Lunes, 23 de febrero de 2009

 

Resultando que con data  15 de febreiro de 1995 se suscribeu entre esta Alcaldía e o artista pintor D. Xusto Moreda Pérez acta de doazón en virtude da cal éste doaba ó Concello un  óleo sobre lenzo que ten con motivo a capela da Atalaya, valorado en 1.000.000 de Ptas. comprometéndose ó Concello a editar un catálogo de exposición do artista en A Coruña.

Ayuntamiento Pleno 27 de marzo de 1995

Xusto Moreda-Ribadeo 1935


Publicado por a333 @ 20:13  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios