Mi?rcoles, 13 de mayo de 2009
*Este Reglamento data del 2005

ARTIGO III.- RÉXIME INTERNO

Estrutura interna.

Comisións de traballo:

- Formación, emprego e relacións laborais.

- Violencia de xénero e imaxe social.

- Saúde e sexualidade.

- Atención social e reparto de responsabilidades

- E calquera outra que o Consello considere oportuna

En la de Violencia de Género pidió participar M Paz Ramos por Atalaia hasta ahora nunca fue convocada y en esta Comisión se iba tratar el tema de la Prostitución en Ribadeo
ARTIGO V

A convocatoria das sesións ordinarias deberá realizarse cunha antelación mínima de cinco días sobre a data da xuntanza. A Concellería da Muller, en coordinación coa Secretaría Xeral do Concello no lugar destinado para este efecto, porá a disposición das conselleiras a documentación necesaria para o adecuado desenvolvemento das súas tarefas.

Para tratar el tema de la Prostitución Atalaia aportó documentación. Para tratar el tema de los nombres de mujeres a Calles de Ribadeo, lo mismo. No se llevó al Consejo.
Aparte una cosa son los puntos de la Orden del Día y otra los asuntos que se tratan en los que se pide participación de viva voz pero que al no conocerse previamente, nos hace imposible presentar propuestas

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS


SEGUNDA

O propio Consello Municipal da Muller aprobará para o seu funcionamento un regulamento interno.

Pese a que fue aprobado a principios del 2005 no dispone de Reglamento Interno.
https://atalaiaasocvecinos.blogcindario.com/2008/05/00034-regulamento-do-consello-municipal-da-muller-do-concello-de-ribadeo.html

Publicado por a333 @ 7:36  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios