Mi?rcoles, 11 de marzo de 2009

 

A instancia do Sr. Alcalde o Secretario Municipal da lectura á Moción do BNG que dí:

Hai poucos días faleceu en Ribadeo o Doctor D. Antonio Rodríguez Darriba, médico e eminente científico e persoa moi estimada en Ribadeo e comarca. Da súa sona sabemos todos os ribadenses polo que, recollendo o seu sentir, proponemos ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo:

1º Daráselle o nome de Dr. Rodríguez Darriba a unha das rúas da Vila.

2º Institutue-se unha Bolsa para estudantes de Medicina que levará o nome do Dr. Rodríguez Darriba e que estará dotada cun millón de pesetas.

(&hellipGui?o

Concluido o debate sométese a votación a Moción que resulta rexeitada por sete votos en contra dos Grupos PP e CNG e seis votos a favor do BNG e do PSOE.

Ayuntamiento de Ribadeo 15 de Xaneiro de 1996


Publicado por a333 @ 18:32  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios