Mi?rcoles, 27 de enero de 2010

SR ALCALDE DO CONCELLO DE RIBADEO

 

 

 

María Soledad Rodríguez Díaz, con DNI , en nome e representación de Atalaia, con enderezo a efectos de notificación en Acevedo Rodríguez 4 de Ribadeo

EXPON:

  Que Atalaia ten solicitado Sala de Exposicións dende o pasado mes de decembro para os vindeiros 14,15 e 16 de febreiro con preferencia na Oficina de Turismo sita no Campo de San Francisco.

En varias ocasións requerimos a confirmación da concesión da Sala (Oralmente dixenos que si) Onte dinnos que a Sala concedida e a que ocupa a OMIC en Dionisio Gamallo

Dado que temos que preparar e colocar os carteis e febreiro xa está ahí e entendemos que a concesión, polo que se nos di, é  firme, e que o lugar da exposición será na Sala sita Dionisio Gamallo

 

SOLICITAMOS se teña este escrito por presentado e Atalaia dase por enterada e comeza a preparar os carteis para celebrar a exposición o 14,15 e 16 de febreiro na Sala sita en Dionisio Gamallo Fierros, agás que se nos manifeste unha data diferente.

 

 

 


Publicado por a333 @ 14:42  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios