Viernes, 28 de agosto de 2009

Estos días o Sr. Alcalde anuncianos suba de impostos, días mais tarde no taboleiro de anuncios do Concello aparece unha oferta de emprego para axente local de sostibilidade cunhas retribucións mensuais integras incluída parte proporcional de pagas extraordinarias de 2.279,93 euros/mes. Funcións/obxecto do contrato as tarefas de planificación dos traballos da Axencia Local de Sustentabilidade.
Na Orde do 27 de febreiro de 2009 pola que se aproban as bases e a convocatoria de subvencións para a realización de actividades de educación para a sustentabilidade di:Para tal efecto:

a) Entenderase por educación para a sustentabilidade a que ensine actitudes, valores e comportamentos

ambientais, sociais e economicamente responsables e sustentables, que promova cambios de

actitude e hábitos, e que se materialice nunha acción de participación cidadá.

 b) Entenderase por participación cidadá os procesos de compartir as decisións, que afectan a vida

propia e a vida da comunidade en que se vive.

 esde Atalaia PEDIMOS nos aclaren como se compatibiliza UN GASTO INCONTROLADO, a participación cidada (conceptos que desenvolve a AXENDA 21) con aumentar a carga fiscal ós cidadans e por si esto fose pouco, aumentar os gastos dun Concello endebedado e cargar a conta dos nosos impostos un traballador para implantar un núcleo de sostibilidade no territorio de Ribadeo.

 

¿E sustentable aumentar os gastos de persoal? Orientar a actividade económica a un desenvolvemento sostible ESO SI E SOSTENIBILIDADE

 

Por Atalaia:

 

 

 

SR ALCALDE DO CONCELLO DE RIBADEO


Publicado por a333 @ 15:14  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios