Lunes, 09 de marzo de 2009

 

 

O portavoz do Grupo Municipal PSOE de data 23 de outubro de 1995 sobre a necesidade de construir unha Residencia da Terceira Idade na nosa Vila.

O portavoz do Grupo Municipal Socialista da lectura á Moción que di:

“Xustificacións.

  1. O Hospital Asilo Municipal está saturado de ancianos e enfermos sendo imposible acoller a outras persoas que o precisan e sobre todo polo motivo anunciado.
  2. Moitas persoas maiores teñen que convivir en domicilios alleos ó carecer de vivenda propia e non poder facer frone a unhos alugueres en moitos casos de prezo inalcanzable para a súas posibilidades económicas.
  3. O existir en Ribadeo un Centro da Terceira Idade e sendo posible ubicar dormitorios nunha planta a construir a inversión non sería en modo algún escandalosa.

    Ayuntamiento Pleno 24 de xuño de 1996

Publicado por a333 @ 18:34  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios