Martes, 24 de febrero de 2009

 

O Sr. Alcalde dá conta da súa proposta para fixa-lo nome a diversas rúas da vila, tal e como foi dictaminada pola Comisión Informativa de Gobernación e Persoal:

1-O camiño que parte do Camiño do Cuartel, na parte oeste do cuartel da Garda Civil e remata na r/Paco Lanza, denominarase RUA CANTALARRANA.

2-O camiño que parte do Camiño do Cuartel, na parte este do cuartel da Garda Civil, e remata na r/Paco Lanza, denominarase RUA GRAÑOL.

3-O camiño que parte da Avda. de Galicia e remata na estrada de Vilela (Antiguamente denominada Antigua Vía do Ferrocarril) denominarase RUA PINTOR FIERROS

Ayuntamiento de Ribadeo 5 de setembro de 1994


Publicado por a333 @ 17:03  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios