Lunes, 16 de marzo de 2009

 

 

O Sr .Alcalde da conta da doazón a este Concello dun óleo titulado “A Renda” de 1,20 x 0,80 m. original do pintor ribadense don Amando Suárez Couto. O Sr. Alcalde engade que o nome do doador se ben figura no expediente mantearse no anonimato por ser esta a súa vontade; e que queda pendente a súa valoración para incluílo no inventario municipal.

A Corporación por unanimidade acorda a aceptación do mencionado cadro.


 

Acta Ayuntamiento Pleno de   6 de junio de 1994


Publicado por a333 @ 6:46  | amandosuarezcouto
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios