importante, la necesidad de adaptar las infraestructuras portuarias a la previsión de tráficos, especialmente los de salida. Ribadeo es desde siempre el puerto exportador; Avilés, el importador hasta 2004, año en que Ence centró la actividad en Marín y desde este puerto reenviar troncos o viruta para Pontevedra en camión y en buque de pequeño tonelaje para Ribadeo y camión para Navia. Más sensible la celulosa a la hora de manipular. De ahí la alternativa de una de las dos operadoras gallegas que trabajan para Ence: un muelle cubierto en Mirasol y con ello la posibilidad de operar ininterrumpidamente los 365 días del año. Y es ahí donde se armó lo que se armó. La oposición, con el alcalde nacionalista de Ribadeo a la cabeza, asociaciones varias, ecologistas y palmeros, también desde nuestra orilla del Eo, inició una campaña mediática. El impacto visual sobre la ría sería tremendo. No al muelle cubierto. No puede ser. Y no lo será porque El Musel, que está a más de cien kilómetros de Navia por ferrocarril, fue el elegido.
Principado, Autoridad Portuaria de Gijón, Ence y Feve negociaron con liderato político. Hubo acuerdo. El ferrocarril se compromete a introducir mejoras en la línea, infraestructuras y material, y también en el tema de tarifas de transporte. ¿Quién abona la diferencia en distancia? Se entiende que una empresa -Ence en este caso- está para ganar y no para perder dinero. Algo que debería de quedar claro para alejar suspicacias respecto a esta operación, en la que, dejando a un lado Ribadeo, se obvia a Avilés, que tiene acceso directo de Feve a los muelles de Raíces y mueve los tráficos de entrada de madera y biomasa. http://www.elcomerciodigital.com/aviles/20080810/aviles/alejar-suspicacias-20080810.html

Publicado por a333 @ 8:12  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar

Hace más de un siglo que los tradicionales cabezudos recorren las calles ribadenses para festejar el día de San Roque. Después de tantos años y tanto trajín, era normal que necesitaran un profundo lavado de cara, así como renovar el vestuario.

La Asociación de Amas de Casa, la de Viúdas y la Asociación de Vecinos A Atalaia así lo han decidido y por ello, hace dos meses que se reunieron para tratar el tema. En esa reunión quedó claro que había que ponerse manos a la obra para rejuvenecer y mejorar la apariencia de estos personajes tan tradicionales en la villa ribadense. La iniciativa contó con el apoyo incondicional de la Concejalía de Cultura, que los apoyó en todo momento e incluso les facilitó un taller de trabajo, situado en la parte de arriba del Auditorio Municipal.

A partir de ahí, se formó una comisión independiente, que es la que se está encargando de hacer el vestuario de los cabezudos. La comisión está formada por Loli, Cristina,Menchu, María del Mar, Toni, Belén y Teresa. Estas mujeres, de forma totalmente altruista , «por amor a su pueblo», como ellas dicen,y gracias a las tiendas de confección que donaron las telas para esta labor, son las encargadas de coser los nuevos trajes que los cabezudos estrenarán este año en San Roque. Algunos de ellos ya están terminados, pero este grupo de mujeres comenta que «traballamos moitísimo pero aínda nos falta moito por diante».

Además de ropa nueva, este año los cabezudos cambiarán también su aspecto físico, gracias al trabajo de Luis López, Juan Estévez y Belén Cociña, que llevan más de un mes dedicando una media de 5 horas diarias a restaurar estas figuras que, según su opinión «estaban destrozadas».

Y es que ya tienen más de un siglo de edad, y los años pesan. Además, en años anteriores lo que se hacía era «repintar por encima, no una restauración en toda regla». Según Luis López, «agora, o que estamos facendo é cambiar o acrílico que tiñan por óleo e logo darémoslle un barniz final». Se espera que, tras esta restauración, los cabezudos ribadenses, consigan recuperar en la medida de lo posible, el aspecto original que tenían en 1.898.

Para ello «estámoslle dando unha tonalidade máis natural, que os acheguen máis ao seu aspecto orixinal» ya que «estaban moi demacrados» y «algúns non se parecían en nada aos orixinais».

Además de ropa y cara nueva, este año habrá dos nuevas incorporaciones. Se trata de dos disfraces de rata antiguos que han sido donados y que este año pasarán a formar parte del batallón de los cabezudos ribadenses. Todo esto lleva mucho tiempo y esfuezo: «se pasan horas y horas eligiendo colores, pintando, retocando...y por supuesto, tiene que quedar bien».

Cuando acaben este trabajo de restauración de los cabezudos, los próximos en pasar por el 'quirófano' serán los cocos, que, según Luis López «tamén necesitan uns arreglos».

Queda ya poco tiempo para comprobar el resultado de este trabajo, pues el próximo 15 de agosto saldrán a las calles ribadenses estos personajes tan populares, estrenando ropa y con mucha mejor cara que años anteriores. Todo ello gracias al trabajo, totalmente altruista de este grupo de gente que dedican su tiempo a esta labor «por amor a nuestro pueblo. Porque queremos verlos bonitos».

La iniciativa fue plenamente apoyada por la Concejalía de Cultura, que puso a su servicio un local situado en las parte de arriba del auditorio ribadense, para que allí pudieran trabajar tranquilamente/Fuente: La voz de galicia

NOTA: La restauración de los Cocos, como ya queda escrito en el blog, era uno de los temas que tratamos con las asociaciones con las que estamos intentando recuperar espacios públicos-patrimonio ribadense. Faltan O Cantal de Rinlo y A Mariña-Cogami y fue tras una primera reunión con los concejales de cultura y medio ambiente y tras acceder M Luz Alvarez (cultura) a que se pusiera en marcha el proyecto, cuando los que se encargan de la recuperación, deciden hacerlo por su cuenta, es decir al margen de las asociaciones. Lo único que hicimos fue el impulso inicial.
Quienes donaron telas fueron O Fuso  y lo que antes eran telas de La Innovación y que ahora pertenece a La Moda.


Publicado por a333 @ 8:00  | cocos y cabezudos
Comentarios (0)  | Enviar
S?bado, 09 de agosto de 2008

De novo a salto de mata, unha lembranza para a mani de mañá. Agora é o BNG o que anima (despois do apoio previo), e despois de o apoio do PSOE, e de asociacións como a Atalaia ou os Verdes de Asturias/http://ribadeando.blogspot.com/

Publicado por a333 @ 14:11  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar

A Mariña continúa con su intensa actividad festiva en estas fechas veraniegas y, así, hoy en la parroquia ribadense de Rinlo se desarrollará la quinta edición de la Festa do Percebe, en la que se espera que alrededor de tres mil personas asistan a la degustación del preciado marisco. Además, en San Cibrao se celebra A Maruxaina.

En Rinlo la fiesta comenzará a las once de la mañana. Quince mariscadoras han recogido ochocientos kilos que serán repartidos en raciones de once euros, un precio muy razonable considerando la calidad y cantidad de la ración. Además, la gente que acuda al festejo podrá llevarse de recuerdo las cazuelas de barro en las que se sirve el percebe.

El acto central de la fiesta que este sábado vive San Cibrao en torno a la figura de A Maruxaina se celebrará a la medionoche, cuando se celebre el tradicional juicio a la protagonista del día, la sirena de Os Farallóns, si bien habrá actividades y diversión todo el río/El Progreso.


Su primera celebración data del 2004

Mañana y pasado se celebrarán en Vilaframil, como cada año,  las fiestas en honor de San Lorenzo


Su primer celebración data de julio del año 2004


Publicado por a333 @ 8:04
Comentarios (0)  | Enviar
 

(Ribadeo, Lugo, ?) Era propietario dun cine en Ribadeo. Coa Guerra Civil foxe cara a Nova York onde foi secretario da Casa de

Galicia. Este tiña un curmán, licenciado en Química pola Universidade de Santiago, que tamén chegou a Nova York fuxindo de

Galicia a través de Portugal
./http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01316174233104943277802/007321.pdf?incr=
1


Publicado por a333 @ 7:30  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar

Otra instancia de don Manuel de la Barrera Rodríguez como Presidente de la Sociedad Filatropico Dramática, de esta Villa, en demanda da autorización para efectuar obras de reforma en el edificio de la misma, sito en la calle de San Roque esquina a la Avenida de Galan y Garcia Fernández, se acordó conceder dicha autorización con arreglo a las condiciones que en sus informes determinan el Ingeniero Jefe de la Sección Noroeste de fines espesciales y el Ingeniero Director del Grupo Mixto de puertos de Lugo, previo el pago de los correspondientes derechos municipales y timbre. Con la salvedad, por parte del concejal, don Carlos Nistal Ares, de que dicha autorización, se entienda sin perjuicio de los derechos que al. Ayuntamiento puedan corresponder sobre el edificio de que se trata.

Se hace constar que durante se trato este asunto los concejales don Guillermo Pérez Pérez y don Manuel de la Barrera Rodríguez se retiraron y permanecieron fuera de la Sala. Acta 30 de octubre de 1934 Ayuntamiento de Ribadeo.Publicado por a333 @ 7:24  | proyecto
Comentarios (0)  | Enviar
Viernes, 08 de agosto de 2008

Contamos que hoy en los Informativos de la Gallega salga el tema de la restauración de los Cocos y Cabezudos.
Iniciativa de un grupo de vecinos, al margen de políticos, asociaciones... aunque gente de Atalaia si está en ese grupo, no lo está la Asociación en si porque los que están trabajando quisieron hacerlo de forma individual y por su amor a algo que para ellos y, pienso que para cualquier vecino, simboliza a Ribadeo. Llevan mucho tiempo con nosotros y merecen ser distinguidos como la joya de la cultura popular que representan.
Escuchad hoy en la Gallega a Teresa, Belen, Juan, Luis...que ponen voz y representan a aquellos que queremos sean valorados y continuen con nosotros generación tras generación.
También esperamos, desde Atalaia, vuelvan a nosotros los antiguos Cocos.


Publicado por a333 @ 15:45  | cocos y cabezudos
Comentarios (0)  | Enviar

Publicado por a333 @ 15:26  | videos
Comentarios (0)  | Enviar
El Sr Rodriguez hizo presente que la junta directiva de la sociedad obrera La Prosperidad de esta villa, habia acordado en su ultima sesion ordinaria, ver con agrado las gestiones realizadas por el sr Alcalde, para conseguir que se saque cuanto antes a subasta la ejecucion de las obras de ampliacion del muelle embarcadero de Mirasol, y estimaba tambien de suma conveniencia que el ayuntamiento acordase la ejecucion de algo mas de obrra municipal que contribuyese a remediar la aguda crisis de trabajo que se deja sentir en este pueblo, y al efecto, propuso el referido señor concejal que se estimulase el celo de la comision de instruccion publica para que a la mayor brevedad posible de ultimado el estudio que hace tiempo se le encomendo para la construccion en esta villa de un grupo modelo de escuelas graduadas
Conforme la Corporacion con tal propuesta, la aprobo por unanimidad.
Acta sesión ordinaria Ayuntamiento de Ribadeo de 13 de febrero de 1934


Publicado por a333 @ 15:05  | hist.ribadeocontemporanea
Comentarios (0)  | Enviar
O proxecto anunciado consiste na construcción dunha ponte-grúa debaixo da que entrarían os barcos para afectuar as operacións de carga e descarga en menos tempo e realizarse de xeito máis cómodo.
No entanto, os problemas desta instalación serían:
● Aumentar a invasión da ría ao incrementar a superficie do porto e a construcción dos pilares de apoio da ponte-grúa;
● O efecto paisaxístico de levantar unha nave de cerca de 30 metros de altura (un edificio duns 10 pisos) para aloxar a ponte grúa e resgardar as operacións de carga e descarga, nun espazo moi próximo ao casco vello de Ribadeo declarado ben de interese cultural;
● A posibel alteración do fondo da ría polo dragado que, moi previsiblemente, será necesario efectuar para aumentar o calado do porto.
 ADEGA anima a todos os veciños da ámbalas beiras da ría a participar nesta manifestación xa que este non é o único proxecto que a ameaza, senón que tamén están previstos o proxecto de ampliación do estaleirto das Figueiras e máis o estaleiro de barcos de plástico reforzado no Concello de Castropol pero próximo á Veiga.
Estes proxectos afectan a unha ría que reúne todas as figuras de protección ambiental posibles: Zona ZEPA, Rede Natura 2000, Reserva da Biosfera e sen embargo estanse tratando polas administracións autonómicas coma si fora un terreo baldeiro e sen valor.
Estes proxectos en conxunto supoñen modificacións importantes das correntes na ría de Ribadeo un aumento do tráfico de embarcacións evitable.
O instrumento ambiental axeitado para avaliar estes problemas é a Avaliación Ambiental Estratéxica para isto precisamente están establecidos este tipo de estudos, avaliar a incidencia ambiental conxunta de proxectos sobre o mesmo territorio.
Esta Avaliación Ambiental Estratéxica non foi realizada en ningún momento e abordouse unicamente avaliando cada proxecto por separado utilizando os parciais informes ambientais que elaboran as propias empresas que presentan os proxectos e que adoecen da rigurosidade e seriedade que cómpre esixir.
O recente anuncio de FEVE e ENCE de transportar mediante ferrocarril a producción da celulosa cómpre ser tomado con cautela xa que de momento o proxecto da nave de Ribadeo non foi retirado e máis o organismo Portos de Galiza non recuou até o de agora das intencións iniciais.
ADEGA esixe ás administracións implicadas que avalíen seriamente os impactos ambientais destes proxectos e que aparte das reunións “gastronómicas” das Consellerías de Medio Ambiente da Xunta de Galiza e de Asturias tamén deben escoitar aos cidadáns e as súas lexítimas reivindicacións, para vivir nun medio ambiente ben conservado e sen contaminación.

Publicado por a333 @ 15:01  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar
El festival creativo de cortometrajes On&Off, que se celebró en tierras de Ribadeo, ya tiene ganadores, en su sección A Toda Mecha. Ellos son compostelanos, un grupo encabezado por José María Picón, del que también forman parte Efrén Álvarez, Brais Chaves, Javier González, Javier Peña y Jesús Magaña. El galardón fue, absolutamente merecido, por la obra O Ecoloxista. Un grupo de talentos con mucho futuro.http://www.elcorreogallego.es/index.php?idNoticia=330810&idMenu=11

Publicado por a333 @ 7:05
Comentarios (0)  | Enviar
 

 Mitin de Izquierdas en Ribadeo.- Nos dicen que en el próximo mes de setiembre, se celebrará en Ribadeo un mitín de izquierda republicana, en el que harán uso de la palabra el ex ministro de Gobernación don Santiago Casares Quiroga y otros oradores.


Publicado por a333 @ 6:34  | hist.ribadeocontemporanea
Comentarios (0)  | Enviar
Jueves, 07 de agosto de 2008
Ribadeo 1856 - O Porriño 1925

Pasou a súa infancia e xuventude na súa vila natal. Sendo moi novo estableceuse en Arxentina e traballo como comerciante en Rosario de Santa Fé, onde acumulou un importante capital. Membro sobranceiro da "Asociación de Socorros Mutuos" e da directiva do "Club Español", ambas sociedades na cidade de Rosario. Nesa mesma cidade foi Conselleiro da sucursal do "Banco Español del Río de la Plata" en Rosario.

A principios do século XX voltou enriquecido ao seu pobo natal e promoveu a apertura de varias sucursais do Banco Español del Río de la Plata en Vigo y Santiago.

Tras regresar a Galicia asentouse no Porriño, de onde era natural a súa dona, Corona González Santos á que coñeceu nunha viaxe ao Porriño para visitar a un amigo da súa etapa na Arxentina. Entre as numerosas aportacións de Ramón González destacan a financiación do novo templo parroquial de Porriño que se inaugurou en 1913. Neste concello financiou o edificio municipal, obra do arquitecto porriñés Antonio Palacios Ramilo. Tamén doou o campo de fútbol da localidade.

O seu labor filantrópico estendeuse tamén á súa vila natal, Ribadeo, alí doou importantes cantidades de diñeiro, colaborando no desenvolvemento social e cultural. Foi membro da Sociedad de Socorros Mutuos e Instrucción La Concordia (creada en 1903) da que foi presidente no ano 1910. Tamén pertenceu ao Ateneo de Ribadeo, subvencionando as clases e comprando instrumentos para os alumnos. Deste labor destacou tamén a financiación do teatro, colaborou nas festas patronais de 1925 e doou unha importante cantidade de diñeiro para a construción da actual praza de abastos da vila. No ano 1922 foi nomeado “fillo predilecto” e todo o pobo rendeulle unha grande homenaxe en colaboración con el Ateneo y La Concordia.

Faleceu no Porriño o 15 de decembro de 1925.


 

 

Bibliografía...

 

VV.AA.: CÉLTIGA, n.º 24, 25/12/1925, p. 1

 

VILANOVA RODRÍGUEZ, ALBERTO: Los gallegos en la Argentina, Bos Aires: Ediciones Galicia, 1966, tomo II, p. 1.047

http://www.culturagalega.org/albumdaemigracion/detalle.php?id=173


Publicado por a333 @ 18:09  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar


El Gobierno regional tachó ayer de «localismos que producen tensiones innecesarias» las críticas en Avilés a la decisión de que la producción de pasta de papel de Ence salga por el puerto de El Musel. El director general de Transportes, Julián Bonet, consideró que plantear una discusión entre puertos puede perjudicar «la conclusión» del acuerdo alcanzado entre la papelera naviega y Feve para mover sus mercancías por Asturias en lugar de hacerlo por el puerto gallego de Ribadeo, como venía haciendo hasta ahora.

En Avilés, la Cámara de Comercio, la Autoridad Portuaria y la alcaldesa, Pilar Varela, consideran que el puerto local estaba más preparado que El Musel para sacar la celulosa que produce Ence. Además de la mayor cercanía, el puerto de Avilés cuenta con conexión ferroviaria directa, mientras que en El Musel se deberá construir un acceso nuevo para la mercancía de la papelera.

Pero Bonet considera que «la gran fortuna» del acuerdo firmado a tres bandas entre la Autoridad Portuaria de Gijón, Feve y el Principado es que «las 700.000 toneladas de mercancía (producción de celulosa e importación de madera) se van a mover por puertos asturianos y por cargadores asturianos, tanto sea por carretera como por ferrocarril». «Eso es una riqueza que se genera para la región; lo demás son localismos que producen unas tensiones innecesarias y que no benefician en nada a las conclusiones de estos acuerdos», señaló.

A juicio del director de Transportes, no debe haber rivalidad entre El Musel y el Puerto de Avilés, sino que ambos puertos deben tender a la «especialización de tráficos, sin pensar en la fusión, sino buscando una fórmula de colaboración y no de enfrentamiento».

En términos similares se pronunció el presidente de Asetra, la mayor patronal del transporte por carretera de Asturias, Ovidio de la Roza, para quien «en Asturias sobran algunos localismos». «Somos así, y eso lo que hace muchas veces es retrasar proyectos», dijo. Para De la Roza, «todo lo que sea que una empresa asturiana pueda desarrollar sus tráficos por Asturias y sea una garantía de poder competir siempre es bueno, pero en todo caso no sólo el tráfico por ferrocarril», sino que reclamó que también se cuente con el transporte por carretera para mover las mercancías de Ence.

El Principado asegura que su intervención en el acuerdo en ningún caso fue para favorecer a Gijón, sino para garantizar que los tráficos de Ence se quedaban en Asturias y para contribuir a la mejora de accesos ferroviarios a la factoría. Ence optó por Gijón, sostiene el Ejecutivo, por razones empresariales. Según fuentes próximas al Gobierno, el acuerdo se alcanzó días atrás, después de discutir tarifas. En medios próximos al Puerto de Avilés, se asegura que ya Ence se inclinaba por Gijón cuando hace más de un año se iniciaron conversaciones para tratar de captar sus tráficos.

La única opción del Puerto de Avilés ahora es tratar de quedarse con las descargas de maderas. Aunque es probable que la papelera negocie la entrada también por Gijón, quedan aún posibilidades de captar los tráficos, siempre según fuentes próximas al Ejecutivo autonómico.

Ahora el principal motivo de malestar en el gobierno local de Avilés es el impacto que el tráfico de trenes hacia El Musel tendrá en los planes ferroviarios de la ciudad. Según pudo saber este periódico, la Consejería de Infraestructuras ha tratado estos días de plantear a Feve que los trenes con celulosa con destino a Gijón se desvíen en Pravia hacia Oviedo para luego dirigirse a El Musel a través de El Berrón. Sin embargo, la ferroviaria descarta inicialmente esta opción, que supondría más maniobra y más costes. Por eso, el PSOE avilesino considera que si este tráfico acabará circulando por Avilés se refuerzan los argumentos para que el estudio de supresión de la barrera ferroviaria de la ciudad incluya también soluciones para el tránsito de mercancías.

Por su parte, la portavoz del Gobierno del Principado, la consejera Ana Rosa Migoya, aseguró ayer en Benia de Onís que el acuerdo para que la producción de Ence salga a través de El Musel por medio de una conexión ferroviaria es «tremendamente positivo para Asturias». Afirmó además que este acuerdo da carpetazo definitivo a la propuesta gallega de construir una terminal de carga y descarga en la ría de Ribadeo para la papelera, según informa Rebeca AJA.
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008080700_36_663740__Aviles-Principado-localismo-innecesario-criticas-Aviles-acuerdo-Ence-Gijon

Publicado por a333 @ 13:14  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar
 desde el muelle de Ribadeo

En el acuerdo también participa Feve, ya que se habilitará una línea de transporte ferroviario desde Navia a Gijón

La actividad del muelle comercial de Ribadeo se reducirá drásticamente a partir del año 2010, cuando se prevé que entre en servicio la línea de transporte ferroviario que unirá la papelera de Ence-Navia, en el occidente asturiano, con el muelle de Gijón. Finalmente el Principado de Asturias se ha llevado el gato al agua y ha alcanzado un acuerdo con Ence y Feve que da respuesta a las necesidades de la papelera, que a partir de principios del próximo año duplicará su producción en Navia, alcanzando las 500.000 toneladas anuales.

El 65% de la actividad del muelle comercial de Ribadeo corresponde a los envíos de pasta de papel de Ence-Navia y a las descargas de madera para abastecer a la fábrica. Con la ampliación, Ence planteó una serie de necesidades y la firma Ceferino Nogueira inició los trámites para construir en el muelle ribadense una terminal de carga y descarga de características similares a la que tiene en Marín, de unos 25 metros de altura, que permite albergar en su interior a los mercantes y cargar la celulosa incluso cuando llueve.

Sin embargo este proyecto, que cuenta con el apoyo de Portos de Galicia, se ha encontrado con una fuerte oposición. Desde el Principado se pidieron explicaciones a la Xunta y se exigió la creación del órgano de gestión de la Ría de Ribadeo, un espacio protegido que hace de frontera natural entre Asturias y Galicia y que ha sido declarado Reserva de la Biosfera. El Concello de Ribadeo también avanzó que no le daría licencia de obra a la terminal, por su impacto y el supuesto perjuicio que acarrearía desde el punto de vista turístico. En Galicia, mientras el conselleiro de Medio Ambiente expresaba su recelo tras una reunión con su colega asturiana, Portos, dependiente de Política Territorial, insistía en considerarla fundamental para el futuro del muelle de Ribadeo.

Diez millones de euros

En medio de esta tumultuosa situación, el alcalde de Navia recuperó el viejo proyecto de unir Ence-Navia con la línea de transporte de Feve mediante un ramal auxiliar de 1,5 kilómetros. Así, mientras en Ribadeo seguía la polémica -de hecho para este domingo está convocada una manifestación vecinal contra la nave- en Asturias se fraguaba el acuerdo, que fue firmado el pasado lunes en Oviedo por los presidente del Principado, Ence y Feve, y que supondrá invertir diez millones de euros para construir el ramal referido y reformar los accesos en el puerto de El Musel. Allí se construirá una terminal similar a la que se proyecta en Ribadeo.

En Asturias otra batalla está ahora servida, ya que desde el puerto de Avilés se insiste en que este está mejor situado que Gijón para servir a Ence-Navia/La Voz de Galicia


Publicado por a333 @ 13:02  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar
 Concejal del Ayuntamiento de Ribadeo durante la Segunda República

Nace en Cerdeiral, término municipal de A Pontenova (Lugo) en 1898. Cursa los estudios de Magisterio y se convierte en Maestro ejerciendo en Vilameá. Ingresará en el cuerpo de inspección de Enseñanza Primaria y se convirtió en inspector para Lugo. De manera paralela va a cursar la carrera de Derecho.
Durante la Dictadura de Primo de Rivera fue encarcelado en Madrid por su pertenencia republicana y
Presidente de la Sociedad de Estudiantes de Derecho. Participó en el Pacto de Barrantes de septiembre de 1929, reunión que consagró la unificación del republicanismo gallego en torno de, la figura de Casares Quiroga. Entre estas fuerzas sociales se encontraban desde buena parte de la intelectualidad de la época hasta las elites profesionales urbanas y vilegas, pasando por sectores políticos de ámbito local reducido.
Díaz y Díaz Villamil es un ejemplo del perfil de los dirigentes orguistas, ya que su estructura se nutre fundamentalmente de nuevas elites burguesas, profesionales de prestigio, procedentes sobre todo del ámbito urbano, islotes de modernización política en Galicia durante el primer tercio del siglo XX: la mayor herencia del cambio democrático republicano en Galicia la recibió la ORGA.
El partido se constituyó como una estructura en movimiento que evolucionaba, dentro del acelerado contexto político de la II República, y que respondía a esos estímulos de la mejor manera que podía. La existencia de una organización débil, con apoyo electoral pero con una influencia reducida de sus bases, en un escenario político de gran inestabilidad favorecía también la capacidad de maniobra del líder. La organización política de los 'casaristas' se conforma como una reunión de notables con estructuras organizativas muy débiles dependientes extraordinariamente de los distintos poderes locales, sobre todo de los principales núcleos urbanos.
Como miembro destacado de la ORGA fue uno de los organizadores de la Asamblea Regional de refundación de este partido en el PRG, celebrado en Lugo en mayo de 1932, integrándose dentro del Comité Regional de la organización. Las desavenencias internas del proyecto republicano, precisamente en torno a la poca 'base' creada y su configuración como 'partido de elites' propició que en ese verano tuvieran crisis paralelas en instituciones de alta representatividad republicana, como las Diputaciones de A Coruña -presidida por Somoza Gutiérrez- y también la de Lugo, con la renuncia de miembros de la ORGA ante el poco margen de maniobra que ofrecía la organización. A estas estructuras provinciales, hay que añadir la de Pontevedra, en donde ante las iniciales actitudes de Casares, Poza Juncal y Ossorio Tafall -dimitiendo de la alcaldía de la ciudad de Lérez- acordaron salir de la FRG y solicitar su incorporación a Acción Republicana de Azaña.
También asistió a la II Asamblea Regional del PRG realizada en la capital lucense en octubre de ese mismo año. La elección de los futuros dirigentes de la ORGA se realizó atendiendo a una experiencia profesional acreditada y a un convencimiento ideológico firme. Esta estructura le sirvió a Casares para obtener un equipo: los famosos 'gallegos de Casares'. Un ejemplo: a la II Asamblea del PRG de octubre de 1932 asistieron, además de Díaz Villamil,
Gobernador Civil en Málaga, los Gobernadores Civiles de Alicante, Granada, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Jaén, Murcia y Sevilla, todos ellos miembros del refundado partido.
Buena parte de ellos, como el propio Díaz Villamil, se encontraban dentro del propio Comité Ejecutivo del FRG, como Calviño Domínguez -Gobernador Civil en Lugo y Vizcaya-, Insua Sánchez-Gobernador Civil de Pontevedra y Presidente de a Diputación Provincial de A Coruña -, Varela Radio -Gobernador Civl de Pontevedra y Ourense-, o López Bouza -Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña durante el Frente Popular-, o el exalcalde herculino Juan González Rodríguez- Gobernador Civil de Ourense-, entre otros.
Durante el bienio reformista y bajo el control de la cartera de Gobernación de Casares Quiroga, Villamil ostentó los cargos de Gobernador Civil de Huesca, Málaga y Zaragoza, Su traslado de Málaga a Zaragoza en marzo de 1933 provoca un artículo de 'El Sol' de Madrid, procedente de un corresponsal malacitano que dice lo siguiente:
La noticia del traslado del
gobernador civil, Sr. Díaz Villamil, a Zaragoza ha causado gran sentimiento. Durante el período de su mando no se ha registrado ni un solo hecho de violencia ni perturbación por cuestiones sociales. El acierto y rectitud con que ha desempeñado el cargo lo evidencian el que hoy han desfilado por el Gobierno civil comisiones de patronos de Málaga y su provincia, representaciones obreras, entre ellas la UG., Comité provincial del partido socialista, concejales de distintos partidos republicanos, autoridades, personalidades no afectas a partidos políticos, representaciones de los radicales socialistas y numerosas comisiones...Ejercerá también como abogado en el Juzgado de Villalba, al establecer su residencia en Lugo en los primeros meses de 1934, tras la derrota electoral de la izquierda en noviembre de 1933. Concretamente con domicilio de bufete en la Calle Bolaño Ribadeneira, nº 5, segundo derecha. Precisamente en este momento es elegido, el 30 de enero de ese mismo año, Presidente Provincial del PRG lucense, ya con el objetivo de integrarse dentro de la plataforma progresista de ámbito estatal Izquierda Republicana, junto a todo el PRG. Como tal asiste también a la reunión de integración del PRG en LR. en Pontevedra de marzo de 1934, al mes siguiente se reunirán los delegados locales lucenses de Acción Republicana, PRG y Partido Radical Socialista -siendo, elegido Presidente del Consejo Provincial de LR.-, y finalmente en junio se constituyo la agrupación local lucense de Izquierda Republicana. En I.R. será elegido Vocal por Lugo, cargo que ostentará hasta 1936, coordinando la actividad provincial del partido.
A esta actividad se dedicará en cuerpo y alma.. Una noticia publicada en el Faro Villalbés de un corresponsal de Roupar (Xermade) sobre una reunión en la que participó Díaz Villamil el 13 de septiembre de 1937acababa del siguiente modo:
El abogado y Presidente del Comité provincial Sr. Villamil, se ofreció para dar consulta gratuita un día cada semana, en el local social de Lugo, a todos los afiliados que lo necesiten, sin más justificante que la presentación del carnet de afiliado, o el recibo de cotización últimamente abonado
Presentado en la candidatura de centro-izquierda por Lugo en las elecciones a Diputados a Cortes de febrero de 1936 -junto al PSOE e Unión Republicana- fue elegido en tercera posición después de Manuel Becerra Fernández y Roberto Ouro Vázquez. En el Ayuntamiento de Lugo fue el candidato de centro-izquierda que obtuvo una mayor votación. Tras la victoria del Frente Popular y el cese del Gobernador Civil anterior, Díaz y Díaz Villamil ocupó el cargo de manera interna hasta la llegada del nuevo gobernador José Antonio Fernández de la Vega.
Según Pilar López, tras recibir las noticias del alzamiento militar en Marruecos, el día 18 se acuartelan las tropas en Lugo y al día siguiente estallan varias bombas en la ciudad. De manera paralela
Díaz y Díaz Villamil junto a Vega Barrera y Jacinto Calvo organizan la resistencia, intentando concentrar en la capital a grupos de milicias del Frente Popular de la provincia.
Tras escapar de Lugo vuelve hacia el norte, hacia Ribadeo. Allí llega según Arrarás el 20 de julio, junto con contingentes mineros asturianos.
En el expediente de Responsabilidades Políticas de Díaz y Díaz Villamil, según Mª Jesús Souto , se indica que murió haciendo frente a las Fuerzas del Ejército, en la toma de Ribadeo, fijando una cuantía por responsabilidad de por lo menos un millón de pesetas. Tras el embargo sólo se consiguió 1.150 pesetas en metálico y diversos objetos encontrados sobre el cadáver y cantidades en cuenta corriente.
Sin embargo, vuelve a aparecer Díaz y Díaz Villamil con fecha del 12 de septiembre de 1936, cuando el Gobernador Civil de Lugo notifica a los Gobernadores Civiles de la Región Militar su captura. Sin embargo, 13 días después se registra en Sanidad de Lugo su muerte, ocurrida el 25 de septiembre de 1936 por hemorragia de disparo.
Fue el único diputado lucense asesinado de manera violenta sin la realización de Juicio y sumario a través de Tribunales Militares.

 * Souto Blanco, Mª Jesús. La represión franquista en la provincia de Lugo (1936-1940). A Coruña, Ediciones Do Castro, 1998

 


Publicado por a333 @ 12:58  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar

 nace el 6 de agosto de 1907 en Ganajay, provincia de Pinar del Rio (Cuba), su madre Claudia era de Ribadeo (Frieira-Ove) y su padre de Vegadeo.

Fue alumno del grabador gallego Manuel Castro Gil y él mismo fue autor de muy buenos grabados

Una de sus ultimas exposiciones fue en la Sala Solloso de Ribadeo

Una exposición de sus cuadros está teniendo  lugar del 2 al 15 de agosto en la Casa de El Viejo Pancho organizada por la Delegación municipal de Cultura

Murió en 1986 en Gijón.


Publicado por a333 @ 12:46  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar

 nace el 7 de agosto de 1959 en Ribadeo (Lugo), residiendo en la actualidad en Valladolid. Artista multidisciplinar, pintor y escultor, además de diseñador gráfico y excelente poeta. Ha publicado diversidad de libros, entre los que cabe citar ‘Al alba’ (poemas ilustrados), tirada de 1000 ejemplares a todo color, habiendo participado en diversas ediciones de la Antología de la Poesía Iberoamericana de Lord Byron Ediciones.http://lacomunidad.elpais.com/leozelada/2008/2/27/-poesia-al-dolmen-el-auditorio-del-museo-casa-la

 

http://agustinespina.blogspot.com/

http://www.poesiaspoemas.com/agustin-espina

http://agustinespina.blogspot.com/2008/02/poesa-al-dolmen-en-el-auditorio-del.html


Publicado por a333 @ 12:45  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar
Martes, 05 de agosto de 2008
 para el transporte de pasta de celulosa y madera entre la factoría de Navia y el puerto de El Musel (Gijón) causó un profundo malestar en el Ayuntamiento lucense de Ribadeo, que ve en el tren una buena alternativa a la construcción de un muelle flotante en la ría para canalizar los tráficos que genere la planta asturiana. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, criticó ayer que Portos de Galicia, dependiente de la Consellería de Política Territorial, no haya estado "espabilada" para ofrecer una solución similar a la pactada entre Ence y el Gobierno asturiano, teniendo en cuenta que el ferrocarril también le pasa "al pie de la puerta" a Ribadeo. "Si el Principado y FEVE llegaron a un acuerdo para financiar una accesibilidad del tren tanto a la factoría de Ence en Navia como a El Musel, quizá haya que preguntarse por qué Portos de Galicia no estuvo espabilado y no hizo lo mismo para Ribadeo", censuró el regidor, partidario de ofrecer una alternativa distinta a la construcción de una terminal flotante en el puerto.
Por su parte, fuentes de la Consellería de Política Territorial explicaron a Europa Press que el concurso para la construcción del muelle sigue abierto y aunque insisten en la idoneidad del proyecto para seguir manteniendo a la papelera de Navia como principal cliente, insistieron en que no se hará si hay informes desfavorables.http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008080500_4_211496__Galicia-Ribadeo-critica-Xunta-soluciones-alternativas-muelle

Publicado por a333 @ 17:36  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar

de la planta de ENCE en Navia, que implicará el traslado de unas 720.000 toneladas de pasta de celulos y otros materiales anuales, incrementará en un 21 por ciento el actual tráfico de mercancías de la empresa ferroviaria.

El convenio suscrito entre los presidentes de ambas compañías, Juan Luis Arregui (ENCE), y Ángel Villalba (FEVE), de forma paralela al acuerdo entre el Gobierno asturiano y la empresa ferroviaria para construir un ramal de 1,5 kilómetros entre Navia y las instalaciones de la empresa papelera.

Esta infraestructura, que tendrá un plazo de ejecución de unos dieciocho meses, supondrá una inversión estimada de unos diez millones de euros, en cuya financiación colaborarán la empresa ferroviaria y la administración autonómica.

El acuerdo es consecuencia del anuncio de ENCE de incrementar su producción de pasta de papel en la factoría asturiana hasta las 500.000 toneladas anuales de las que se 420.000 se exportarán por barco a Europa a través del puerto de El Musel, en Gijón.

Además del transporte de la pasta, la compañía papelera utilizará los servicios de FEVE para mover anualmente unas 300.000 toneladas de otras materias primas, fundamentalmente madera, un producto del que la factoría de Navia, que cuenta con una plantilla de 400 trabajadores, consume un millón de toneladas al año.

Además, será necesario integrar y adecuar los accesos dentro del puerto de El Musel para llegar hasta los muelles de la Osa, actuación que asume la Autoridad Portuaria de Gijón, y la construcción de una terminal marítima del tipo All Weather Terminal, con sus naves y almacenes correspondientes.

Para el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, el acuerdo suscrito hoy "hace historia" ya que supone dar un impulso a un sistema autonómico de transportes que incluirá el futuro tren-tran que pondrán en marcha FEVE y la administración regional.

En este sentido, ha considerado que la existencia en Asturias de una red ferroviaria de vía estrecha como la de FEVE supone una de las grandes ventajas competitivas del Principado respecto a otras comunidades.

Según Areces, esta iniciativa supondrá "un revulsivo económico" para la comarca del Navia y permitirá contribuir al equilibrio territorial del Principado ante la necesidad de que el área central de la región "irradie actividad económica" al resto de Asturias.

El jefe del Ejecutivo ha elogiado además el compromiso mostrado por la papeler ENCE con su factoría de Navia "que genera mucho empleo y que sigue apostando por Asturias" al igual que hacen, ha subrayado, otras compañías como Arcelor o HC Energía que han anunciado nuevas inversiones en las últimas semanas que permiten a la región "aguantar el tirón en momentos de incertidumbre".

Por su parte, el presidente de FEVE ha considerado que, en la actual coyuntura económica y de preocupación por el medio ambiente, el transporte ferroviario resulta "imprescindible siempre que se preste en las mejores condiciones".

Villalba ha señalado que el acuerdo con ENCE le obligará a modernizar sus locomotores y vagones así como a fabricar nuevos contenedores para el traslado de la mercancía procedente de Navia y ha anunciado también la electrificación en un periodo máximo de tres años de sus líneas férreas en la comarca occidental de Asturias.

Tras el anuncio de ENCE de que aumentaría su producción anual de celulosa de 300.000 a 500.000 toneladas el Principado apostó por la posibilidad de que construir un ramal que le permitiera transportarlo a través de FEVE tras conocer la propuesta de construir un muelle flotante en Ribadeo, en Lugo, en cuyo puerto la actividad de la papelera genera el 80 por ciento de los tráficos.

El muelle, a cuya construcción se opone el Ayuntamiento de Ribadeo, consistía en una nave cubierta de 25 metros de altura que ocupará casi 6.000 metros cuadrados, de los que 2.200 invadirían la ría para dar salida a los tráficos que genere el incremento de producción de la factoría de la papelera Ence en Navia.http://www.elimpulso.es/?cmd=displaystory&story_id=3870&format=html

 


Publicado por a333 @ 17:34  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar

 políticos municipales, ponemos en su conocimiento las conclusiones alcanzadas, sobre el aprovechamiento de los espacios públicos y la necesidad de realizar actuaciones en dicha materia en los siguientes emplazamientos:

 

-El Cine Teatro, necesita ser arreglado el escenario, limpieza de camerinos y accesibilidad en la entrada y en los baños.

-Casa da Ría, precisa que se eliminen humedades existentes, adecentar el edificio para su posterior apertura al público, sin olvidar la accesibilidad.

-Antigua Oficina de Turismo, precisa que se eliminen humedades existentes, adecentar el edificio, sin olvidar el arreglo de la rampa para que realmente sea accesible.

-Fuerte de San Damián, precisa una limpieza. Arreglar los desperfectos existentes en el interior, posibilidad de Baño adaptado y la rampa de acceso que está deteriorada.

 

Por todo lo expuesto SOLICITAMOS,

 

Que programen las actuaciones oportunas y las ejecuten de modo que se subsanen las deficiencias-necesidades detectadas en los espacios públicos mencionados, con la finalidad de que puedan ser de uso y disfrute de todo ciudadano/a en igualdad de condiciones.

 

Ribadeo, a 22 de julio de 2008.

 

 

 

GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES. AYUNTAMIENTO DE RIBADEO

*Firman por O Cantal, Asoc. Viudas, Asoc. Amas de Casa, A Mariña-Cogami, Atalaia


Publicado por a333 @ 14:10  | proyecto
Comentarios (0)  | Enviar
 

 Músico galego (Viveiro 5 de agosto 1962 - Ribadeo 16 de maio de 2001), director de banda e trompetista, a máis de compositor, pedagogo, poeta, dramaturgo, ensaísta...

Creador da banda de Ribadeo, da Academia de Música Carlos Álvarez Fernández-Cid e da Escola Municipal de Música de Ribadeo (para a que se están facendo xestións para que leve o seu nome), das que foi director. Asi mesmo, tamén foi director con anterioridade da Coral de S. Cibrao. É autor de obras musicais para diversas agrupacións e de numerosos arranxos. Dirixiu musicalmente a Banda Sinfónica Muncipal de Ribadeo dende a súa creación (1992) ata convertila nunha das máis importantes de Galicia, grabando con ela dous discos, no primeiro dos cales gravou dúas obras súas.

Tamén foi un prolífico articulista, facendo incursións no ensaio e o teatro. A súa obra pedagóxica está recollida en múltiples conferencias e artigos recollidos en diversos medios e publicacións. A súa faceta literaria está exemplificada nalgunhas das súas obras teatrais como "Comunicando" e en multitude de poemas.

Asi mesmo tamén tivo intervención na política, incluído nas listas do BNGhttp://ribadeando.blogspot.com/2005/12/2-entrada-de-hoxe-biografa-de-hernn.html

 


Publicado por a333 @ 6:59  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar
Lunes, 04 de agosto de 2008
La empresa Ence firma con FEVE y el Principado de Asturias un acuerdo para trasladar su producción de Navia por tren al puerto gijonés de El Musel, según anunció el presidente asturiano Vicente Alvarez Areces. El presidente de FEVE,  Ángel Villalba aseguró que el proyecto era sostenible y que supondría solucionar problemas que se están debatiendo como la construcción de la nave en el muelle de Ribadeo, que quedaría fuera de juego.

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, afirma también que esto va a ser un gran revulsivo económico para toda la comarca de Navia por el volumen económico que genera la actividad papelera. Y también un revulsivo para toda la costa occidental porque esta mejora de los tráficos ferroviarios favorecerá a muchas otras empresas.

O alcalde, Fernando Suárez, insiste en que <desde a unanimidade da Corporación en Ribadeo sempre tivemos claro o que queremos para Ribadeo. E esta solución aportada por Portos de Galicia, con esa nave tan inmensa dun campo de fútbol de superficie e cunha altura duns 8 pisos, era incompatible absolutamente desde o punto de vista medio ambiental e desde o punto de vista do crecemento ordenado da vila, era incompatible co turismo e co que eso supón para o noso Concello coma fonte de riqueza….. estamos firmemente convencidos de que eso non podía ser tal e como Portos plantexaba a solución>.

O rexedor ribadense engade <a modo de reflexión que si o Principado e Feve chegan a ese acordo para financiar os desvíos da liña de Feve para que as mercadorías poidan entrar no porto de Xixón e na factoría de Navia, habería que preguntarse en alto ¿Porqué Portos de Galicia e esta consellería levan desde hai meses dicindo que estaban facendo estudios para conectar a liña férrea cos portos de interés coma o de Ribadeo senón deron pasos moito máis ambiciosos e concretos coma os asturianos o teñen feito?>.

Fernando Suárez engade <o que de todos é sabido. O porto comercial de Ribadeo é o que está a menor distancia da factoría Ence de Navia e é o porto que menores tarifas ten. Desde Ribadeo estamos convencidos de que esa proposta de nave industrial en Mirasol non podería ser compatible cun crecemento ordenado e racional do noso Concello>.


Publicado por a333 @ 20:48  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar
 

Edificación defensiva costera (Saeteras en los muros defensivos) construida a mediados del s. XVIII con el fin de defender la Ría de Ribadeo, probablemente contando con los cañones de la zona de San Román en Figueras (Castropol) ya que están situados estrategicamente en la zona más angosta de la Ría

Antecedentes: A fines de la Edad Media hubo allí una torre -TORRE NOVA- , armada con alguna pieza de artillería desde el siglo XVI, hasta el año 1624 en que fue sustituida por el primer fuerte de San Damián, obra del MARQUÉS DE CERRALBO, Capitán General de Galicia.
Sobre este fortín existe un informe de primera mano dado por el mismo Duque de Ciudad Real en 1625 y conservado en el Archivo General de Simancas, donde se describen las fortificaciones de la plaza....

En el manuscrito de D. JOSÉ CORNIDE en que describe las defensas de la costa de Galicia hace referencia a sus defensas...
También Madoz lo describe.


Se encuentra situado junto a la zona del parque etnográfico de O Cargadoiro.

Fuentes: http://foros.xenealoxia.org/viewtopic.php?t=2785


Es uno de los edificios que O Cantal, Amas de Casa, Asoc. Viudas, A Mariña-Cogami y Atalaia , intentamos se abran al público


Publicado por a333 @ 20:43  | arquitectura
Comentarios (0)  | Enviar
 

La Ría de Ribadeo (Zona ZEPA, convenio RAMSAR, reserva nacional de caza, englobada dentro de la Red

Natura 2000, ...).

Se ubica en el Monte de Santa Cruz, cuenta con sala de audiovisuales, exposición y observatorio astronómico (instalaciones con cupula giratoria únicas en Lugo), aula de la naturaleza
 Las réplicas de aves que alli se encuentran son accesibles a personas que padecen de ceguera.

Es uno más de los edificios que O Cantal, Amas de Casa, Viudas, A Mariña-Cogami y Atalaia intentamos su vuelta a poner en uso


Publicado por a333 @ 20:40  | proyecto
Comentarios (0)  | Enviar

Dentista andaluz. Fue Alcalde de Ribadeo por el Partido Repúblicano Radical durante la Segunda República. Gobernaba en coalición con el partido socialista


 

En Ribadeo, a catorce de febrero de mil novecientos treinta y seis ANTE MI don Robustiano López Sarmiento, abogado Notario de la misma y su distrito del Ilustre Colegio de La Coruña COMPARECE al efecto de apoderar.-----------------

Don Rafael Fernández Cardoso, mayor de edad, casado, odontologo y vecino de esta; con cédula correinte de tarifa tres clase diez número novecientos cuarenta y dos.--------

Conozco al compareciente constandome su ocupación y vecindadad. Asegura tener y tiene a mi juicio la capacidad legal necesaria para lo indicado y reiterando sus enunciados propositos EXPONE.------------------

Que ha sido proclamado candidato a Diputado a Cortes para las que tendrán lugar el diez y seis de los corrientes según me justifica con un certificado que me exhibe y devuelvo y que literalmente copiado dice asi.------

Don Antonio Millan Millan, secretario de la Junta Provincial del censo electoral de Lugo.--

CERTIFICO: Que esta Junta en sesión de hoy proclamo candidato a diputado para las elecciones generales ordinarias de Diputados a Cortes que han de verificarse en virtud de convocatoria hecha por decreto de 7 de enero último al Sr. D. Rafael Fern´ndez Cardoso por haber justificado su derecho a serlo con sujección a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto del Ministerio de la Gobernación de 8 de mayo de 1931 Ley de 27 de Julio de 1933 y Orden Circular de 29 de enero de 1936.---

Y para que el interesado pueda justificar su carácter de tal candidato en todos los actos relacioandos con las citadas elecciones de Diputados a Cortes se expide la presente certificación que le servira de credencail para todos los efectos que la ley electoral determina en lUgo a nueve de Febrero de mil novecientos treinta y seis . Antonio Millan Vº Bº El Presidente. Sigue una firma ilegible-rubricados

Que con el carácter de tal candiato desea apoderar para fines electorales a personas de su confianza y llevandolo ahora a la practica OTORGA--

Que confiere poder para fines electorales a los señores siguientes convecinos del poderdante.---

Don Antonio Pérez y Pérez, Don Antonio Martínez López, Don José Rodríguez Corbeiras, Don Gil Rico Martínez, Don Salvador González Alvarez, Don Antonio García Fernández, Don Máximo Alvarez, Don José Tomas Fernández, Don Manuel González, Don Candido de la Barrera, Don Camilo Pérez Navia y Don Manuel García rodrígeuz, a quienes confiere solidariamente las facultades siguientes:----

Hacer la consgnación de interventores para cada una de las mesas,representar al mandante en los Colegios electorales en uso del derecho que la ley otorga a los candidatos, prsenciar el escrutinio, formular protestas solicitar la intervención de Notario requiriendole para levantar acta de los hechos que ocurran, pedir a la autoridad y a sus agentes su intervención y apoyo para el libre ejercicio de las funciones Notariales, y en geneal practicar cuanto el otorgante en su citada cualidad de candidato podria realizar siendo presente----

Son testigos instrumentales Don Manuel Margolles Despora y Don Constantino Martínez Fernández, mayors de edad, industriales de esta vecindad.----

A todos los presentes leo en alta y clara voz lo transcrito por renunciar al derecho que previamente les advierto de leerlo por si mismo y enterados todos en su contendo presta al mismo su asentimiento el otorgante y firman todos conmigo dando yo el Notario fe de cuanto aquí consignado queda y de que este poder se extiende sobre este solo pliego=Rafael Fernandez=Manuel Margolles=Constantino Martinez=Signado Robustiano López Sarmiento=esta por todos rubricados

 

 


Publicado por a333 @ 19:32  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar

Nace en Ribadeo el 21 de octubre de 1841 y fallece en A Coruña el 27 de abril de 1909.
Abogado, fue Diputado por Ribadeo en la legislatura de 1873-74 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXD1S.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&NUM1=&DES1=&QUERY=(76470).NDIP.
En Ribadeo fue profesor en la Escuela Naútica,abogado, comerciante, fundador y director del periodico local La Cuenca del Eo (1866-67)
Fue socio (accionista) de la Institución Libre de Enseñanza junto con Giner de los Rios


Publicado por a333 @ 17:16  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar

En el año 1974 el Plan Marisquero de Galicia adquiere en propiedad en Ribadeo las naves de la antigua Fabrica de Conservas Pelaez que se convertirá en Centro de Estudios Marinos. En 1978 se instala en una de las naves una Planta de Cultivos Marinos . Cooperan las Cofradias de Pescadores.

Cuenta con modernas instalaciones que le permiten llevar a cabo el proceso de reproducción, desde que se inicia

hasta que la semilla logra un tamaño adecuado para su sembrado en parques naturales.

Dispone de dos edificios. Uno dedicado a oficinas, despachos, biblioteca, sala de juntas y dos laboratorios dotados de los aparatos

científicos necesarios para la investigación. La otra instalación comprende las áreas de producción y de cultivo del fitoplancton, laboratorio húmedo y sala de caderas, filtrado, bombas de aspiración y depósito de agua.

Junto a estos edificios se encuentran dos invernaderos, uno para el engorde de la semilla antes de su sembrado y otro para el cultivo del fitoplancton a gran escala.Publicado por a333 @ 7:00  | hist.ribadeocontemporanea
Comentarios (0)  | Enviar
Domingo, 03 de agosto de 2008
Feve se convertirá mañana en el principal operador de transporte de la factoría que Ence tiene en Navia. El acuerdo, que hará que la papelera utilice el puerto de El Musel para sus operaciones, lo anunció ayer el presidente del gobierno regional, Vicente Álvarez Areces, en el discurso inaugural de la Feria de Muestras. Con la firma del convenio a tres bandas entre el Principado, Ence y la compañia ferroviaria, quedará zanjada la polémica por la posible construcción de una terminal de carga y descarga en la ría de Ribadeo, la alternativa gallega para transportar la materia prima y el producto elaborado de la factoría.
Ence-Navia tiene previsto incrementar su producción de pasta de celulosa hasta llegar a las 500.000 toneladas al año, de las cuales en torno a 420.000 se exportarán a Europa por barco. Además, el propio aumento de la producción requerirá de un incremento cercano al millón de toneladas de madera al año, de las que alrededor de 300.000 llegarán a la fábrica en ferrocarril. En total, Feve moverá 720.000 toneladas al año de materia prima y producto transformado, que entrarán y saldrán principalemente por El Musel. Para ello será necesario integrar y adecuar los accesos dentro del puerto gijonés y así poder llegar hasta los muelles de La Osa. Esta actuación, junto a la construcción de una terminal marítima del tipo 'All Weather Terminal', será asumida por la Autoridad Portuaria de Gijón.
Feve también ha desarrollado un amplio plan de transportes que implicará la construcción de nuevas infraestructuras y la adquisición de nuevos ferrocarriles y vagones. El ramal que enlazará la factoría con Navia tendrá 1,5 kilómetros y será titularidad del Principado.
«Este acuerdo no sólo traerá beneficios a la papelera. También es una cuestión estratégica para el desarrollo del occidente», señaló el portavoz socialista. En este sentido, Ignacio García, alcalde de Navia, subrayó «la importancia que tendrá para vertebrar las comunicaciones entre el Occidente y el centro asturiano». Y añadió: «Se ha demostrado que la nave de Ribadeo no tenía ningún sentido». Por su parte, el diputado socialista Álvaro Cuesta destacó que el «éxito» que esta operación supondrá para Asturias.
El presidente de Feve, Ángel Villalba, se mostró satisfecho por un acuerdo que, según explicó, se concretó gracias a la «comprensión y la generosidad» de los responsables de Ence, así como de la voluntad «férrea» de Areces. Previamente, y en su intervención, el presidente regional, sin citar de forma expresa el proyecto del muelle en Ribadeo, sí dijo que el acuerdo entre Principado, Feve y Ence es «sostenible» y permite «resolver problemas que estaban en el debate desde el punto de vista medioambiental».

Publicado por a333 @ 21:29  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar
 para dar salida a la producción de la pastera pontevedresa Ence pierde fuerza. Este lunes está previsto que se firme un acuerdo entre el Gobierno asturiano, la empresa Feve (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) y la propia pastera para transportar las mercancías por vía férrea.
Según el nuevo acuerdo, Feve conduciría hasta el puerto de Gijón unas 720.000 toneladas anuales, entre materia prima y producto transformado, convirtiéndose en el principal operador de Ence. Para ello, será necesaria la construcción de un nuevo ramal en la vía férrea, de un kilómetro y medio de longitud, que conecte Navia con el puerto gijonés.

Así las cosas, tanto los colectivos ecologistas como el Concello de Ribadeo, que se opusieron a la construcción del muelle flotante que anunciara Puertos de Galicia, acogen satisfactoriamente el nuevo proyecto, siempre que signifique la anulación de la terminal de carga y descarga que se pretendía levantar.

Los ecologistas dudan
El alcalde ribadense, Fernando Suárez, ha indicado en declaraciones a la Radio Galega que todas las fuerzas políticas tienen claro su rechazo a la terminal flotante. El puerto de Ribadeo posee a su juicio las características que facilitan la conexión por vía férrea entre puertos comerciales, y es además el que tiene implantadas las tarifas más bajas, un plus añadido desde el punto de vista económico.

Desde la Plataforma pola Defensa da Ría se opusieron desde el principio a la ampliación del puerto por el impacto ambiental de las obras. Ahora, dudan de las buenas intenciones de esta alternativa.

Su presidente, Evaristo Lombardero, señaló en la misma emisora que se trata de "una estrategia mercantil de Ence, que no supone necesariamente la paralización del galpón". Según ha explicado, el acuerdo con Feve y el muelle flotante no son medidas excluyentes, sino complementarias.

De salir adelante, el muelle flotante contaría con una nave cubierta de 25 metros de altura que ocuparía unos 6.000 metros cuadrados, 2.500 de ellos invadiendo el agua de la ría.

Críticas a ambos lados de la ría
En el momento de ser anunciada su construcción, la lluvia de críticas llegó desde ambos lados de la ría. La instalación de la nueva terminal en el puerto de Mirasol es una iniciativa que nació vinculada a Ence, principal cliente del muelle ribadense, y especialmente a los proyectos de ampliación de la fábrica de celulosa que esta empresa tiene en el municipio asturiano de Navia.

Desde el muelle de Ribadeo salen anualmente unas 240.000 toneladas de celulosa con destino a Alemania, Reino Unido, Bélgica o Francia, que Ence planea aumentar hasta las 500.000 toneladas anuales.

Galigrain, empresa gallega que solicitó la concesión administrativa para la construcción de la terminal, ya dispone de la gestión en otros puertos gallegos, como es el caso de Marín, donde existe una instalación similar a la que propone para Ribadeo, y por la que tiene cedidos los tráficos generados por la factoría de Ence en Lourizán. Fuente: El Progreso

 


Publicado por a333 @ 21:24  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar

Ence-Navia llevará la mayor parte de su producción al puerto de Gijón en tren

Feve, Ence y el Principado de Asturias han llegado a un acuerdo que permitirá transportar la mayor parte de la producción de la Papelera de Navia a través del ferrocarril. El lunes ratificarán la decisión, pero ya ha trascendido que la pasta de papel tendrá su destino en el puerto de El Musel, en Gijón, y que para su transporte habrá que crear un ramal ferroviario que una la actual vía del tren con la propia fábrica, una actuación cuyo coste se aproximará a los 8 millones de euros.

La noticia se anunció ayer durante la presentación de la Feria de Muestras de Gijón, a la que acudió el presidente de Feve. Ángel Villalba mostró su satisfacción por el acuerdo y destacó que ha sido posible «gracias a la comprensión y la generosidad de los responsables de Ence, así como la voluntad férrea de Areces. Hablamos de dar salida a un millón de toneladas y de solucionar el futuro, porque otras comunidades también tenían intereses», dijo Villalba.

La incógnita ahora es saber si este nuevo proyecto, muy demandado por los ayuntamientos del Occidente de Asturias y por el Gobierno regional, pone fin a las aspiraciones de Portos de Galicia de construir la polémica nave de carga y descarga en Ribadeo. Sobre esta cuestión se le preguntó ayer al presidente de Feve, pero no quiso contestar y se limitó a manifestar que no le correspondía a él realizar valoraciones acerca de «proyectos alternativos».

El presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, también se refirió a esta cuestión durante su discurso de apertura de la Feria de Muestras. Sin citar explícitamente el proyecto del muelle de Ribadeo, sí dijo que el acuerdo entre Principado, Feve y Ence «es sostenible y permite resolver problemas que estaban en el debate desde el punto de vista medioambiental», afirmó el mandatario autonómico.

Asturias, al igual que los ayuntamientos que comparten el estuario del río Eo, siempre ha mostrado su más enérgico rechazo a la construcción de la terminal de carga y descarga. Precisamente, el próximo domingo, día 10 de agosto, está previsto que muchos asturianos participen en la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de la Ría y O Tesón.

La posibilidad de transportar la pasta de papel desde Navia a Gijón a través del tren no es una idea nueva. Incluso antes de que la Xunta proyectase la polémica nave en la ría de Ribadeo, técnicos de Feve ya se habían acercado a Navia a comprobar el terreno y testar la viabilidad del proyecto.

La alternativa asturiana a la terminal de carga y descarga significa la puesta en servicio de 1,5 kilómetros de vía para unir la zona de Baldeón hasta Ence-Navia. Para salvar el desnivel existente se crearán dos viaductos y un túnel bajo la carretera Navia-Villayón. Ence-Navia pasará a final de año de las 300.000 toneladas de producción a las 500.000, por lo que se hace urgente una salida inmediata a todo ese nuevo material.


Y ayer en La Voz de Galicia:

Las reacciones a la visita del presidente de Portos de Galicia, Jacinto Parga, a Ribadeo, donde hizo una defensa del proyecto de la terminal de carga y descarga en el muelle de Mirasol no se hicieron esperar. Ayer, el alcalde, Fernando Suárez (BNG), consideró que la actitud de Parga es «rallante» y le replicó que por mucho que se empeñe el Concello no le dará licencia de obra.

Desde el colectivo vecinal O Tesón, el secretario, Antonio Gregorio, calificó de poco apropiadas las manifestaciones de Parga, cuestionando la manifestación vecinal convocada para el próximo día 10 contra la nave. Además, dudó de que realmente sea cierto lo apuntado por el presidente de Portos: que con la nave se podrían crear siete puestos de trabajo.

Fernando Suárez fue tajante: «O presidente de Portos pode vir a Ribadeo cando queira a facer cuestións do seu departamento como é lóxico, pero tamén creo que xa empeza a ser un pouco raiante o de aproveitar calquera cuestión para incidir nas bondades dun proxecto totalmente inapropiado, non só para o porto senón tamén para Ribadeo». Suárez recordó que es el Concello quien debe dar la licencia de obra y que ya ha reiterado que no lo hará, y acusó a Parga de comportarse de forma inapropiada, más pendiente de los intereses de una empresa que de los del conjunto de Ribadeo.

El alcalde recordó que toda la corporación de Ribadeo se ha pronunciado contra este proyecto, que Suárez califica de «mamotreto no porto comercial de Ribadeo, encastrado no casco vello, e que ocupará unha superficie e un volumen brutal».

Por último instó a Portos a que si realmente quiere mejorar la capacidad del puerto, que acometa el dragado integral del canal de la ría. Suárez reiteró que el muelle tiene capacidad suficiente para soportar un incremento del tráfico de mercancías.


Publicado por a333 @ 20:13  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar

El profesor, además de ex alcalde ribadense y ex parlamentario Eduardo Gutiérrez repasó ayer parte de la historia de la Xira a Santa Cruz en un pregón en el que ensalzó el papel de Amigos da Gaita y de los comuneros, además del del instrumento musical que singulariza la romería. En su intervención, previa a la fiesta que reúne hoy a cientos de romeros y en al que se tributará un homenaje al ex regidor Francisco Maseda, destacó: «Non só me refiro a Rosalía de Castro ou Curros Enríquez cos seus impares A Gaita Galega e O gueiteiro , senón a figuras máis recentes, aínda que clásicas e que dedicaron liñas a esta festa e aos seus creadores e promotores, como é o caso de Eduardo Blanco Amor a quen, aínda que xa lera, coñecín un día de 1974 con ocasión da inauguración da Corredoira dedicada aos irmáns Suárez Couto. Naquela xa lonxana ocasión o semanario La Comarca recollía artículos do grande escritor ourensán, de Álvaro Cunqueiro, de Valentín Paz-Andrade e mesmo un breve poema de Celso Emilio Ferreiro dedicado aos irmáns Carlos e Amando Suárez Couto, verdadeiros artífices da Xira, do Monumento ao Gaiteiro Galego e, no caso de Amando, do grupo de gaiteiras Saudade, aquel orixinal e singular conxunto ao que me gostaría hoxe citar aquí coma modesta homenaxe, porque o seu vencello coa Xira a Santa Cruz é evidente».

Gutiérrez recordó que la xira fue una fiesta que caló hondo en las distintas generaciones ribadenses. «Cando o 28 de xuño de 1936 foi sometido a plebiscito o primeiro Estatuto de Autonomía, as organizacións do vello Partido Galeguista de toda Galiza decidiron acender fachos e fogueiras comemorativas nos montes e curutos de todo o país. A organización de Ribadeo elexiu o lugar máis simbólico e emblemático para que fora divisada desde toda a ribeira: Santa Cruz»./En La Voz de Galicia de hoy


Publicado por a333 @ 8:56
Comentarios (0)  | Enviar
S?bado, 02 de agosto de 2008
 

 

Hai mais praias das que se citan pero estas dispoñen de fácil baixada mais non son accesibles para persoas en silla de rodas exceptuando Os Bloques e Esteiro.
En Ribadeo temos gran número de pequenas calas as que se accede por carreiros de pescadores, polas rochas ou en barca e outras praias como Porto, Xuncos... en A Devesa

A praia de Augas Santas, coñecida de xeito turístico por Praia das Catedrais, está situada no termo da parroquia de A Devesa, no concello de Ribadeo. Ten unha lonxitude media de 1500 m., aínda que quedan reducidos a 320 m. segundo outras fontes, xa que está illada en varias porcións que ás veces se consideran independentes. O anterior, xunto cunha anchura moi variable debido a que a marea alta tapa toda a area en moitas partes dela, mentres noutras a baixa outras abrangue ata uns 100 m de anchura, danlle á praia un aspecto sinxelo. A praia en si é aberta con area branca e fina, bañada por unha ondada moderada. Algún ano ten disposto de bandeira azul. 

A Praia de Esteiro esta localizada no termo da parroquia de A Devesa; dispón dunha lonxitude de 60 m. (algunhas fontes aumentan esta lonxitude ata 100 m.). A anchura media ronda entre os 6 m. e os 10 m. Ten forma de ensenada, bañada polas augas do mar cun oleaxe moderado. O seu entorno está sen urbanizar sendo en zonas próximas a abundancia de pradeiras. Situada na ensenada do Cadramón (entre as praias das Catedrais e As Illas), é moi recomendable para os máis cativos, xa que na baixamar formase unha pequena lagoa na que se pode disfrutar do baño sen perigro. Tamén se sitúa cerca do Porto Deportivo de Foz. Todo o longo a praia podese percorrer pisando unha area branca e fina e non dispón de bandeira azul (pero non por iso deixa de haber concorrencia); polo cal tampouco é habitual que haxa un equipo de salvamento na zona, en todo caso, de haber algun ferido, sería traslado o Hospital Comarcal da Costa-Burela. Conta coa típica poboación faunística do litoral. A mesma praia (xunto coas praias de San Miguel de Reinante (Barreiros), As Catedrais, As Illas, Os Castros, Areosa e Olga (todas de Ribadeo), conforman a Zona das Catedrais, espazo natural protegido e catalogado como "Rede Natura 2000". O seu acceso ven dende Ribadeo pola estrada N-634 na dirección a Lugo, ata desviarnos por un ramal a dereita sinalizado, que nos leva xusto ata a praia. 

A Praia de As Illas, situada no termo da parroquia de A Devesa, e na zona da aldea de A Rochela. A súa anchura media estímase entre 9 e 10 m., e a súa lonxitude é de 750 m.(aunque outras fontes din ter 98 m.); sendo o nivel de ocupación alto nos periodos estivais. A praia dispón de area branca e fina, sendo unha praia aberta con ondulaxe moderado e rectilíneo. Conta coas especies faunísticas propias de cualquera praia, sobre todo aves. Enmarcada no medio dun paraxe rochoso de extraordinaria fermosura, igual que a veciña praia dos Castros, coa que se comunica na baixamar.

 A Praia dos Castros, situada nos confíns A Rochela; no termo da parroquia de A Devesa. Cunha anchura de entre 5 a 20 m. en termo medio e de 1500 m. de longo (noutras fontes dise ter 220 m.), esta dotada de area branca e fina. A praia en si é aberta, cunha ondada forte e ventosa, que lle confire á zona unha forma rectilínea. Conta coas especies faunísticas propias de calquera praia, sobre todo aves.

Está enmarcada no medio dunha paraxe rochosa de extraordinaria fermosura. A area altérnase con illas con covas e formas rochosas ás que se pode acceder facilmente na marea baixa. Está comunicada coa praia das Illas (situada ao seu carón) na baixamar. É idónea para a práctica do surf. Ademais, durante a marea baixa conta cunha pequena "piscina", (un reduto ao abeiro dun penedo de pouco máis de 2 x 2 m. que os máis cativos saben aproveitar).

A praia de Olga está situada nos límites da parroquia de Piñeira no concello de Ribadeo. Ten unha anchura media de 10 m. e unha lonxitude de 50 m. Ainda que a praia ten nalgunhas zonas area fina e dourada, xeralmente na súa maioría é de grava e area grosa, feito que fai que sexa pouco concurrida. Está bañada por ondas moderadas a fortes .

A Praia das Rochas Brancas, esta situada na zona da parroquia de Vilaselán no Concello de Ribadeo. Ten unha lonxitude de 115 m. e unha anchura media de 12 m. e está medio protexida do vento por un cantil (na beira do faro da Illa Pancha). A oleaxe, nesa praia, ten destruido o acceso nalgunhas ocasións

A Praia do Cargadeiro, esta situada na parroquia de Vilaselán no concello de Ribadeo. Nos seus arredores atópase o Conxunto Etnográfico do mesmo nome e o Castelo de San Damián e está o caron de outras pequenas calas, estas de pedra.

Praia dos Bloques. Na zona portuaria, está pegada o peirao de Mirasol. Era unha praia natural convertida (destruida?) pola man do home en artificial/Wikipedia


Publicado por a333 @ 7:48  | geografia
Comentarios (0)  | Enviar
Viernes, 01 de agosto de 2008
El embarcadero de Figueirúa era el muelle “veyo” de Ribadeo. Estaba situado entre el muelle nuevo, Mirasol, y Cabanela. Porcillán era, por la época, puerto más industrial, pesquero y de cabotaje, pero acogía, claro, el pasaje de Figueras. Desde Castropol sólo se abordaba, cuando en mareas muy vivas había que “ir por abaxo” es decir dar “a volta por as Figueiras”. La cortada actual no tenía tanto calado e iba más de La Punta a Figueirúa.
El atracadero era una rampa empedrada de canto rodado que se prolongaba por un camino en zigzag hasta las primeras casas, justo debajo de la tapia del Convento de Santa Clara. A media subida estaba la caseta de madera para el control de arbitrios fiscales. En tiempos del estraperlo allí se agazapaban los carabineros para avizorar la muga
Desde que hizo el muelle de Mirasol, más cómodo y con carretera de acceso este embarcadero perdió tráfico, pero aún se usaba en momentos de marea baja cuando el pasaje por la “cortada del medio” se hacía más corto/primote.blogia.com

Publicado por a333 @ 16:03  | de la historia de Ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
 

altares de nuestra Villa

Jardines de nuestro clan

y mozas de maravilla


Publicado por a333 @ 15:53  | poes?a-canci?n
Comentarios (0)  | Enviar
El presidente de Portos de Galicia, Jacinto Parga, aseguró ayer en Ribadeo que la tramitación del proyecto para la construcción de una terminal semiflotante de carga y descarga en el puerto «sigue adelante», si bien matizó que, antes de convocar el concurso público, «queremos informarnos sobre si hay algún motivo técnico que lo imposibilite» y añadió que en ningún caso entraremos en un procedimiento si sabemos que no lo podremos acabar».

En este sentido, indicó que el proyecto será revisado por Patrimonio, pues parte de la obra ocuparía un suelo incluido en el ámbito de protección del casco histórico ribadense, y por el propio Ayuntamiento. Si la iniciativa no supera estos filtros, no se seguirá adelante con la tramitación.

Parga, quien visitó la localidad lucense para firmar el nuevo convenio laboral de los estibadores del muelle Mirasol, es el principal defensor del proyecto propuesto por la empresa Galigrain para servir a los intereses de la papelera Ence.

El próximo mes de septiembre, Portos presentará en Ribadeo un plan especial para el puerto, en el que se incluye la nave y cuya ejecución dependerá de la aprobación del Consistorio ribadense.

Hasta la fecha, la Corporación ribadense ha mostrado su desacuerdo con esta iniciativa. Parga lo tiene claro y por eso afirma que el proyecto «sólo saldrá adelante si una mayoría de la sociedad ribadense lo aprueba». Con respecto a la manifestación convocada por las asociaciones vecinales, indicó: «Me gustan las sociedades reivindicativas, pero, a día de hoy, ninguna se ha puesto en contacto con nosotros para pedirnos información».

Para la máxima autoridad de los puertos gallegos, este proyecto de terminal de carga sólo tiene sentido como garantía para «mantener los puestos de trabajo y la actividad comercial de Ribadeo». A este respecto, agregó que «apoyaremos cualquier propuesta técnica que garantice la carga».

El presidente de la Autoridad Portuaria gallega indicó que la propia empresa Ence, que usaría la terminal cubierta para dar salida por barco a su pasta de papel, «nos ha transmitido la necesidad de que eliminemos las incertidumbres del proyecto». No en vano la papelera está afrontado un proceso de ampliación de la producción y necesita despejar cualquier incógnita con respecto a la salida de su material.

En lo que concierne al proceso de competencia, abierto para que otras empresas pudiesen presentar proyectos similares, Jacinto Parga precisó que una empresa más presentó su oferta, aunque fuera del plazo indicado. No obstante, aclaró que «no va a haber ninguna concesión directa; si se tramita, será un proceso público».

Primeros datos

El pasado abril, la Xunta inicia los trámites y ofrece los primeros datos sobre el proyecto propuesto por Galigrain.

Los desencuentros

Los alcaldes con influencias en la ría rechazan el proyecto, pues la nave ocuparía 3.700 metros cuadrados en tierra y 2.200 sobre la ría del Eo. La Xunta y el Principado escenifican en los medios su opinión contraria al proyecto.

Nuevas propuestas

La iniciativa de Galigrain pretende servir a los intereses de la empresa papelera Ence, para dar salida por barco a su producción. Feve decide proponer una alternativa por tren.


Publicado por a333 @ 15:43  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar

Dadas las declaraciones del Presidente de Puertos sobre la construcción de una gigantesca nave en el Puerto de Mirasol, consultados los socios de Atalaia nos sumamos, sin ninguna duda, al NO a la nave, un no preventivo y cara a organismos que como Puertos  apoyen la construcción del engendro. De todas formas seguimos pensando que si el ayuntamiento de Ribadeo no quiere y, unanimemente, ha dicho no, no se puede construir ya que tendría que ser autorizada mediante licencia municipal.

Que quede claro que el asunto provocó tiranteces entre los gobiernos de la Xunta y el Principado que quedaron solventadas con el encuentro entre los titulares de Medio Ambiente de Asturias, Belén Fernández, y Galicia, Manuel Vázquez, celebrado el pasado junio en Castropol. Ambos consejeros rechazaron la posibilidad de que el proyecto llegara a materializarse y firmaron la paz entre sus gobiernos.

Por si las moscas lo que se pretendía constuir era: 


UNA NAVE que en principio tiene una linea de 90 m sobre 22 pilares (11 dobles) en el auga. En tierra dos cuerpos de dimensiones diferentes. El más grande continúa en la linea de agua. Sobre el auga está prevista una cubrición de 2207 m2, metiendose en el agua unos 24,5m, y en tierra , de 3775m2, con un total de 5982m2.

La Ría ya sufre bastantes agresiones sin que sumemos un atentado más.

Estaremos el domingo 10 de agosto en la manifestación que sale a las 12 de la calle San Roque


Publicado por a333 @ 14:08  | nave puerto mirasol
Comentarios (0)  | Enviar