Jueves, 30 de octubre de 2008
 

 

Sr. D. Ignacio Rodríguez Eguirar

Director Xerente

S.A. De Xestión do Plan Xacobeo

Pavillón de Galicia. San Lázaro s/n.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

                                      Ribadeo, 28 de outubro de 2008

 

 

Estimado Sr. Eguíbar:

 

Diríxome a vostede, en representación da Asociación de Veciños Atalaia de Ribadeo, para expoñerlle un tema no que estamos a traballar desde o noso colectivo.

 

Dentro das nosas actividades está a de contribuir á valorización dos elementos patrimoniais do concello de Ribadeo; dentro destos atópase a CAPELA DA VIRXE DO CAMIÑO, ubicada no que posiblemete fora nalgún t empo unha ruta xacobea costeira e de longa tradición na nosa Vila. Por unha serie de características que posúe este templo (presenza nas fiestras laterais do Árbol da Vida, a cruz da fachada principal, a chave que aparece nun escudo&hellipGui?o, entendemos que se trata dunha capela templaria, polo tanto, fortemente vencellada ó Camiño de Santiago.

 

Quixéramos, pola presente, solicitar do departamento que vostede xerencia que se estudie a posibilidade de realizar un proxecto de rehabilitación que permita a posta en valor da capela, recuperando, na medida do posible o seu estado primixénio.

 

Agradecéndolle de antemán as súa atención e na espera de noticias, reciba un cordial saudo.

 

 

 

 

 

Teresa Rodríguez Ruíz.

Asociación de Veciños Atalaia.Enderezo Notificación
Publicado por a333 @ 16:29
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios