Jueves, 19 de marzo de 2009

Rogos e preguntas.-

 

O Sr. Presidente procede en primeiro lugar a dar resposta ós rogos presentados por escrito polo Grupo Municipal Socialista e que son lidos inicialmente polo seu Portavoz don Ramón López:

1º. O kiosko da música é un dos símbolos máis emblemáticos do noso parque, e na actualidade, cremos que se encontra bastante abandonado, e cara ó inverno, a situación pode empeorar.-O noso rogo basease en solicitar do Equipo Municipal de Goberno, ordene executa-las accións que técnicos na materia, consideren oportunas, co fin de salva-lo noso tradicional “templete” da música.

O Sr. Presidente acepta o rogo e día que en xeral iranse facendo progresivamente na medida que as disponibilidades presupuestarias o permitan.

Ayuntamiento Pleno acta de 9 de setiembre de 1996


Publicado por a333 @ 6:46  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios