Martes, 09 de diciembre de 2008

(...) Todo obstáculo que situemos nos espacios da Ría tenderá a incrementar o desequilibrio no xogo de mareas e correntes, e provoca fenómenos de "relleno" nos canles de acceso, formación de bancos de area, desenrolo de marismas e xunqueiras, etc. Deutra banda, istas formas litoráis non son estables, senón que evolucionan sofrindo modificaciós no espacio e no tempo; en consecuencia, o máis probábel é que os pilares non soio formen novos bancosde area, senón que ademáis algunhos dos esistentes desaparezcan ou sofran cambios de posición e eforma. En definitiva, todo o que se coloque nos espacios da Ría pode modificar as correntes e o xogo de mareas, e como resultado acelerar o proceso de entupido.
(con seis pilares) Con toda probabilidade iríanse estreitando os canles pouco a pouco, e permitirían a entrada de barcas cada vez maís pequenas... Na aitualidade, na parte media da Ría, onde o muelle de Ribadeo, pérdense fondos nos canles e aumentan progresivamene os tesós, fenómenos probabelmente atribuidos á ampliación do muelle e á construcción relativamente drecente dun dique protector da dársena.
I ASENSIO AMOR (Profesor Xeólogo)

La Comarca del Eo 1975


Publicado por a333 @ 12:30  | hist.ribadeocontemporanea
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios